Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών έως 13 μ.

Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών έως 13 μ.

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000580

Ειδικός στόχος:

Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Σχετικοί δείκτες:

O.1.6 Αριθμός θαλάσσιων μέσων μεταφοράς που αποκτήθηκαν

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προϋπολογισμός:

18500000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1012500

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

14/02/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το αντικείμενο της Δράσης εστιάζει στην προμήθεια τριάντα τριών περιπολικών σκαφών (έως 13 μ.) για την κάλυψη των αναγκών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τα εν λόγω περιπολικά θα διατεθούν στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές της χώρας και στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες περιπολιών για την επιτήρηση στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα, τη συνδρομή σε προκύπτοντα περιστατικά έρευνας – διάσωσης στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και τη διακομιδή ασθενών/τραυματιών σε μονάδες υγείας προκειμένου λάβουν την αναγκαία υγειονομική περίθαλψη. Ειδικότερα, λόγω των αυξημένων αναγκών επιτήρησης των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της χώρας, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λόγω της εκτεταμένης χρήσης και καταπόνησης των υφιστάμενων περιπολικών σκαφών , είναι αδήριτη ανάγκη η απόκτηση νέων σκαφών, για την αντικατάσταση των υπαρχόντων και την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου.

Συγκεκριμένα, με τη συγκεκριμένη Δράση προγραμματίζεται η προμήθεια των κάτωθι:
α. Δέκα (10) Περιπολικών Σκαφών, με πετρελαιοκινητήρες (DIESEL) ναυτικού τύπου, μήκους από 11 έως 13 μέτρα με αεροθάλαμο ή με fender κλειστής κυψελίδα.
β. Δέκα (10) Περιπολικών Σκαφών μήκους από 11 έως 13 μέτρα με βενζινοκινητήρες (Αμόλυβδη) με Αεροθάλαμο ή με Fender κλειστής κυψελίδας.
γ. Δύο (02) Σκαφών Ειδικών Επιχειρήσεων – Νηοψιών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (ΜΥΑ/ΛΣ) μήκους από 12 έως 13 μέτρα.
δ. Έντεκα (11) περιπολικών σκαφών μήκους άνω των 11 μ. κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών ν. Θάσου, ν. Ψαρών,v. Αγίου Ευστράτιου, ν. Σάμου/Φούρνων, ν. Κέας, ν. Λειψών, ν. Κάσου, Βόρειας Εύβοιας, ν. Ζακύνθου, Χώρας Σφακίων και Ιεράπετρας.

Παραδοτέα πράξης:

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή με την ολοκλήρωση της Δράσης θα παραλάβει τριάντα τρία (33) σκάφη διάφορων τύπων και κατηγοριών για την κάλυψη των αναγκών του.

Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη Δράση προγραμματίζεται η προμήθεια των κάτωθι:
α. Δέκα (10) Περιπολικών Σκαφών, με πετρελαιοκινητήρες (DIESEL) ναυτικού τύπου, μήκους από 11 έως 13 μέτρα με αεροθάλαμο ή με fender κλειστής κυψελίδα. Η ιπποδύναμη των κινητήρων θα είναι ικανής ισχύος για θαλάσσιο περιβάλλον, νέας τεχνολογίας, ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες επιδόσεις. Το κάθε σκάφος θα φέρει ηλεκτροπτικό αισθητήρα τελευταίας τεχνολογίας. Το ηλεκτροπτικό σύστημα θα φέρει μία (01) κάμερα με απεικόνιση ημέρας και νύχτας (θερμική) τύπου marine.
β. Δέκα (10) Περιπολικών Σκαφών μήκους από 11 έως 13 μέτρα με βενζινοκινητήρες (Αμόλυβδη) με Αεροθάλαμο ή με Fender κλειστής κυψελίδας. Η ιπποδύναμη των κινητήρων θα είναι ικανής ισχύος για θαλάσσιο περιβάλλον, νέας τεχνολογίας, ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες επιδόσεις. Το κάθε σκάφος θα φέρει ηλεκτροπτικό αισθητήρα τελευταίας τεχνολογίας. Το ηλεκτροπτικό σύστημα θα φέρει μία (01) κάμερα με απεικόνιση ημέρας και νύχτας (θερμική) τύπου marine.
γ. Δύο (02) Σκαφών Ειδικών Επιχειρήσεων – Νηοψιών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (ΜΥΑ/ΛΣ) μήκους από 12 έως 13 μέτρα, με αεροθάλαμους ειδικού τύπου και με εξωλέμβιους κινητήρες αμόλυβδης βενζίνης.
δ. Έντεκα (11) περιπολικών σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένα με υγειονομικό εξοπλισμό ολικού μήκους άνω των 11,00 μέτρων και ολικού πλάτους τουλάχιστον 3,40 μέτρα. Το υλικό κατασκευής έκαστου σκάφους θα είναι από ειδικά ενισχυμένα συνθετικά υλικά (HIGH TECH COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR ή ισοδύναμο) ή FRP-GRP ή συνδυασμό των ανωτέρω υλικών. Έκαστο σκάφος θα φέρει υπερκατασκευή όπου θα περιλαμβάνει τον θάλαμο διακυβέρνησης καθώς και ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο ασθενών ο οποίος δεν θα έχει απευθείας επικοινωνία με τον χώρο διακυβέρνησης καθώς και με τον χώρο ενδιαίτησης του πληρώματος. Η υπερκατασκευή έκαστου σκάφους θα διαθέτει ειδική καιροστεγή θύρα κατάλληλων διαστάσεων τέτοιων ώστε να επιτρέπεται η είσοδος ειδικού τροχήλατου φορείου μεταφοράς ασθενών έως και τον θάλαμο ασθενών του σκάφους. Η πρόωση των σκαφών θα επιτυγχάνεται από δύο (02) κύριες έσω-έξω ή εξωλέμβιες πετρελαιομηχανές (DIESEL) ναυτικού τύπου, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου ικανής ισχύος, ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες επιδόσεις. Έκαστο σκάφος θα αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 κόμβων ενώ η ακτίνα ενεργείας θα είναι τουλάχιστον τριακόσια (300) ν.μίλια με την οικονομική του ταχύτητα σε κατάσταση πλήρους φόρτου. Έκαστο σκάφος θα έχει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα σε κατάσταση θαλάσσης (SeaState) κατά Douglas τέσσερα (04) στην ανοικτή θάλασσα σε όλες τις διευθύνσεις ανέμου και σε μετωπικούς και εγκάρσιους κυματισμούς. Ο αριθμός των επιβαινόντων θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) άτομα. Έκαστο σκάφος θα φέρει σύγχρονο ναυτιλιακό, μηχανολογικό και υγειονομικό εξοπλισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο