Εντάξεις ΜΔΣΘ 2021-2027

Λίστα Εντάξεων
Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων
και την Πολιτική Θεωρήσεων (BMVI) 2021-2027

Κωδικός ΠρόσκλησηςΠροτεραιότηταΚωδικός Πράξης/MISΤίτλοςΣκοπός & Αναμενόμενα ΑποτελέσματαΈναρξηΛήξηΠ/ΥΠοσοστό ΣυγχρηματοδότησηςΔιακαιούχοςΑνάδοχος
BMVI_0031- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6000447Αναβάθμιση και συντήρηση πλωτών και χερσαίων επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Τα δύο πρώτα υποέργα της εν λόγω Δράσης στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων. Το τρίτο υποέργο αφορά στην εκτέλεση τακτικής συντήρησης επιπέδου QL4 και του ηλεκτρονικού ελέγχου για τις δύο 02 κύριες μηχανές του ΠΑΘΛΣΕΛΑΚΤ 090. Το τέταρτο και πέμπτο υποέργο στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων για τον έλεγχο παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών

08/02/202331/08/2030520000075%ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
BMVI_0236004436Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στο πλαίσιο του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων01/02/202431/12/2027712913475%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
BMVI_0166001423Διασύνδεση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών με το Εθνικό VIS (N-VIS), το κεντρικό VIS (C-VIS) και το EES01/01/202331/12/202930000000ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
BMVI_0076005579Ειδική Δράση “Τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο για επιτήρηση συνόρων μέσω ανάλυσης δεδομένων συστημάτων τηλεκατευθυνόμενου αεροσκάφους για την υποστήριξη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου (REACTION)”

Η Ειδική Δράση REACTION αποσκοπεί στην ενσωμάτωση, επικύρωση και επίδειξη μιας πλήρως λειτουργικής, νέας γενιάς, ολιστικής πλατφόρμας επιτήρησης και προειδοποίησης για τα σύνορα, η οποία παρέχει επίγνωση της κατάστασης σε απομακρυσμένες, μεθοριακές περιοχές, ως αποτελεσματικό μέσο για την έγκαιρη επισήμανση κρίσιμων καταστάσεων.

01/01/202331/12/2025305600090 % ενωσιακή και 10% εθνικήΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
BMVI_0201- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6001953Ειδική Δράση «Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιτυχή εφαρμογή του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (ECAI)»

Η Δράση με τίτλο “Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιτυχή εφαρμογή του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας ECAI” αποτελεί Ειδική Δράση του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων ΜΔΣΘ. Η δράση έχει δύο πτυχές 1) προετοιμασία των τελικών χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ για τον σωστό χειρισμό των πληροφοριών που περιέχονται σε άλλα συστήματα ως αποτέλεσμα της διαλειτουργικότητας και 2) ενίσχυση της ικανότητας των γραφείων SIRENE να διαχειρίζονται κίτρινους συνδέσμους yellow links κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

01/09/202331/12/2025109125490%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
BMVI_0241- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6001966Ειδική Δράση (Frontex Equipment for Hellenic Police): «Enhancing the capacity of the competent Greek Authorities for Maritime and Land borders surveillance

Η Ελληνική Αστυνομία θα ενισχυθεί με κατάλληλα οχήματα περιπολίας και οχήματα περιπολίας μεταφοράς ομάδας αστυνομικών σκύλων για την ενίσχυση των Υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο και την προστασία των εξωτερικών Συνόρων Τα οχήματα αυτά θα καταχωρηθούν στο Απόθεμα Τεχνικού Εξοπλισμού του Frontex. Ειδικότερα η Ελληνική Αστυνομία θα προμηθευτεί 20 Οχήματα περιπολίας Patrol Cars καθώς και 5 οχήματα περιπολίας μεταφοράς ομάδας σκύλων Patrol Cars equipped with canine team inserts.

01/09/202331/12/2025278500090%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
BMVI_0246002216Ειδική Δράση (Frontex Equipment): Προμήθεια Παράκτιου Περιπολικού Πλοίου άνω των 30 μέτρων

Το αντικείμενο του έργου εστιάζει στην προμήθεια ενός (01) σύγχρονου περιπολικού πλοίου άνω των 30 μ., με ειδικό ναυτιλιακό – τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για περιπολίες ημέρα/νύχτα με σκοπό την αύξηση της αστυνόμευσης – επιτήρησης του θαλασσίου πεδίου στοχεύοντας πρωτίστως στην ασφάλεια του πολίτη και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ροών μετανάστευσης.

08/10/202131/12/20261500000090 % ενωσιακή και 10% εθνικήΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
BMVI_0211- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6001950Εκπαιδεύσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων

Οι Θεματικές Ενότητες της Δράσης ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες μαθησιακές ανάγκες των στελεχών ΛΣΕΛΑΚΤ αναλόγως του ρόλου τους στο επιχειρησιακό πεδίο σε πλήρη αντιστοίχιση με την κατηγοριοποίηση των προφίλ των συνοριοφυλάκων όπως αυτά καθορίσθηκαν από τον FRONTEX για τους σκοπούς του Κανονισμού 16242016. Ως εκ τούτου το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα συνίσταται στην καλύτερη προσαρμογή του γνωστικού πεδίου των στελεχών στα κοινά προωθούμενα πρότυπα του Οργανισμού το οποίο θα αναβαθμίσει την επαγγελματική τους κατάρτιση και θα επιτρέψει την καλύτερη συνεργασία τους με τους συνοριοφύλακες λοιπών κρατών μελών στη βάση ενός ομοιογενούς υποβάθρου κατανόησης.

16/10/202331/12/202530000075%ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
BMVITA.36(5)- Τεχνική βοήθεια — ενιαίος συντελεστής (άρθρο 36 παράγραφος 5 του ΚΚΔ)6000663Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ

Η δράση περιλαμβάνει σύνολο πακέτωνφάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔΜΕΥ

01/03/202331/12/202915448632100%ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ( Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.)
BMVI_0082- Κοινή πολιτική θεωρήσεων6000816Ενίσχυση με προσωπικό Field Workers για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες

Ενίσχυση με προσωπικό fieldworkers των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων που απορρέουν από τη χρήση του Συστήματος διαδικασίας Θεώρησης Schengen

01/05/202231/12/2029900000075%ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
BMVI_0191- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6001960Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Χώρας μέσω της ανανέωσης της θητείας διακοσίων τριάντα έξι 236 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου οι οποίοι διατίθενται και εκτελούν καθήκοντα στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Επιπροσθέτως η Δράση στοχεύει στην κάλυψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αναγκών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων δεκατεσσάρων 14 επιλαχόντων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου ΣΦΟΧ για χρονικό διάστημα οκτώ 8 μηνών μετά και την ολοκλήρωση της τετράμηνης 4 εκπαίδευσης τους καθώς και την ανανέωση της θητείας τους για τρία 3 έτη οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα του Έβρου για την κάλυψη των αναγκών της αποτελεσματικότερης προστασίας και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων της χώρας μας.

31/07/202331/12/20272759081575%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
BMVI_0181- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6001716Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με προσωπικό στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Χώρας μέσω της ανανέωσης της θητείας οκτακοσίων 800 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου οι οποίοι διατίθενται και εκτελούν καθήκοντα στις Διευθύνσεις Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου.

05/07/202331/12/20298004280775%ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ|
BMVI_0186001604Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με προσωπικό στις Δ.Α. Ανατολικού Αιγαίου – Α΄ Φάση17/07/202131/12/20293395719275%ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
BMVI_0061- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6000743Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της πρακτικής άσκησης δοκίμων των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου

Το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στοχεύει να ενισχύσει τις Λιμενικές Αρχές και τα πλωτά επιχειρησιακά μέσα της παραμεθορίου με τους Δόκιμους Σημαιοφόρους καθώς και τους Δόκιμους Λιμενοφύλακες που εισήχθησαν μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων Τα συγκεκριμένα στελέχη αρχικώς θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους σε Λιμενικές Αρχές και πλωτά επιχειρησιακά μέσα που δρουν στα εξωτερικά σύνορα και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν μόνιμα σε αντίστοιχες θέσεις ενδυναμώνοντας άμεσα νευραλγικής σημασίας Λιμενικές Αρχές και πλωτά επιχειρησιακά μέσα ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ικανότητα ανταπόκρισης και την αποτελεσματικότητα του ΛΣΕΚΑΚΤ στις διενεργούμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ελέγχου των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων

14/09/202231/12/2029300000075%ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
BMVI_0356011310Ένταξη της Πράξης «Επέκταση και αναβάθμιση κέντρων δεδομένων (Data Centers) του Υπουργείου Εξωτερικών που) του Υπουργείου Εξωτερικών που φιλοξενούν εξοπλισμό των συστημάτων EES, ETIAS, VIS και λοιπών συστημάτων Διαλειτουργικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 6011310 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027»

Το Υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει δύο Κέντρα Δεδομένων. Το κύριο Data Center είναι εγκατεστημένο στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα ενώ το εφεδρικό Dis) του Υπουργείου Εξωτερικών πουas) του Υπουργείου Εξωτερικών πουter Recovery Site είναι εγκατεστημένο στην Θεσσαλονίκη. Στα ανωτέρω Κέντρα Δεδομένων φιλοξενούνται τα Turnkey Acces) του Υπουργείου Εξωτερικών πουs) του Υπουργείου Εξωτερικών που Point (TAP) και National Uniform Interface (NUI) τα οποία θα διασυνδέσουν το Εθνικό Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) με το Κεντρικό Σύστημα EES. Σε επόμενη φάση και τα Συστήματα ETIAS, VIS καθώς και τα συστήματα Διαλειτουργικότητας (Interoperability) θα έχουν μοναδική διασύνδεση προς τα αντίστοιχα κεντρικά συστήματα μέσω των NUIs) του Υπουργείου Εξωτερικών που. Τα TAPs) του Υπουργείου Εξωτερικών που και τα NUIs) του Υπουργείου Εξωτερικών που αποτελούν εξοπλισμό που παρέχεται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό eu-LISA. Υποχρέωση του κάθε κ-μ είναι η διασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών φιλοξενίας που θα εξασφαλίζουν διαθεσιμότητα 99,99% (High availability) του ανωτέρω εξοπλισμού. Στα Κέντρα Δεδομένων του Υπουργείου Εξωτερικών φιλοξενείται το σύνολο του εξοπλισμού (s) του Υπουργείου Εξωτερικών πουervers) του Υπουργείου Εξωτερικών που, Biometric Matching Sys) του Υπουργείου Εξωτερικών πουtem, δικτυακός εξοπλισμός κλπ.) που υποστηρίζει το Εθνικό Vis) του Υπουργείου Εξωτερικών πουa Information Sys) του Υπουργείου Εξωτερικών πουtem καθώς και ο εξοπλισμός του Διεθνούς Δικτύου NET-VIS που διασυνδέει τις Ελληνικές Προξενικές Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων Κωδικός ΟΠΣ: 6011310(Κωδ. Απόφασης: 9265) Σελίδα Αρχές σε όλο τον κόσμο με το Εθνικό και Κεντρικό VIS. Επιπλέον, στα Κέντρα Δεδομένων του ΥΠΕΞ θα φιλοξενηθεί μέχρι το τέλος του 2024 ο εξοπλισμός που θα απαιτηθεί για την λειτουργία της Εθνικής Μονάδας ETIAS καθώς και για την διασύνδεση των Συνοριακών Αρχών, των Αρχών Μετανάστευσης και των υπόλοιπων Αρμόδιων Εθνικών Αρχών με το ETIAS, σύμφωνα με ότι προβλέπεται από τον αντίστοιχο Κανονισμό (EE) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Δράση καλύπτει την ανάγκη επέκτασης των Κέντρων Δεδομένων προκειμένου να μπορούν να φιλοξενήσουν τον καινούργιο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί εντός του 2024 για την διασύνδεση του Εθνικού EES και των Αρμόδιων Εθνικών Αρχών με τα NUI και τα Κεντρικά Συστήματα EES και ETIAS. Η επέκταση θα καλύψει επιπλέον και την φιλοξενία των προαναφερόμενων συστημάτων. Εκτός από την χωρική επέκταση, κρίνεται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υπαρχόντων συστημάτων ψύξης, ηλεκτροδότησης και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε τα Κέντρα Δεδομένων του Υπουργείου Εξωτερικών να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες συνεχούς λειτουργίας (24x7x365) και την υποχρέωση πολύ υψηλής διαθεσιμότητας (99,99%), όπως απαιτείται για τα Πληροφοριακά Συστήματα EES, VIS, ETIAS και Interoperability με προοπτική τουλάχιστον δεκαετίας.

05/05/202305/05/2025200000075% ενωσιακή και 25% εθνικήΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
BMVI_0021- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6001480Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Facilities Management κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Facilities Management στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων ΚΕΔΝ της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

01/07/202331/10/20255368648475%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣBRINKS HERMES AVIATION SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ| BRINKS HERMES CASH AND VALUABLE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ| BRINKS HERMES SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ| ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ| NOVACON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ| ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ| ΓΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ| ΚΞ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ| ΛΑ ΜΠΟΛΑΓΚΕΤ LA BOLAGET FACILITY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡ ΚΑΙ ΕΜΠ ΣΧΕΤ|
BMVI_0026001558Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Μέρος Α’01/11/202131/12/202517110362ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
BMVI_0026001578Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Μέρος Β΄29/11/202131/12/202523388945ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
BMVI_0011- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6000722Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης και τηλεδιερμηνείας στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων και στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου

15/03/202315/07/2024200000075%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ|
BMVI_0051- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6001425Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στις ΚΕΔ Νήσων και ΚΥΤ Φυλακίου

Παροχή υπηρεσιών παρασκευής μεταφοράς και διαμονής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία

01/07/202330/11/20247164683775%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣHELLENIC CATERING ΑΕ| OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ| ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ| ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ| ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΕΠΕ| ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε| ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ|
BMVI_0056001516Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στις ΚΕΔ Νήσων και ΚΥΤ Φυλακίου Μέρος Α’30/09/202131/12/202518547453ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
BMVITA.36(5)- Τεχνική βοήθεια — ενιαίος συντελεστής (άρθρο 36 παράγραφος 5 του ΚΚΔ)6000280Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω συμφωνίας πλαίσιο βάσει της από 28072022 με αρ πρωτ 2796 Διακήρυξης για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για τη Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΤΑΜΕΥ 20212027 Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης ΤΑΜΕ 20212027 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ΤΑΕ 20212027 και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων ΜΔΣΘ 20212027 με ανοικτή διαδικασία που προκηρύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των εκτελεστικών συμβάσεων που θα υπογραφούν βάσει αυτής για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων στα ως άνω συμβουλευτικά αντικείμενα Για τη συμβασιοποίηση εφαρμόζεται ο Ν 44122016 και η σχετική νομοθεσία για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες

28/07/202231/12/202935236541100%ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ( Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.)CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ| DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ| PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ|
BMVI_0046001564Προμήθεια καταδιωκτικών περιπολικών σκαφών μήκους άνω των 18 μέτρων και ταχύτητας άνω των 60 κόμβων31/12/20274500000075% ενωσιακή και 25% εθνικήΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
BMVI_0111- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6001100Προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης Παντός Εδάφους

Σημαντικοί πόροι των ΕΔ διατίθενται σε δράσεις που εξυπηρετούν τις επιχειρησιακές ανάγκες παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντικά οφέλη στην κοινωνία για την απερίσπαστη ανάπτυξη και πρόοδο αυτής μέσω κυρίως της εμπέδωσης του αισθήματος ασφαλείας και σταθερότηταςΣτο πλαίσιο της πολυδιάστατης δράσης των ΕΔ αλλά και της ευρύτερης προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο εντάσσονται δράσεις επιτήρησης των συνόρων αποτροπής και εντοπισμού της παράνομης εισόδου στη χώρα και συναφώς αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροώνΜε την εν λόγω δράση ενισχύονται τα διαθέσιμα μέσα με την προμήθεια 298 οχημάτων επιτήρησης πυκνώνει και ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό το πλέγμα επιτήρησης και συναφώς επαυξάνονται οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ΕΔ καθιστώντας πιο αποτελεσματική τη συνδρομή τους στον υπόψη ευαίσθητο τομέα της επιτήρησης των συνόρων και της αποτροπής της παράνομης εισόδου στη χώραΕπιπροσθέτως σε συνέπεια με της αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της διασφάλισης της προώθησης των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής προστασίας που υπηρετούν οι ΕΔ η εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών θα γίνει με σύγχρονα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

29/09/202331/12/20271393200075%ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
BMVI_0041- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6000563Προμήθεια Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων άνω των 30 μέτρων

Το έργο έγκειται στην απόκτηση δύο παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30 μέτρων τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω το στόλο του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και θα συμβάλλουν άμεσα στο έργο του με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την αποτελεσματική προστασία των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας τα οποία αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

14/02/202331/12/20293000000075%ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
BMVI_0326006894Προμήθεια Περιπολικών Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης άνω των 80 μέτρων με ελικοδρόμιο

Το αντικείμενο της Πράξης αφορά στην προμήθεια δύο (02) περιπολικών πλοίων ανοικτής θαλάσσης, τα οποία θα έχουν ολικό μήκος τουλάχιστον ογδόντα (80) μέτρα, και μεταξύ άλλων θα διαθέτουν ελικοδρόμιο με δυνατότητα προσνήωσης ελικοπτέρων της κατηγορίας των έντεκα (11) τόνων, θα είναι εξοπλισμένα με ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης και δύο (02) θερμικές κάμερες και θα φέρουν δύο (02) μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθέτου απο/προσνήωσης (VTOL) με εξοπλισμό επιτήρησης. Παράλληλα, θα διαθέτουν πλευρικές περιοχές διάσωσης για άμεση περισυλλογή ναυαγών, όπως και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο προσωρινής φιλοξενίας πενήντα (50) ατόμων (χώρος ναυαγών). Μέσω της πράξης, θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων.

22/12/202331/12/202718000000075% ενωσιακή και 25% εθνικήΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
BMVI_0101- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6001101Προμήθεια συστημάτων επιτήρησης θαλασσίων συνόρων

Τα πλωτά και λοιπά μέσα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Πολεμικά πλοία και Παρατηρητήρια του ΠΝ αναλαμβάνουν πλέον των αποστολών στρατιωτικής φύσεως και την συνδρομή σε αποστολές κοινωνικής προσφοράς Έρευνα και Διάσωση κινδυνεύοντων πλοίωνσκαφών και έλεγχος μεταναστευτικών ροών Με την προμήθεια των εν λόγω εικοσιέξι 26 συστημάτων τα οποία θα τοποθετηθούν στα Παρατηρητήρια του ΠΝ θα δοθεί η δυνατότητα στο ΠΝ να ολοκληρώνει επιτυχώς τις ανατιθέμενες αποστολές Τα συγκεκριμένα συστήματα θα βελτιώσουν τη δυνατότητα επιτήρησης θαλάσσιων περιοχών και εντοπισμού ανθρώπων που κινδυνεύουν ή χρειάζονται βοήθεια και θα εξασφαλιστεί η έγκαιρη προειδοποίηση από τα Παρατηρητήρια προς τα Πολεμικά Πλοία αλλά και τα πλωτά μέσα του ΛΣ Ο στόχος του έργου είναι η βελτίωση του επιπέδου της αποτελεσματικότητας έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα και της ενίσχυσης της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρωνΥποέργα 1 2 και 3 Το ΠΝ στο πλαίσιο της δομής και της οργάνωσής του προτίθεται να προβάλλει το έργο σε πραγματική βάση με την συμβολή του σε αποστολές Επιτήρησης Αναγνώρισης Παρακολούθησης Έγκαιρης Προειδοποίησης Ελέγχου Μεταναστευτικών Ροών Έρευνας και Διάσωσης SAR Αντιμετώπιση trafficking

29/09/202331/12/20272100000075%ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
BMVI_0041- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6000562Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων

Η πράξη αφορά στην προμήθεια πέντε ταχυπλόων περιπολικών σκαφών που θα αξιοποιηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος αλλά και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές Τα υπό προμήθεια σκάφη θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη επιτήρηση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών καθώς επίσης και στην εγκυρότερη συνδρομή σε περιστατικά έρευνας και διάσωσης στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

14/02/202331/12/20291700000075%ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
BMVI_0041- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6000580Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών έως 13 μ.

Η πράξη αφορά στην προμήθεια συνολικά τριάντα τριών 33 πλωτών περιπολικών σκαφών που θα αξιοποιηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών αλλά και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές Τα υπό προμήθεια σκάφη θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη επιτήρηση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην εγκυρότερη συνδρομή σε περιστατικά έρευνας και διάσωσης στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς στην διακομιδή ασθενών σε μονάδες υγείας προκειμένου λάβουν την αναγκαία υγειονομική περίθαλψη

14/02/202331/12/20291850000075%ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
BMVI_0151- Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων6001575Πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Καβάλας

Η εν λόγω δράση υλοποιείται με σκοπό την επίτευξη της πρόσληψης εκατόν πενήντα 150 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στις ΠΕ Ροδόπης και Καβάλας, την εκπαίδευσή τους και την προμήθεια των προβλεπόμενων ατομικών εφοδίων και λοιπών ειδών καθώς και των αντίστοιχων δαπανών για δέκα 10 Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου οι οποίοι θα προσληφθούν προκειμένου επιτευχθεί τόσο η κάλυψη κενών θέσεων που θα προκύψουν καθ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης όσο και σε συμμόρφωση της Διοίκησης σε σχετικές Αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Το υπόψη προσωπικό κατόπιν της εκπαίδευσης την οποία θα λάβει θα κατανεμηθεί στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ροδόπης και Καβάλας, εκατό 100 στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης και πενήντα 50 στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας με δυνατότητα διάθεσης για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής αλλοδαπών κρατουμένων και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών.

06/07/202331/12/20232150000075%ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
BMVI_0146001643Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος N-VIS και των υποσυστημάτων του08/05/202331/12/2029800000075%ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

image_pdf
PDF by tamey.gov.gr/bmvi2021-2027/calls/grant-agreements
Μετάβαση στο περιεχόμενο