Συμφωνητικά

Συμφωνητικά

ΤίτλοςΕκτιμώμενη αξία (€)Διαγωνιστική διαδικασίαΗμερομηνία δημοσίευσης
Προμήθεια χωρισμάτων, υλικών και αναδιαμόρφωση των γραφειακών χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων7396611/10/2023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.9403613/10/2023
Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Αξιολόγησης και Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-20277340804/10/2023
Εφαρμογή Διαχείρισης Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου7173411/10/2023
Προμήθεια ειδών/εξοπλισμού πληροφορικής για την Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.12399220/09/2023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ)563229/12/2023
Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μεταναστευτικής και Ένταξης2133333313/10/2023
Υπηρεσίες οργάνωσης και υλοποίησης της Υπουργικής Συνδιάσκεψης των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)1306306/10/2023
Απόφαση ανάθεσης και έγκρισης δαπάνης για την σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσίες μετακίνησης των συμμετεχόντων στην Υπουργική Συνδιάσκεψη των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»395506/10/2023
Απόφαση ανάθεσης και έγκριση δαπάνης για τη σύμβαση με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των Δράσεων Δημοσιότητας ΤΑΜΕΥ της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ»1052025/07/2023
Εντολή ανάθεσης υπηρεσιών παροχής ηλεκτρονικής πρόσβασης στη βάση δεδομένων δημοσιονομικής βιβλιοθήκης της DOCMAN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.148820/12/2023
Εντολή ανάθεσης υπηρεσιών παροχής ηλεκτρονικής πρόσβασης στη Νομική Βάση Πληροφοριών “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”136413/12/2023
Εντολή προμήθειας 300 ηλεκτρονικών προσκλήσεων εισόδου για την 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης120005/09/2023
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ279018/12/2023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)3154020/09/2023
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ)4647323/08/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο