Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων των Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού

Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων των Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_026

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

4691

Προϋπολογισμός:

5850000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά στην προμήθεια έξι (6) ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων των Ελικοπτέρων S-70B-6 του Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία αναλαμβάνουν διαφόρων τύπου αποστολές όπως επιτήρησης/αναγνώρισης/παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ελέγχου μεταναστευτικών ροών και έρευνας και διάσωσης (SAR).

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 5.850.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 13/10/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο