Εντάξεις ΤΕΑ 2021-2027

Λίστα Εντάξεων
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 2021-2027

Κωδικός ΠρόσκλησηςΠροτεραιότηταΚωδικός Πράξης/MISΤίτλοςΣκοπός & Αναμενόμενα ΑποτελέσματαΈναρξηΛήξηΠ/ΥΠοσοστό ΣυγχρηματοδότησηςΔιακαιούχοςΑνάδοχος
ISF_0016000960«Προστατευτικός εξοπλισμός προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» με Κωδικό ΟΠΣ 6000960 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027»

Με την συγκεκριμένη Δράση αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των στελεχών του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία αποτελεί και στόχο της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων, η οποία εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2019 και αποτελεί μέρος της αντίστοιχης Εθνικής στρατηγικής. Η εν λόγω προμήθεια εστιάζει στην αντικατάσταση των αντίστοιχων ειδών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος θεωρείται αναγκαίος για την άσκηση των αστυνομικών του καθηκόντων. Στόχος της Υπηρεσίας είναι να εφοδιάσει τα στελέχη με νέο εξοπλισμό αντικαθιστώντας τον ήδη υπάρχον (πεπαλαιωμένος).

16/09/202431/12/202785000075% ενωσιακή και 25% εθνικήΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ISF_0026002910Ειδική Δράση “Προς μια συντονισμένη και συνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο”

Η Ειδική Δράση «Προς μια συντονισμένη και συνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (ΣεΚα-π) σε ευρωπαϊκό επίπεδο», στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Support to prevent and combat child sexual abuse-CSA” (ISF/2022/SA/1.4.1.), υλοποιείται στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, συγκεκριμένα την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, το Τμήμα Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης, Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων, Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στόχος της διετούς Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων και η διερεύνηση νέων τρόπων συνεργασίας για την καταπολέμηση της ΣεΚα-π, διαδικτυακής και μη, μέσω της αξιοποίησης αποτελεσμάτων προηγούμενων ερευνών, της ανάπτυξης νέων εργαλείων και της δημιουργίας συνεργειών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική ΕΕ COM(2020)607 και τους Κανονισμούς ΕΕ 2021/1232 και COM/2022/209 final για την καταπολέμηση της ΣεΚα-π.

01/02/202431/01/202696000090 % ενωσιακή και 10% εθνικήΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ISF_0056006936Ειδική Δράση “Προστασία δημόσιων χώρων μέσω έξυπνων εργαλείων ανίχνευσης απειλών (SAFEGUARD)

Η Ειδική Δράση SAFEGUARD, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις, στοχεύει στην ενοποίηση, επικύρωση και παρουσίαση μίας ολιστικής σουίτας εργαλείων νέας γενιάς. Στόχος είναι η δραστική βελτίωση της ικανότητας των YEN στην προστασία δημόσιων χώρων κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά θα επιτρέψουν την έρευνα, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την παρεμπόδιση τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων που στρέφονται ενάντια σε δημόσιους χώρους. Για την υλοποίηση του στόχου του, το SAFEGUARD θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα επιτυχημένων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ (S4AllCities, CONNEXIONs, CREST, PREVISION και PRAETORIAN).

01/01/202430/06/2026111100090% ενωσιακή και 10% εθνικήΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)
ISF_0036003448Ειδική Δράση “Υπηρεσίες συντονισμού για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων στα Ν/Α Βαλκάνια”

Η Ειδική Δράση “Υπηρεσίες συντονισμού για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων στα Ν/Α Βαλκάνια” θα λάβει χώρα στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Βουλγαρία, σε διάστημα 24 μηνών. Στόχος της πράξης είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται σε θύματα εμπορίας ανθρώπων με την ενίσχυση του μηχανισμού εντοπισμού και βοήθειας από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (κυρίως γυναίκες και παιδιά) και τη βελτίωση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των αρχών των χωρών προέλευσης (Βουλγαρία, Ρουμανία) και τη χώρα εντοπισμού (Ελλάδα). Στην Ελλάδα η πράξη θα υλοποιηθεί από την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Συντονιστής Φορέας) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

01/01/202431/12/202537266790% ενωσιακή και 10% εθνικήΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ISF_004_SA6006975Ειδική Δράση PROTECDOME: PROTECtion DOME for public spaces against rogue drones

Το έργο PROTECTDOME στοχεύει στην ανάπτυξη ενός αυτόνομου συστήματος επίγνωσης της κατάστασης για την αντιμετώπιση απειλών από ΣμηΕΑ, αξιοποιώντας αλγορίθμους για την ανίχνευση, παρακολούθηση και αναγνώριση μη φίλιων ΣμηΕΑ. Για την ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος, θα επεκταθούν οι ικανότητες υφιστάμενων συστημάτων που έχουν υλοποιηθεί μέσω άλλων συγχρηματοδοτούμενων έργων. Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου, οι εταίροι της κοινοπραξίας καθώς και οι Αρχές Επιβολής του Νόμου των Κ-Μ της ΕΕ, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν με ακρίβεια τις απειλές από ΣμηΕΑ, τα μέτρα αντιμετώπισής τους που δύνανται να εφαρμοσθούν, θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα και η επίγνωση της κατάστασης έναντι αυτών, καθώς επίσης θα καταρτισθεί εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση των γνώσεων που θα αποκομισθούν.

01/03/202430/06/202616888890 % ενωσιακή και 10% εθνικήΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ISF_004_SA6006951Ειδική Δράση PROTECTDOME: Θόλος προστασίας δημόσιων χώρων από κακόβουλα drones

Το έργο PROTECDOME στοχεύει στην παροχή μιας ολιστικής ροής εργασιών για την ανάπτυξη σεναρίων απειλών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (Unmanned Aerial Systems – UAS), μεθοδολογιών ανάλυσης κινδύνου και ευπάθειας σε δημόσιους χώρους για αυτές τις απειλές, εισάγει νέες λύσεις αντιμετώπισης (counter-UAS) που υπερβαίνουν τα υπάρχοντα εμπορικά προϊόντα, διεξάγει ασκήσεις πεδίου χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες λύσεις CUAS και αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου (LEA) στη χρήση CUAS. Με την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών, οι εταίροι της κοινοπραξίας και οι LEA της ΕΕ θα είναι σε καλύτερη θέση να κατανοήσουν σταθερά τις απειλές από drone και τα αντίμετρα που μπορούν να εφαρμοστούν για την προστασία των δημόσιων χώρων.

01/03/202430/06/2026335.33390 % ενωσιακή και 10% εθνικήΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)
AMIF_0126002602Ειδική Δράση-Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού και συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για την υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με στόχο την επανένταξή τους

Χρησιμοποιώντας μια ολιστική προσέγγιση, το έργο επιδιώκει να ενισχύσει τις ικανότητες των ελληνικών θεσμών, καθώς και να παράσχει υποστήριξη στα ίδια τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Έτσι, θα υλοποιηθούν εκπαιδεύσεις για το προσωπικό πρώτης γραμμής που εργάζεται σε δομές υποδοχής, ξενώνες ή άλλες εξειδικευμένες εγκαταστάσεις με στόχο να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες προστασίας θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο και να αποτρέψουν την εκμετάλλευση, ενώ το ΕΚΚΑ θα λάβει τεχνική υποστήριξη μέσω του ορισμού εμπειρογνωμόνων που υποστηρίζουν δραστηριότητες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς (ΕΜΑ). Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες των θυμάτων να ενταχθούν στην ελληνική κοινότητα θα διευκολυνθούν μέσω υποστήριξης σε είδος, με στόχο να τους βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, απασχολησιμότητας, επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες ευκαιρίες ένταξης. Τέλος, τα καταφύγια, οι χώροι και άλλες εγκαταστάσεις στέγασης που βοηθούν τα θύματα εμπορίας θα λάβουν υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες τους, που θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους.

01/01/202431/12/202450000090% ενωσιακή και 10% εθνικήΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
ISFTA.36(5)- Τεχνική βοήθεια — ενιαίος συντελεστής (άρθρο 36 παράγραφος 5 του ΚΚΔ)6000663Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ

Η δράση περιλαμβάνει σύνολο πακέτωνφάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔΜΕΥ

01/03/202331/12/2029357678100%ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ( Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.)
ISFTA.36(5)- Τεχνική βοήθεια — ενιαίος συντελεστής (άρθρο 36 παράγραφος 5 του ΚΚΔ)6000280Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω συμφωνίας πλαίσιο βάσει της από 28072022 με αρ πρωτ 2796 Διακήρυξης για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για τη Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΤΑΜΕΥ 20212027 Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης ΤΑΜΕ 20212027 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ΤΑΕ 20212027 και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων ΜΔΣΘ 20212027 με ανοικτή διαδικασία που προκηρύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των εκτελεστικών συμβάσεων που θα υπογραφούν βάσει αυτής για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων στα ως άνω συμβουλευτικά αντικείμενα Για τη συμβασιοποίηση εφαρμόζεται ο Ν 44122016 και η σχετική νομοθεσία για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες

28/07/202231/12/2029815823100%ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ( Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.)CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ| DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ| PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ|
BMVI_0046001564Προμήθεια καταδιωκτικών περιπολικών σκαφών μήκους άνω των 18 μέτρων και ταχύτητας άνω των 60 κόμβων31/12/20274500000075% ενωσιακή και 25% εθνικήΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

image_pdf
PDF by tamey.gov.gr/isf2021-2027/calls/grant-agreements
Μετάβαση στο περιεχόμενο