Εντάξεις ΤΑΜΕ 2021-2027

Λίστα Εντάξεων
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) 2021-2027

Κωδικός ΠρόσκλησηςΠροτεραιότηταΚωδικός Πράξης/MISΤίτλοςΣκοπός & Αναμενόμενα ΑποτελέσματαΈναρξηΛήξηΠ/ΥΠοσοστό ΣυγχρηματοδότησηςΔικαιούχοςΑνάδοχος
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001667”Επιχορήγηση ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ για την υλοποίηση του έργου “ΚΦΑΑ Πετραλώνων”

Η πράξη αφορά στην δημιουργία και λειτουργία Κεντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων δυναμικότητας 33 θέσεων στην Αθήνα με στόχο την αποτελεσματική προστασία των παιδιών και την ομαλή τους ένταξη στο κοινωνικό και πολιτισμικό συγκείμενο της Ελλάδας και της ΕΕ αλλά και την ομαλή μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή την αυτόνομη διαβίωση και την επαγγελματική ένταξη Βαση της σχετικής πρόσκλησης η Πράξη αφορά το διάστημα σπό 182023 εως και 3172024

01/08/202331/03/20251026630ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
AMIF_0206002466Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής Προσφυγών» με Κωδικό ΟΠΣ 6002466 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-202701/01/202430/11/202681120075%ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
AMIF_0266007062Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας

Με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 8038/23/22-ρκη’ (Β’7573) παρατάθηκε η λειτουργία προαναχωρησιακών κέντρων κράτησης αλλοδαπών για το έτος 2024. Η Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε. με το άρθρο 47 του ν.4461/2017 έχει αναλάβει την υποχρέωση εξασφάλισης της παροχής φροντίδας υγείας, ιατροφαρμοακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και στήριξης των προσώπων που διαβιούν στα Προαναχωρησιακά Κέντρα κράτησης αλλοδαπών.
Οι κυριότεροι στόχοι της προτεινόμενης για χρηματοδότηση πράξης είναι:
• Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και πρόληψης στους μετανάστες που διαβιούν στα Προ.Κ.ε.Κ.Α.
• Η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των κρατουμένων, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές περιβάλλον που έχουν περιέλθει.
• Η πρόληψη της εξάπλωσης των παθήσεων και των λοιμώξεων μεταξύ των μεταναστών, των υπαλλήλων και την ευρύτερη κοινότητα.
• Η υποστήριξη του έργου των παραπάνω υπηρεσιών με τη βοήθεια διερμηνέων, έτσι ώστε να συντομεύεται ο χρόνος ανταπόκρισης στις ανάγκες των κρατουμένων και στην ορθή διαχείριση των προβλημάτων που αφορούν στη διαμονή τους στα Κέντρα Κράτησης.
• Η προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υγειονομική περίθαλψη στα Προ.Κε.Κ.Α., τόσο μέσω της βελτίωσης της υγείας και γενικά μέσω των βελτιώσεων των συνθηκών διαμονής/κράτησης. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης, η ΑΕΜΥ Α.Ε. θα υλοποιήσει τον κατάλληλο μηχανισμό για την υγειονομική υποστήριξη των αλλοδαπών που κρατούνται στα Προ.Κε.Κ.Α. στην Ελληνική Επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα, δια μέσου της συγκεκριμένης δράσης, στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Παρανεστίου Δράμας θα λειτουργήσουν αυτόνομες δομές παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, που θα στελεχωθούν με ιατρούς, νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας, καθώς και με ειδικούς επιστήμονες, όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και διερμηνείς, για την καθημερινή παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών του τομέα τους.

01/06/202431/12/2029231509375% ενωσιακή και 25% εθνικήΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)
AMIF_0216004437Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης» με Κωδικό ΟΠΣ 6004437 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-202701/02/202431/12/2027126686675%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
AMIF_0206002572Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης» με Κωδικό ΟΠΣ 6002572 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-202702/01/202402/01/20271601200075%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001625ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ” για την υλοποίηση του έργου: “Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Κ.Φ.Α.Α. Πάτρα”

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων βρίσκεται στην Δυτική Ελλάδα στον Δήμο Πατρέων και λειτουργεί από τον ΔΟΜ από την 01012019 Το Κέντρο Φιλοξενίας φιλοξενεί σήμερα ασυνόδευτα ανήλικα αγόρια ηλικίας 12 έως 18 ετών και έχει δυναμικότητα 23 κλινών Εκτός από διαμονή παρέχεται στα παιδιά τροφή ψυχοκοινωνική υποστήριξη υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης νομική βοήθεια εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση βοήθεια διερμηνείας πρόσβαση και συνοδεία σε εξωτερικές υπηρεσίες και δραστηριότητες χρηματικό επίδομα ρούχα υγιεινή ειδικές συναντήσεις ανάγκες υποδοχής και ασφάλεια

01/08/202331/03/202571553075%ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΦ_AMIF_0186001962Δομές και Λειτουργικότητα των Προ-αναχωρησιακών κέντρων Κράτησης – Υποέργο: 467 Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου29/12/202331/12/20262513878675% ενωσιακή και 25% εθνικήΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
AMIF_0132-Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6002554Ειδική Δράση PROCAP / Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους» με Κωδικό ΟΠΣ 6002554 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027

Το έργο PROCAP / PROtection of victims of trafficking, CAPacity building and support to key stakeholders υλοποιείται από την κοινοπραξία των φορέων DRC Greece, SolidarityNow, Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ), και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), και έχει ως στόχο την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για πολίτες τρίτων χωρών (ΠΤΧ) στην Ελλάδα. Το έργο παρέχει ψυχοκοινωνική, υλική και νομική υποστήριξη σε θύματα και δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας ΠΤΧ και αστικά περιβάλλοντα στις περιοχές της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, θα διενεργηθούν εκπαιδεύσεις εργαζομένων σε βασικούς τομείς που έρχονται σε επαφή με δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων (πύλες εισόδου, όπως αεροδρόμια, μέσα μεταφοράς, τουριστικές, επιχειρήσεις, κ.α., ώστε να συνεισφέρουν στην έγκαιρη παρέμβαση και ταυτοποίηση των θυμάτων.

01/01/202431/12/202552206290%ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
AMIF_0126002603Ειδική Δράση-Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού και συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για την υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με στόχο την επανένταξή τους

Χρησιμοποιώντας μια ολιστική προσέγγιση, το έργο επιδιώκει να ενισχύσει τις ικανότητες των ελληνικών θεσμών, καθώς και να παράσχει υποστήριξη στα ίδια τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Έτσι, θα υλοποιηθούν εκπαιδεύσεις για το προσωπικό πρώτης γραμμής που εργάζεται σε δομές υποδοχής, ξενώνες ή άλλες εξειδικευμένες εγκαταστάσεις με στόχο να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες προστασίας θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο και να αποτρέψουν την εκμετάλλευση, ενώ το ΕΚΚΑ θα λάβει τεχνική υποστήριξη μέσω του ορισμού εμπειρογνωμόνων που υποστηρίζουν δραστηριότητες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς (ΕΜΑ). Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες των θυμάτων να ενταχθούν στην ελληνική κοινότητα θα διευκολυνθούν μέσω υποστήριξης σε είδος, με στόχο να τους βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, απασχολησιμότητας, επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες ευκαιρίες ένταξης. Τέλος, τα καταφύγια, οι χώροι και άλλες εγκαταστάσεις στέγασης που βοηθούν τα θύματα εμπορίας θα λάβουν υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες τους, που θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους.

01/01/202431/12/202450000090% ενωσιακή και 10% εθνικήΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
AMIFTA.36(5)- Τεχνική βοήθεια — ενιαίος συντελεστής (άρθρο 36 παράγραφος 5 του ΚΚΔ)6000663Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ

Η δράση περιλαμβάνει σύνολο πακέτωνφάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔΜΕΥ

01/03/202331/12/20296272626100%ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ( Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.)
AMIF_0183- Επιστροφή6001962Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και λειτουργίας στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης

Η Ελληνική Αστυνομία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης όπου διαβιούν υπήκοοι τρίτων χωρών σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις απέλασης ή επιστροφής έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναχώρησης Η πράξη στοχεύει στην αποτελεσματική φύλαξη για την ασφαλή διαβίωση των διαμενόντων και στην επαρκή κάλυψη των καθημερινών αλλά και έκτακτων αναγκών τους για την ομαλή λειτουργία των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών

29/10/202330/06/20261965326875%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
AMIF_0152- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001379Ενίσχυση Διοικητικής Ικανότητας , Διαρκής Εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Με σκοπό την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του προσωπικού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου την εξασφάλιση της θεσμικής μνήμης και την αξιολόγηση των δράσεων του Υπουργείου σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο προτείνεται η παρούσα δράση η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης Η δράση έχει ως τελικά παραδοτέα α μία ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης elearning προς χρήση των υπαλλήλων ΥΜΑ η οποία θα αποτελείται από θεματικές σχετικές με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πτυχές της μετανάστευσης και του ασύλου β ένα ψηφιακό αποθετήριο κειμένων σχετικά με τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του Υπουργείου καθώς και γ Παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την κατάρτιση και εφαρμογή διμερώνπολυμερών διεθνών συμβάσεων καθώς και διεθνών και ευρωπαϊκών κανονιστικών κειμένων

01/06/202331/12/202680000075%ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
AMIF_0316006340Ένταξη της Πράξης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι – Παροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 6006340 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»

Η Πράξη προβλέπει την παροχή υπηρεσιών ιατρονοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε 30,000 διαμένοντες στις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) για περίοδο 12 μηνών, από 01.07.2024 ως και 30.06.2025.

01/07/202431/12/20252000000075% ενωσιακή και 25% εθνικήΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
AMIF_0326005142Ένταξη της Πράξης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ – Παροχή υπηρεσιών επιδημιολογικής επιτήρησης προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 6005142 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η έγκαιρη ανίχνευση λοιμωδών νοσημάτων στον πληθυσμό των προσφύγων και μεταναστών, η άμεση και αποτελεσματική απόκριση δημόσιας υγείας όταν απαιτείται με βάση τα πρωτόκολλα απόκρισης της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα λοιμώδη νοσήματα.

01/07/202431/12/2026100000075% ενωσιακή και 25% εθνικήΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
AMIF_0296010880Εξωτερικό σύστημα παρακολούθησης αναγκαστικών επιστροφών από το Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του

Το πεδίο επιστροφών αποτελεί συνάρτηση του ευρύτερου φαινομένου της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, που χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα και επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων. Αναμένεται ο Συνήγορος του Πολίτη να συμβάλλει αποφασιστικά στην ομαλή προβολή και εξέλιξη των υφισταμένων αναγκαστικών επιστροφών, απελάσεων/επανεισδοχών και του αριθμού των διοικητικά κρατουμένων προς επιστροφή αλλοδαπών.

01/04/202431/12/202742000075% ενωσιακή και 25% εθνικήΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001567Επιχορήγηση N.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου “ΚΦΑΑ Έλλη (Αλεξανδρούπoλη)

Η Πράξη αφορά τη λειτουργία του ΚΦΑΑ Έλλη στην Αλεξανδρούπολη το οποίο λειτουργεί στον δεύτερο όροφο και σε τμήμα στο ισόγειο και στο πατάριημιόροφο τριώροφου κτιρίου Συνολικά το ΚΦΑΑ είναι 75515 τμ και διαθέτει προαύλιο χώρο 200 τμΤο ΚΦΑΑ προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών και στελεχώνεται από τη Διεπιστημονική του ομάδα πλαισιωμένη από ομάδα Υποστήριξης και ομάδα Εποπτείας Το ΚΦΑΑ προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και πληρώνει όλες τις κτιριακές και άλλες προϋποθέσεις όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΚΛΑ

01/08/202301/03/202580886075%ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001598Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου “ΚΦΑΑ Αγ. Αθανάσιος”

Η δράση αποσκοπεί στην συνέχιση λειτουργίας της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αγ Αθανάσιος με δυναμικότητα φιλοξενίας σαράντα 40 ωφελουμένων στο Πέραμα Ιωαννίνων Στην δομή απασχολούνται τριάντα δυο 32 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων σε τρεις βάρδιες όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εφαρμόζοντας πάντα την αρχή για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού τις προδιαγραφές για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και εισάγοντας νέες καινοτόμες υπηρεσίες

01/08/202331/03/2025124440075%ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ|
AMIF_0176011127Επιχορήγηση Ν.Π. CATHOLIC RELIEF SERVICES U.S. CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS ΥΠ/ΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ για την υλοποίηση του έργου ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η Δράση αφορά στην παροχή χρηματικού βοηθήματος ως υλική συνθήκη υποδοχής σε αιτούσες/ντες διεθνή προστασία σε μηνιαία βάση, μέσω προπληρωμένης κάρτας, συμπληρωματικά ως προς τη στέγαση (και τη σίτιση όπου παρέχεται), με σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών των αναγκών των αιτούντων και την εκπλήρωση της κρατικής υποχρέωσης για την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

01/10/202130/06/20252376715675% ενωσιακή και 25% εθνικήCATHOLIC RELIEF SERVICES UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
AMIF_0256011312Επιχορήγηση Ν.Π. PRAKSIS – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤA ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Μονάδας Α’ Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω

Η δράση αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας μιας Μονάδας (Μονάδα Α’)  πέντε Υφιστάμενων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων, από τον φορέα PRAKSIS στη μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών (Περιφέρεια Αττικής), συνολικής δυναμικότητας είκοσι (20) θέσεων για το διάστημα από 01/06/2024 έως 31/05/2025.

01/06/202431/05/202541541075% ενωσιακή – 25% εθνικήPRAKSIS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001569Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου ¨”ΚΦΑΑ στην Περαία

Η Πράξη αφορά τη λειτουργία του ΚΦΑΑ στην Περαία το οποίο στεγάζεται σε ολόκληρο κτίριο συνολικά 52885 τμ και διαθέτει αυλή Βρίσκεται επί της οδού Πλάτωνος 46 στην Περαία του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης Παρέχει 30 θέσεις φιλοξενίας και φιλοξενεί αγόρια 12 18 ετώνΤο ΚΦΑΑ προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών και στελεχώνεται από τη Διεπιστημονική του ομάδα πλαισιωμένη από ομάδα Υποστήριξης και ομάδα Εποπτείας Το ΚΦΑΑ προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και πληρώνει όλες τις κτιριακές και άλλες προϋποθέσεις όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΚΛΑ

01/08/202331/03/202593330075%ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001568Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου “ΚΦΑΑ στη Μακρινίτσα

Η Πράξη αφορά τη λειτουργία του ΚΦΑΑ στη Μακρινίτσα το οποίο βρίσκεται σε διώροφο κτίριο στην Μακρινίτσα Μαγνησίας Βόλος 51551 τμ συνολικά με αυλή Παρέχει 30 θέσεις φιλοξενίας και φιλοξενεί αγόρια 1218 ετών Το ΚΦΑΑ προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών και στελεχώνεται από τη Διεπιστημονική του ομάδα πλαισιωμένη από ομάδα Υποστήριξης και ομάδα Εποπτείας Το ΚΦΑΑ προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και πληρώνει όλες τις κτιριακές και άλλες προϋποθέσεις όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΚΛΑ

01/08/202331/03/202593330075%ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001570Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου “ΚΦΑΑ στους Ταγαράδες

Η Πράξη αφορά τη λειτουργία του ΚΦΑΑ στους Ταγαράδες το οποίο στεγάζεται σε κτηριακό συγκρότημα στους Ταγαράδων 3η οδός Ταγαράδες του δήμου Θέρμης αποτελούμενο από δύο κτίρια 2 συνενωμένες μεζονέτες έκαστο κτίριο συνολικά 760 τμ σε οικόπεδο 6000 τμ Σήμερα έχει δρομολογηθεί η μετεγκατάσταση του σε κατάλληλο χώρο στο κέντρο του Ευόσμου ΘεσσαλονίκηςΠαρέχει 30 θέσεις φιλοξενίας σε αγόρια 12 18 ετώνΤο ΚΦΑΑ προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών και στελεχώνεται από τη Διεπιστημονική του ομάδα πλαισιωμένη από ομάδα Υποστήριξης και ομάδα Εποπτείας Το ΚΦΑΑ προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και πληρώνει όλες τις κτιριακές και άλλες προϋποθέσεις όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΚΛΑ

01/08/202331/03/202593330075%ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001571Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου “ΚΦΑΑ Φρίξος (Αλεξανδρούπολη)

Η Πράξη αφορά τη λειτουργία του ΚΦΑΑ Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη Κωνσταντινουπόλεως 3436 εντός σχεδίου πόλης το οποίο στεγάζεται στον πρώτο όροφο τριώροφου κτιρίου με χρήση και του υπογείου Συνολικά το ΚΦΑΑ είναι 4989 τμ και διαθέτει αυλήΠαρέχει 25 θέσεις φιλοξενίας και φιλοξενεί κορίτσια 012 με εξαιρέσεις που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις αγοριών 012 και κοριτσιών 1218

01/08/202331/03/202577775075%ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001573Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου “ΚΦΑΑ “Το Σπίτι Της ΑΡΣΙΣ” στο Ωραιόκαστρο

Η Πράξη αφορά τη λειτουργία του ΚΦΑΑ Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ το οποίο βρίσκεται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εντός της πρώην Παιδόπολης Αγ Δημητρίου επί της οδού Αγίου Δημητρίου 13 εντός σχεδίου πόλεως οικισμού Στεγάζεται σε ένα ισόγειο κτίριο 365 τμ και διαθέτει αυλή Παρέχει 21 θέσεις φιλοξενίας και φιλοξενεί ασυνόδευτεςους ανήλικεςους κορίτσια 012 με εξαιρέσεις που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις αγοριών 012 και κοριτσιών 1218Το ΚΦΑΑ προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών και στελεχώνεται από τη Διεπιστημονική του ομάδα πλαισιωμένη από ομάδα Υποστήριξης και ομάδα Εποπτείας Το ΚΦΑΑ προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και πληρώνει όλες τις κτιριακές και άλλες προϋποθέσεις όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΚΛΑ

01/08/202331/03/202561488075%ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001572Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου “ΚΦΑΑ στο Ωραιόκαστρο

Η Πράξη αφορά τη λειτουργία του ΚΦΑΑ Ωραιοκάστρου το οποίο βρίσκεται στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εντός της πρώην Παιδόπολης Αγ Δημητρίου επί της οδού Αγίου Δημητρίου 13 Στεγάζεται σε τέσσερα ισόγεια κτίρια συνολικά 8903 τμ και διαθέτει αυλήΠαρέχει 30 θέσεις φιλοξενίας και φιλοξενεί αγόρια 1218 ετώνΤο ΚΦΑΑ προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών και στελεχώνεται από τη Διεπιστημονική του ομάδα πλαισιωμένη από ομάδα Υποστήριξης και ομάδα Εποπτείας Το ΚΦΑΑ προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και πληρώνει όλες τις κτιριακές και άλλες προϋποθέσεις όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΚΛΑ

01/08/202331/03/202587840075%ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ|
AMIF_0256011336Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία μίας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Θεσσαλονίκη για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω”

Η Πράξη αφορά στην λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων, δυναμικότητας τεσσάρων ατόμων ανά διαμέρισμα και συνολικής δυναμικότητας 20 θέσεων, από τον φορέα ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, για το διάστημα από 01/06/2024 έως και 31/05/2025.

01/06/202431/05/202641399675% ενωσιακή και 25% εθνικήΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
AMIF_0256011233Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του Έργου ” Λειτουργία Μονάδας ΕΔΗΔ στην Αθήνα “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΕ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ”

Η Πράξη αναφέρεται στη λειτουργία Μονάδας 5 διαμερισμάτων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.), δυναμικότητας 4 ατόμων ανά διαμέρισμα και συνολικής δυναμικότητας 20 θέσεων, απο τον φορέα Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στην περιοχή της Αθήνας, για το διάστημα 01/06/2024 έως 31/05/2025.

01/06/202441541075% ενωσιακή και 25% εθνικήΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)
AMIF_0256011326Επιχορήγηση Ν.Π. ΕΚΠΕΘΕ – Ευρωπαϊκή Έκφραση για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία μίας Μονάδας Πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκων 16 ετών και άνω “ΚΦ16+” ΜΟΝΑΔΑ Β

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων, δυναμικότητας τεσσάρων ατόμων ανά διαμέρισμα και συνολικής δυναμικότητας 20 θέσεων, από τον φορέα ΕΚΠΕΘΕ- Ευρωπαϊκή Έκφραση, για το διάστημα από 01/06/2024 έως και 31/05/2025, με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 125404 πρόσκληση (Κωδ. α/α ΟΠΣ 4451).

01/06/202431/05/202637396875% ενωσιακή και 25% εθνικήΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε.
AMIF_0256011241Επιχορήγηση Ν.Π. ΕΚΠΕΘΕ- Ευρωπαϊκή Έκφραση για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία μίας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Αθήνα για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω “ΚΦ16+” ΜΟΝΑΔΑ Α”

Η Πράξη αφορά στην λειτουργία λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων, δυναμικότητας τεσσάρων ατόμων ανά διαμέρισμα και συνολικής δυναμικότητας 20 θέσεων, από τον φορέα ΕΚΠΕΘΕ- Ευρωπαϊκή Έκφραση στην περιοχή της Αθήνας, για το διάστημα από 01/06/2024 έως και 31/05/2025, με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 125404 πρόσκληση (Κωδ. α/α ΟΠΣ 4451).

01/06/202431/05/202637396875% ενωσιακή και 25% εθνικήΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε.
AMIF_0256011303Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο “Λειτουργία μιας Μονάδας Πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω στην Λέσβο – 2024”

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων, δυναμικότητας 20 θέσεων, από τον φορέα ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ στην περιοχή της Λέσβου, για το διάστημα από 01/06/2024 έως 31/05/2025

01/06/202431/05/202641541075% ενωσιακή και 25% εθνικήΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001651Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. “Βοστάνη” στη Λέσβο”

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ Βοστάνη και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας του το ΚΦΑΑ προσφέρει στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότητα

01/08/202331/03/202593330075%ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥΗΛΙΑΚΤΙΔΑ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001652Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. “Λιμανάκι” στη Λέσβο”

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ Λιμανάκι και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας του το ΚΦΑΑ προσφέρει στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότητα

01/08/202331/03/202599552075%ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥΗΛΙΑΚΤΙΔΑ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001655Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. “Πύργος” στη Λέσβο”

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ Πύργος και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας του το ΚΦΑΑ θα προσφέρει στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότητα

01/08/202331/03/2025102663075%ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥΗΛΙΑΚΤΙΔΑ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001653Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. “Σουράδα” στη Λέσβο”

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ Σουράδα και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας του το ΚΦΑΑ προσφέρει στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότητα

01/08/202331/03/202593330075%ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥΗΛΙΑΚΤΙΔΑ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001654Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. “Φοίνικας” στη Λέσβο”

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ Φοίνικας και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας του το ΚΦΑΑ προσφέρει στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότητα

01/08/202331/03/202593330075%ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥΗΛΙΑΚΤΙΔΑ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001650Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου “ΚΦΑΑ “Ροιά” στη Λέσβο”

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ Ροιά και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας του το ΚΦΑΑ προσφέρει στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότητα

01/08/202331/03/202555998075%ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥΗΛΙΑΚΤΙΔΑ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001666Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ στη Λάρισα”

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας τους τα ΚΦΑΑ προσφέρουν στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότητα

01/08/202331/03/2025102663075%ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ
AMIF_0256011328Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILS)”

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων, δυναμικότητας 18 θέσεων, από τον φορέα ΚΕΑΝ στην Αθήνα για το διάστημα από 01/06/2024 έως 31/05/2025.

01/06/202431/05/202636647075% ενωσιακή και 25% εθνικήΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001665Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ στην Αθήνα”

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας τους τα ΚΦΑΑ προσφέρουν στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότητα

01/08/202331/03/2025102663075%ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ
AMIF_0256011280Επιχορήγηση Ν.Π. ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (ΕΔΗΔ) της ΜΕΤΑδρασης”

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία μιας Μονάδας πέντε (5) Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) Ασυνόδευτων Ανηλίκων, δυναμικότητας 20 θέσεων, από τον φορέα ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ στην Αθήνα, για το διάστημα από 01/06/2024 έως 31/05/2025.

01/06/202431/05/202639118575% ενωσιακή και 25% εθνικήΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001721Επιχορήγηση Ν.Π. Τhe Home Project για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ – Yuwa”

H The HOME Project είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους. Στα έξι και πλέον χρόνια λειτουργίας μας έχουμε υποστηρίξει περισσότερα από 1050 παιδιά στους 13 ξενώνες μας προσφέροντας ένα ολιστικό πλαίσιο υπηρεσιών παιδικής προστασίας. Το μοντέλο λειτουργίας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Δημιουργούμε και λειτουργούμε ξενώνες όπου τα ασυνόδευτα παιδιά λαμβάνουν ένα ολιστικό δίκτυο υπηρεσιών παιδικής προστασίας μέσω εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού πλάνου για κάθε παιδί που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευση, παιδαγωγική και κοινωνική υποστήριξη, στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση. Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους να γίνουν θεραπευτές τόσο για τον εαυτό τους όσο και για την κοινότητά τους. Υπάρχουν πολλοί άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες από την προσφυγική κοινότητα που είναι πρόθυμοι να εργαστούν και να γίνουν πρότυπα για τα παιδιά. Προστεθούμε αξία στην τοπική οικονομία ανακαινίζοντας και ενοικιάζοντας αναξιοποίητα κτίρια στην Αθήνα. Οι ξενώνες προορίζονται ως περιβάλλον αποκατάστασης και ενσωμάτωσης ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης. Τα παιδιά που φιλοξενούνται συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της γειτονιάς και επωφελούνται από τις προσπάθειες μας να οικοδομήσουμε μία ενιαία κοινότητα με τα μέλη της τοπικής κοινωνίας.

01/08/202331/03/202555998075%THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑTHE HOME PROJECT
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001634Επιχορήγηση ΝΠ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ” για την υλοποίηση του έργου: “Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Κ.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκη”

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία στον Δήμο Θεσσαλονίκης και λειτουργεί από τον ΔΟΜ από την 01012019 Το Κέντρο Φιλοξενίας φιλοξενεί σήμερα ασυνόδευτα ανήλικα αγόρια ηλικίας 12 έως 18 ετών και έχει δυναμικότητα 33 κλινών Εκτός από διαμονή παρέχεται στα παιδιά τροφή ψυχοκοινωνική υποστήριξη υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης νομική βοήθεια εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση βοήθεια διερμηνείας πρόσβαση και συνοδεία σε εξωτερικές υπηρεσίες και δραστηριότητες χρηματικό επίδομα ρούχα υγιεινή ειδικές συναντήσεις ανάγκες υποδοχής και ασφάλεια

01/08/202331/03/2025102663075%ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001621Επιχορήγηση ΝΠ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ” για την υλοποίηση του έργου: “Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Κ.Φ.Α.Α. Ίλιον”

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων βρίσκεται στην Αττική στον Δήμο Ιλίου και λειτουργεί από τον ΔΟΜ από την 01012019 Το Κέντρο Φιλοξενίας φιλοξενεί σήμερα ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια ηλικίας 12 έως 18 ετών και έχει δυναμικότητα 30 κλινών Εκτός από διαμονή παρέχεται στα παιδιά τροφή ψυχοκοινωνική υποστήριξη υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης νομική βοήθεια εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση βοήθεια διερμηνείας πρόσβαση και συνοδεία σε εξωτερικές υπηρεσίες και δραστηριότητες χρηματικό επίδομα ρούχα υγιεινή ειδικές συναντήσεις ανάγκες υποδοχής και ασφάλεια

01/08/202331/03/202587840075%ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001622Επιχορήγηση ΝΠ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ” για την υλοποίηση του έργου: “Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Κ.Φ.Α.Α. Κυψέλη Ι”

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων βρίσκεται στην Αττική στον Δήμο Αθηναίων και λειτουργεί από τον ΔΟΜ από την 01012019 Το Κέντρο Φιλοξενίας φιλοξενεί σήμερα ασυνόδευτα ανήλικα αγόρια ηλικίας 12 έως 18 ετών και έχει δυναμικότητα 24 κλινών Εκτός από διαμονή παρέχεται στα παιδιά τροφή ψυχοκοινωνική υποστήριξη υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης νομική βοήθεια εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση βοήθεια διερμηνείας πρόσβαση και συνοδεία σε εξωτερικές υπηρεσίες και δραστηριότητες χρηματικό επίδομα ρούχα υγιεινή ειδικές συναντήσεις ανάγκες υποδοχής και ασφάλεια

01/08/202331/03/202574664075%ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001624Επιχορήγηση ΝΠ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ” για την υλοποίηση του έργου: “Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Κ.Φ.Α.Α. Κυψέλη ΙΙ”

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων βρίσκεται στην Αττική στον Δήμο Αθηναίων και λειτουργεί από τον ΔΟΜ από την 01012019 Το Κέντρο Φιλοξενίας φιλοξενεί σήμερα ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια ηλικίας 12 έως 18 ετών και έχει δυναμικότητα 24 κλινών Εκτός από διαμονή παρέχεται στα παιδιά τροφή ψυχοκοινωνική υποστήριξη υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης νομική βοήθεια εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση βοήθεια διερμηνείας πρόσβαση και συνοδεία σε εξωτερικές υπηρεσίες και δραστηριότητες χρηματικό επίδομα ρούχα υγιεινή ειδικές συναντήσεις ανάγκες υποδοχής και ασφάλεια

01/08/202331/03/202574664075%ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001708Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ – Ωρίων”

H The HOME Project είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους Στα έξι και πλέον χρόνια λειτουργίας μας έχουμε υποστηρίξει περισσότερα από 1050 παιδιά στους 13 ξενώνες μας προσφέροντας ένα ολιστικό πλαίσιο υπηρεσιών παιδικής προστασίας μέσω εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού πλάνου για κάθε παιδί που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψυχικής υγείας εκπαίδευσης παιδαγωγική και κοινωνική υποστήριξη στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών και των εφήβων που φροντίζουμεΤο μοντέλο λειτουργίας στηρίζεται σε τρεις πυλώνεςΔημιουργούμε και λειτουργούμε ξενώνες όπου τα ασυνόδευτα παιδιά λαμβάνουν ένα ολιστικό δίκτυο υπηρεσιών παιδικής προστασίας μέσω εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού πλάνου για κάθε παιδί που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψυχικής υγείας εκπαίδευση παιδαγωγική και κοινωνική υποστήριξη στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωσηΤο 50 του προσωπικού μας αποτελείται από πρόσφυγες Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους να γίνουν θεραπευτές τόσο για τον εαυτό τους όσο και για την κοινότητά τους Υπάρχουν πολλοί άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες από την προσφυγική κοινότητα που είναι πρόθυμοι να εργαστούν και να γίνουν πρότυπα για τα παιδιάΠροστεθούμε αξία στην τοπική οικονομία ανακαινίζοντας και ενοικιάζοντας αναξιοποίητα κτίρια στην Αθήνα Οι ξενώνες προορίζονται ως περιβάλλον αποκατάστασης και ενσωμάτωσης ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης Τα παιδιά που φιλοξενούνται συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της γειτονιάς και επωφελούνται από τις προσπάθειες μας να οικοδομήσουμε μία ενιαία κοινότητα με τα μέλη της τοπικής κοινωνίαςΑπό την πρώτη μέρα της ίδρυσης μας διαπιστώνουμε την ανάγκη εφαρμογής μίας πολιτικής παιδικής προστασίας που θα περιλαμβάνει ένα ολιστικό πλαίσιο υποστήριξης Μόνο με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να γίνουν ενεργοί πολίτες είτε στη χώρα μας εφόσον λάβουν προσφυγικό καθεστώς είτε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε περίπτωση οικογενειακής επανένωσης

01/08/202331/03/202574664075%THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑTHE HOME PROJECT|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001720Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Little Pugad”

H The HOME Project είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους Στα έξι και πλέον χρόνια λειτουργίας μας έχουμε υποστηρίξει περισσότερα από 1050 παιδιά στους 13 ξενώνες μας προσφέροντας ένα ολιστικό πλαίσιο υπηρεσιών παιδικής προστασίας μέσω εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού πλάνου για κάθε παιδί που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψυχικής υγείας εκπαίδευσης παιδαγωγική και κοινωνική υποστήριξη στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών και των εφήβων που φροντίζουμεΤο μοντέλο λειτουργίας στηρίζεται σε τρεις πυλώνεςΔημιουργούμε και λειτουργούμε ξενώνες όπου τα ασυνόδευτα παιδιά λαμβάνουν ένα ολιστικό δίκτυο υπηρεσιών παιδικής προστασίας μέσω εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού πλάνου για κάθε παιδί που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψυχικής υγείας εκπαίδευση παιδαγωγική και κοινωνική υποστήριξη στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωσηΤο 50 του προσωπικού μας αποτελείται από πρόσφυγες Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους να γίνουν θεραπευτές τόσο για τον εαυτό τους όσο και για την κοινότητά τους Υπάρχουν πολλοί άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες από την προσφυγική κοινότητα που είναι πρόθυμοι να εργαστούν και να γίνουν πρότυπα για τα παιδιάΠροστεθούμε αξία στην τοπική οικονομία ανακαινίζοντας και ενοικιάζοντας αναξιοποίητα κτίρια στην Αθήνα Οι ξενώνες προορίζονται ως περιβάλλον αποκατάστασης και ενσωμάτωσης ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης Τα παιδιά που φιλοξενούνται συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της γειτονιάς και επωφελούνται από τις προσπάθειες μας να οικοδομήσουμε μία ενιαία κοινότητα με τα μέλη της τοπικής κοινωνίαςΑπό την πρώτη μέρα της ίδρυσης μας διαπιστώνουμε την ανάγκη εφαρμογής μίας πολιτικής παιδικής προστασίας που θα περιλαμβάνει ένα ολιστικό πλαίσιο υποστήριξης Μόνο με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να γίνουν ενεργοί πολίτες είτε στη χώρα μας εφόσον λάβουν προσφυγικό καθεστώς είτε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε περίπτωση οικογενειακής επανένωσης

01/08/202331/03/202537332075%THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑTHE HOME PROJECT|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001719Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Pugad”

H The HOME Project είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους Στα έξι και πλέον χρόνια λειτουργίας μας έχουμε υποστηρίξει περισσότερα από 1050 παιδιά στους 13 ξενώνες μας προσφέροντας ένα ολιστικό πλαίσιο υπηρεσιών παιδικής προστασίας μέσω εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού πλάνου για κάθε παιδί που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψυχικής υγείας εκπαίδευσης παιδαγωγική και κοινωνική υποστήριξη στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών και των εφήβων που φροντίζουμεΤο μοντέλο λειτουργίας στηρίζεται σε τρεις πυλώνεςΔημιουργούμε και λειτουργούμε ξενώνες όπου τα ασυνόδευτα παιδιά λαμβάνουν ένα ολιστικό δίκτυο υπηρεσιών παιδικής προστασίας μέσω εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού πλάνου για κάθε παιδί που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψυχικής υγείας εκπαίδευση παιδαγωγική και κοινωνική υποστήριξη στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωσηΤο 50 του προσωπικού μας αποτελείται από πρόσφυγες Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους να γίνουν θεραπευτές τόσο για τον εαυτό τους όσο και για την κοινότητά τους Υπάρχουν πολλοί άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες από την προσφυγική κοινότητα που είναι πρόθυμοι να εργαστούν και να γίνουν πρότυπα για τα παιδιάΠροστεθούμε αξία στην τοπική οικονομία ανακαινίζοντας και ενοικιάζοντας αναξιοποίητα κτίρια στην Αθήνα Οι ξενώνες προορίζονται ως περιβάλλον αποκατάστασης και ενσωμάτωσης ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης Τα παιδιά που φιλοξενούνται συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της γειτονιάς και επωφελούνται από τις προσπάθειες μας να οικοδομήσουμε μία ενιαία κοινότητα με τα μέλη της τοπικής κοινωνίαςΑπό την πρώτη μέρα της ίδρυσης μας διαπιστώνουμε την ανάγκη εφαρμογής μίας πολιτικής παιδικής προστασίας που θα περιλαμβάνει ένα ολιστικό πλαίσιο υποστήριξης Μόνο με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να γίνουν ενεργοί πολίτες είτε στη χώρα μας εφόσον λάβουν προσφυγικό καθεστώς είτε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε περίπτωση οικογενειακής επανένωσης

01/08/202331/03/202537332075%THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑTHE HOME PROJECT|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001709Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Shapiro Family”

H The HOME Project είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους Στα έξι και πλέον χρόνια λειτουργίας μας έχουμε υποστηρίξει περισσότερα από 1050 παιδιά στους 13 ξενώνες μας προσφέροντας ένα ολιστικό πλαίσιο υπηρεσιών παιδικής προστασίας μέσω εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού πλάνου για κάθε παιδί που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψυχικής υγείας εκπαίδευσης παιδαγωγική και κοινωνική υποστήριξη στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών και των εφήβων που φροντίζουμεΤο μοντέλο λειτουργίας στηρίζεται σε τρεις πυλώνεςΔημιουργούμε και λειτουργούμε ξενώνες όπου τα ασυνόδευτα παιδιά λαμβάνουν ένα ολιστικό δίκτυο υπηρεσιών παιδικής προστασίας μέσω εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού πλάνου για κάθε παιδί που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψυχικής υγείας εκπαίδευση παιδαγωγική και κοινωνική υποστήριξη στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωσηΤο 50 του προσωπικού μας αποτελείται από πρόσφυγες Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους να γίνουν θεραπευτές τόσο για τον εαυτό τους όσο και για την κοινότητά τους Υπάρχουν πολλοί άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες από την προσφυγική κοινότητα που είναι πρόθυμοι να εργαστούν και να γίνουν πρότυπα για τα παιδιάΠροστεθούμε αξία στην τοπική οικονομία ανακαινίζοντας και ενοικιάζοντας αναξιοποίητα κτίρια στην Αθήνα Οι ξενώνες προορίζονται ως περιβάλλον αποκατάστασης και ενσωμάτωσης ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης Τα παιδιά που φιλοξενούνται συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της γειτονιάς και επωφελούνται από τις προσπάθειες μας να οικοδομήσουμε μία ενιαία κοινότητα με τα μέλη της τοπικής κοινωνίαςΑπό την πρώτη μέρα της ίδρυσης μας διαπιστώνουμε την ανάγκη εφαρμογής μίας πολιτικής παιδικής προστασίας που θα περιλαμβάνει ένα ολιστικό πλαίσιο υποστήριξης Μόνο με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να γίνουν ενεργοί πολίτες είτε στη χώρα μας εφόσον λάβουν προσφυγικό καθεστώς είτε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε περίπτωση οικογενειακής επανένωσης

01/08/202331/03/202543554075%THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑTHE HOME PROJECT|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001693Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Σωκράτης”

H The HOME Project είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους Στα έξι και πλέον χρόνια λειτουργίας μας έχουμε υποστηρίξει περισσότερα από 1050 παιδιά στους 13 ξενώνες μας προσφέροντας ένα ολιστικό πλαίσιο υπηρεσιών παιδικής προστασίας μέσω εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού πλάνου για κάθε παιδί που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψυχικής υγείας εκπαίδευσης παιδαγωγική και κοινωνική υποστήριξη στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών και των εφήβων που φροντίζουμεΤο μοντέλο λειτουργίας στηρίζεται σε τρεις πυλώνεςΔημιουργούμε και λειτουργούμε ξενώνες όπου τα ασυνόδευτα παιδιά λαμβάνουν ένα ολιστικό δίκτυο υπηρεσιών παιδικής προστασίας μέσω εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού πλάνου για κάθε παιδί που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψυχικής υγείας εκπαίδευση παιδαγωγική και κοινωνική υποστήριξη στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωσηΤο 50 του προσωπικού μας αποτελείται από πρόσφυγες Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους να γίνουν θεραπευτές τόσο για τον εαυτό τους όσο και για την κοινότητά τους Υπάρχουν πολλοί άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες από την προσφυγική κοινότητα που είναι πρόθυμοι να εργαστούν και να γίνουν πρότυπα για τα παιδιάΠροστεθούμε αξία στην τοπική οικονομία ανακαινίζοντας και ενοικιάζοντας αναξιοποίητα κτίρια στην Αθήνα Οι ξενώνες προορίζονται ως περιβάλλον αποκατάστασης και ενσωμάτωσης ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης Τα παιδιά που φιλοξενούνται συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της γειτονιάς και επωφελούνται από τις προσπάθειες μας να οικοδομήσουμε μία ενιαία κοινότητα με τα μέλη της τοπικής κοινωνίαςΑπό την πρώτη μέρα της ίδρυσης μας διαπιστώνουμε την ανάγκη εφαρμογής μίας πολιτικής παιδικής προστασίας που θα περιλαμβάνει ένα ολιστικό πλαίσιο υποστήριξης Μόνο με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να γίνουν ενεργοί πολίτες είτε στη χώρα μας εφόσον λάβουν προσφυγικό καθεστώς είτε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε περίπτωση οικογενειακής επανένωσης

01/08/202331/03/202562220075%THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑTHE HOME PROJECT|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001566Επιχορήγηση ΝΠ ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου “ΚΦΑΑ στην Αθήνα”

Η Πράξη αφορά τη λειτουργία του ΚΦΑΑ στην Αθήνα το οποίο στεγάζεται σε ολόκληρο κτίριο τεσσάρων ορόφων 5002 τμ συνολικά στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Γ Σεπτεμβρίου 117 εντός σχεδίου πόληςΠαρέχει 28 θέσεις φιλοξενίας και φιλοξενεί αγόρια 12 18 ετώνΤο ΚΦΑΑ προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών και στελεχώνεται από τη Διεπιστημονική του ομάδα πλαισιωμένη από ομάδα Υποστήριξης και ομάδα Εποπτείας Το ΚΦΑΑ προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και πληρώνει όλες τις κτιριακές και άλλες προϋποθέσεις όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΚΛΑ

01/08/202331/03/202587108075%ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001692Επιχορήγηση ΝΠ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την υλοποίηση του έργου “Κ.Φ.Α.Α. ΕΣΤΙΑ”

Το ΚΦΑΑ Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων Εστία που λειτουργεί υπό την ευθύνη της ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ συνιστά ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων αγόριών ηλικίας 1218 ετών δυναμικότητας 20 ατόμων Σκοπός λειτουργίας του ΚΦΑΑ είναι η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και υποστήριξης η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η εξασφάλιση ικανών συνθηκών διαβίωσης για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών και την ομαλή κοινωνική ένταξή τους των φιλοξενούμενων ανηλίκων Η λειτουργία του ΚΦΑΑ διέπεται από τις αρχές της προστασίας του βέλτιστου συμφέροντος των ανηλίκων της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του σεβασμού της αξιοπρέπειας και της απαγόρευσης των διακρίσεων

01/08/202331/03/202558560075%ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001661Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του έργου “ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ”

Η δράση αφορά τη λειτουργία του ΚΦΑΑ με την επωνυμία Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα και εξυπηρετεί τους ασυνόδευτους ανηλίκους οι οποίοι φθάνουν στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα με στόχο τη διασφάλιση ενός πλαισίου προστασίας και φροντίδας καθώς και της ομαλής μετάβασης στην ενηλικίωσης των ασυνόδευτων ανηλίκωνΑντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή στους ασυνόδευτους ανηλίκους φιλοξενίας ασφάλειας ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό Επιπλέον παρέχονται στους ανηλίκους δραστηριότητες παιδαγωγικού χαρακτήρα μέσα στη δομή Επίσης Παρέχεται στηριξη ώστε να παρακολουθούν την τυπική εκπαίδευση πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες μέσω της παρακολούθησης ειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης Τέλος θα αποκτήσουν πιστοποιητικό καλής υγείας από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό θα έχουν δωρεάν σίτιση ένδυση και μηνιαία οικονομική υποστήριξη Καταβάλλεται επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι ανήλικοι να νιώσουν οικεία στα Ιωάννινα καθώς επίσης και να αγκαλιαστούν από την τοπική κοινωνίας Στο πλαίσιο αυτά θα υπάρξουν συνεργασίες με πολιτιστικούς αθλητικούς συλλόγους της πόλης των Ιωαννίνων και θα δοθεί η δυνατότητα στους ανήλικους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των συλλόγων αυτών με απώτερο στόχο την ομαλή ένταξη τους στην τοπική κοινωνία

01/08/202331/07/2024124440075%ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001662Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του έργου “ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ”

Η δράση αφορά τη λειτουργία του ΚΦΑΑ με την επωνυμία Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ηγουμενίτσα και εξυπηρετεί τους ασυνόδευτους ανηλίκους οι οποίοι φθάνουν στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα με στόχο τη διασφάλιση ενός πλαισίου προστασίας και φροντίδας καθώς και της ομαλής μετάβασης στην ενηλικίωσης των ασυνόδευτων ανηλίκωνΑντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή στους ασυνόδευτους ανηλίκους φιλοξενίας ασφάλειας ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό Επιπλέον παρέχονται στους ανηλίκους δραστηριότητες παιδαγωγικού χαρακτήρα μέσα στη δομή Επίσης Παρέχεται στηριξη ώστε να παρακολουθούν την τυπική εκπαίδευση πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες μέσω της παρακολούθησης ειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης Τέλος θα αποκτήσουν πιστοποιητικό καλής υγείας από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό θα έχουν δωρεάν σίτιση ένδυση και μηνιαία οικονομική υποστήριξη Καταβάλλεται επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι ανήλικοι να νιώσουν οικεία στην Ηγουμενίτσα καθώς επίσης και να αγκαλιαστούν από την τοπική κοινωνίας Στο πλαίσιο αυτά θα υπάρξουν συνεργασίες με πολιτιστικούς αθλητικούς συλλόγους της πόλης της Ηγουμενίτσας και θα δοθεί η δυνατότητα στους ανήλικους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των συλλόγων αυτών με απώτερο στόχο την ομαλή ένταξη τους στην τοπική κοινωνία

01/08/202331/03/2025124440075%ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001619Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του έργου «ΚΦΑΑ “Φροντίζω για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ήπειρο”

Η δράση αφορά τη λειτουργία του ΚΦΑΑ με την επωνυμία ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ και εξυπηρετεί τους ασυνόδευτους ανηλίκους οι οποίοι φθάνουν στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα με στόχο τη διασφάλιση ενός πλαισίου προστασίας και φροντίδας καθώς και της ομαλής μετάβασης στην ενηλικίωσης των ασυνόδευτων ανηλίκωνΑντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή στους ασυνόδευτους ανηλίκους φιλοξενίας ασφάλειας ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό Επιπλέον παρέχονται στους ανηλίκους δραστηριότητες παιδαγωγικού χαρακτήρα μέσα στη δομή Επίσης Παρέχεται στηριξη ώστε να παρακολουθούν την τυπική εκπαίδευση πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες μέσω της παρακολούθησης ειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης Τέλος θα αποκτήσουν πιστοποιητικό καλής υγείας από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό θα έχουν δωρεάν σίτιση ένδυση και μηνιαία οικονομική υποστήριξη Καταβάλλεται επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι ανήλικοι να νιώσουν οικεία στα Ιωάννινα καθώς επίσης και να αγκαλιαστούν από την τοπική κοινωνίας Στο πλαίσιο αυτά θα υπάρξουν συνεργασίες με πολιτιστικούς αθλητικούς συλλόγους της πόλης των Ιωαννίνων και θα δοθεί η δυνατότητα στους ανήλικους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των συλλόγων αυτών με απώτερο στόχο την ομαλή ένταξη τους στην τοπική κοινωνία

01/08/202331/03/2025124440075%ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)
AMIF_0256011234Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας ΕΔΗΔ στην Αθήνα “ΣΤΗΡΙΖΩ τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και Άνω”

Η Πράξη αναφέρεται στη λειτουργία Μονάδας 5 διαμερισμάτων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.), δυναμικότητας 4 ατόμων ανά διαμέρισμα και συνολικής δυναμικότητας 20 θέσεων, απο τον φορέα Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στην περιοχή της Αθήνας, για το διάστημα 01/06/2024 έως 31/05/2025.

01/06/202431/05/202641541075% ενωσιακή και 25% εθνικήΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)
AMIF_0163- Επιστροφή6001717Επιχορήγηση ΝΠ Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) Αποστολή Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου «Εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και μέτρων επανένταξης καθώς και λειτουργία Δομής Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής»

Με γνώμονα τις ανάγκες των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους και λαμβάνοντας υπόψη τους Ειδικούς Στόχους και τα Πεδία Παρέμβασης όπως ορίζονται στην Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την Πράξη ο ΔΟΜ Ελλάδας σε συνεργασία με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και μέσω συγκεκριμένων ενεργειών και διαδικασιών θα διευκολύνει την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή δεκαεπτά χιλιάδων 17000 πολιτών τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους θα συμβάλλει στη βιώσιμη επανένταξη χιλίων επτακοσίων 1700 επιστρεφόντων και θα παράσχει ασφαλή και αξιοπρεπή διαμονή σε χίλιους επτακόσιους 1700 επωφελούμενους εγγεγραμμένους στην Πράξη σε Δομή Φιλοξενίας μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών της επιστροφής τους

01/09/202330/06/20295200000075%ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΟΠΣ): ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
AMIF_0256011314Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία μιας Μονάδας πέντε Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα – TEEN SPIRIT APARTMENTS 2”

Η Πράξη αναφέρεται στη λειτουργία Μονάδας πέντε (5) διαμερισμάτων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.), δυναμικότητας τεσσάρων ατόμων ανά διαμέρισμα και συνολικής δυναμικότητας 20 θέσεων, απο τον φορέα ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στην περιοχή της Αθήνας, για το διάστημα 01/06/2024 έως 31/05/2025

01/06/202431/05/202640860475% ενωσιακή και 25% εθνικήΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ
AMIF_0256011315Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία μιας Μονάδας πέντε Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα – TEEN SPIRIT APARTMENTS 3”

Η Πράξη αναφέρεται στη λειτουργία μιας Μονάδας 5 διαμερισμάτων ΕΔΗΔ, δυναμικότητας τεσσάρων ατόμων ανά διαμέρισμα και συνολικής δυναμικότητας 20 θέσεων, απο το φορέα ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για το διάστημα 01/06/2024 έως 31/05/2025

01/06/202431/05/202640860475% ενωσιακή και 25% εθνικήΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ
AMIF_0256011313Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS 1”

Η Πράξη αναφέρεται στη λειτουργία Μονάδας 5 διαμερισμάτων ΕΔΗΔ, δυναμικότητας τεσσάρων ατόμων ανά διαμέρισμα και συνολικής δυναμικότητας 20 θέσεων, από τον φορέα ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στην Αθήνα για το διάστημα 01/06/2024 έως 31/05/2025.

01/06/202431/05/202640860475% ενωσιακή και 25% εθνικήΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001671Επιχορήγηση ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ στην Αθήνα-Δομή Γ”

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του ΚΦΑΑ Δομή Γ στην Αθήνα από 01082023 έως 31072024 για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων αγοριών άνω των 12 ετών και έως 18 ετών με συνολικής δυναμικότητας φιλοξενίας 30 θέσεων Στόχος είναι η δημιουργία και παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας προστασίας και υποστήριξης καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προετοιμασία αυτονόμησης των ανηλίκων Ο στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών όπως στέγαση σίτιση ψυχοκοινωνική υποστήριξη υπηρεσίες υγείας νομική συνδρομή εκπαίδευση επαγγελματική κατάρτιση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας οργάνωση πολιτισμικών ςψυχαγωγικέςαθλητικές δραστηριότητες διερμηνεία πρόσβαση και δωρεάν μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός του ΚΦΑΑ χρηματικής ενίσχυσης παροχή ιματισμού και άλλων απαραίτητων αγαθών

01/08/202331/03/2025117119875%ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001600Επιχορήγηση ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία ΚΦΑΑ στα Καλάβρυτα

Η πράξη αφορά στη λειτουργία ΚΦΑΑ στα Καλάβρυτα από 01082023 έως 31072024 για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων αγοριών άνω των 12 ετών και έως 18 ετών με συνολικής δυναμικότητας φιλοξενίας 30 θέσεων Στόχος είναι η δημιουργία και παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας προστασίας και υποστήριξης καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προετοιμασία αυτονόμησης των ανηλίκων Ο στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών όπως στέγαση σίτιση ψυχοκοινωνική υποστήριξη υπηρεσίες υγείας νομική συνδρομή εκπαίδευση επαγγελματική κατάρτιση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας οργάνωση πολιτισμικών ςψυχαγωγικέςαθλητικές δραστηριότητες διερμηνεία πρόσβαση και δωρεάν μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός του ΚΦΑΑ χρηματικής ενίσχυσης παροχή ιματισμού και άλλων απαραίτητων αγαθών

01/08/202331/03/202587840075%ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001618Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT II”

Το έργο μέσω της συνέχισης λειτουργίας του ΚΦΑΑ συμβάλλει έτσι στην κάλυψη της θεσμικής και ηθικής υποχρέωσης να προστατευθούν και να υποστηριχθούν τα παιδιά και οι έφηβοι που βρίσκονται στη χώρα χωρίς να συνοδεύονται από γονείς ή κηδεμόνες Στο ΚΦΑΑ προσφέρονται πέραν των βασικών υπηρεσιών φιλοξενίας στέγαση σίτιση είδη προσωπικής υγιεινής κλπ ένα σύνολο αλληλοσυμπληρωματικών μεταξύ τους υπηρεσιών που αποσκοπούν στην υποστήριξη ενδυνάμωση και τελικά αυτονόμηση του ανήλικου ατόμου και ταυτόχρονα διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη με όρους ισοτιμίας Οι προσφερόμενες υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη τους το συνδυασμό των παραγόντων που καθορίζουν την ταυτότητα του ανήλικου που φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα όπως το φύλο η ηλικία η κουλτούρα και η μεταναστευτική βιογραφία καθώς και την θέση που αποδίδεται κοινωνικά στο μεταναστεύον ανήλικο άτομο μέσα από το πρίσμα της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού Το ΚΦΑΑ Teen Spirit II είναι δομή μακροχρόνιας φιλοξενίας ασυνόδευτων εφήβων 1318 ετών με δυναμικότητα 30 κλινών Παρέχει καθημερινά πολυεπίπεδες υπηρεσίες με κοινό στόχο την ασφαλή διαβίωση την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη των ασυνόδευτων παιδιών Στη λειτουργία του ΚΦΑΑ αποκρυσταλλώνεται η πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία του ΝΟΣΤΟΥ σε θέματα παιδικής προστασίας και υποστήριξης της πρόσβασης σε δικαιώματα παιδιών και εφήβων μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών και εργαλείων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες που παρέχει το ΚΦΑΑ βασίζονται μεθοδολογικά σε συνδυασμό παιδαγωγικών προσεγγίσεων με τη Συμβουλευτική ενώ η συνολική λειτουργία του υπακούει στις αρχές της διοίκησης έργου με στόχο την βέλτιστη σχέση κόστουςόφελους

01/08/202393330075%ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001611Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT Ι”

Το έργο μέσω της συνέχισης λειτουργίας του ΚΦΑΑ συμβάλλει έτσι στην κάλυψη της θεσμικής και ηθικής υποχρέωσης να προστατευθούν και να υποστηριχθούν τα παιδιά και οι έφηβοι που βρίσκονται στη χώρα χωρίς να συνοδεύονται από γονείς ή κηδεμόνες Στο ΚΦΑΑ προσφέρονται πέραν των βασικών υπηρεσιών φιλοξενίας στέγαση σίτιση είδη προσωπικής υγιεινής κλπ ένα σύνολο αλληλοσυμπληρωματικών μεταξύ τους υπηρεσιών που αποσκοπούν στην υποστήριξη ενδυνάμωση και τελικά αυτονόμηση του ανήλικου ατόμου και ταυτόχρονα διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη με όρους ισοτιμίας Οι προσφερόμενες υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη τους το συνδυασμό των παραγόντων που καθορίζουν την ταυτότητα του ανήλικου που φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα όπως το φύλο η ηλικία η κουλτούρα και η μεταναστευτική βιογραφία καθώς και την θέση που αποδίδεται κοινωνικά στο μεταναστεύον ανήλικο άτομο μέσα από το πρίσμα της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού Το ΚΦΑΑ Teen Spirit I είναι δομή μακροχρόνιας φιλοξενίας ασυνόδευτων εφήβων 1318 ετών με δυναμικότητα 20 κλινών Παρέχει καθημερινά πολυεπίπεδες υπηρεσίες με κοινό στόχο την ασφαλή διαβίωση την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη των ασυνόδευτων παιδιών Στη λειτουργία του ΚΦΑΑ αποκρυσταλλώνεται η πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία του ΝΟΣΤΟΥ σε θέματα παιδικής προστασίας και υποστήριξης της πρόσβασης σε δικαιώματα παιδιών και εφήβων μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών και εργαλείων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες που παρέχει το ΚΦΑΑ βασίζονται μεθοδολογικά σε συνδυασμό παιδαγωγικών προσεγγίσεων με τη Συμβουλευτική ενώ η συνολική λειτουργία του υπακούει στις αρχές της διοίκησης έργου με στόχο την βέλτιστη σχέση κόστουςόφελους

01/08/202331/03/202562220075%ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001603Επιχορήγηση ΝΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΙΝΟΗ”

Η προτεινόμενη Δράση Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ευρωπαϊκής Έκφρασης Ινόη επιχειρεί να προσεγγίσει αποτελεσματικά το ζήτημα της προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο Στόχος της λειτουργίας του ΚΦΑΑ ΙΝΟΗ είναι η δημιουργία και παροχή ενός επαρκούς ασφαλούς και αξιοπρεπούς πλαισίου φιλοξενίας προστασίας και υποστήριξης για 40 ασυνόδευτους ανηλίκους αγόρια ηλικίας 1218 ετών στην περιοχή των Σεπολίων σε ένα καινούριο πενταόροφο κατάλληλα διαμορφωμένο κτίριο από το ΕΚΠΕΘΕΕυρωπαϊκή Έκφραση Καθ όλη την διάρκεια της διαμονής τους στο ΚΦΑΑ οι ανήλικοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που είναι απαραίτητες για την καθημερινή φροντίδα διαβίωση ενδυνάμωση κοινωνική ένταξη και σταδιακή τους αυτονόμηση Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Υ Μετανάστευσης και Ασύλου

01/08/202331/03/2025124440075%ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙΕ.Κ.Π.Ε.Θ.Ε
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001602Επιχορήγηση ΝΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ

Η προτεινόμενη Δράση Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη επιχειρεί να προσεγγίσει αποτελεσματικά το ζήτημα της προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο Στόχος της λειτουργίας του ΚΦΑΑ Κυψέλη είναι η δημιουργία και παροχή ενός επαρκούς ασφαλούς και αξιοπρεπούς πλαισίου φιλοξενίας προστασίας και υποστήριξης για 40 ασυνόδευτους ανηλίκους αγόρια ηλικίας 1218 ετών στην περιοχή της Κυψέλης σε ένα τριώροφο κατάλληλα διαμορφωμένο κτίριο από το ΕΚΠΕΘΕΕυρωπαϊκή Έκφραση Καθ όλη την διάρκεια της διαμονής τους στο ΚΦΑΑ οι ανήλικοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που είναι απαραίτητες για την καθημερινή φροντίδα διαβίωση ενδυνάμωση κοινωνική ένταξη και σταδιακή τους αυτονόμηση Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Υ Μετανάστευσης και Ασύλου

01/08/202331/03/2025124440075%ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙΕ.Κ.Π.Ε.Θ.Ε
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001674Επιχορήγηση ΝΠ ΖΕΥΞΙΣ M.K.O. για την υλοποίηση της πράξης “Λειτουργία ΚΦΑΑ ΦΟΙΒΟΣ

Λειτουργία του ΚΦΑΑ αγοριών ΦΟΙΒΟΣ δυναμικότητας 32 θέσεων Ασυνόδευτων ανηλίκων αγοριών άνω των 12 ετών σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών και παροχή όλων των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών Ο ΦΟΙΒΟΣ διασφαλίζει τις ακόλουθες υπηρεσίες στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία πρόσβαση και μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός ΚΦΑΑ η χρηματική ενίσχυση τηλεκάρτεςχρόνος ομιλίας συνδεσιμότητα πρόσβαση στο διαδίκτυο πρόσβαση σε σταθερό τηλέφωνο ο ιματισμός η υγιεινή και καθαριότητα η κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής και η ασφάλεια Το ΚΦΑΑ λειτουργεί όλο το 24ωρο Το επιστημονικό προσωπικό εργάζεται σε ημερήσιες βάρδιες και εκ περιτροπής σε ετοιμότητα και οι υπεύθυνοι καθημερινής φροντίδας καλύπτουν και τις τρεις βάρδιες

01/08/202331/03/202599552075%ΖΕΥΞΙΣ Μ.Κ.Ο.
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001672Επιχορήγηση ΝΠ ΖΕΥΞΙΣ Μ.Κ.Ο. για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ ΟΙΚΟΣ”

Λειτουργία του ΚΦΑΑ κοριτσιών ΟΙΚΟΣ δυναμικότητας 21 θέσεων Ασυνόδευτων ανηλίκων κοριτσιών άνω των 12 ετών σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών και παροχή όλων των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών Ο ΟΙΚΟΣ διασφαλίζει τις ακόλουθες υπηρεσίες στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία πρόσβαση και μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός ΚΦΑΑ η χρηματική ενίσχυση τηλεκάρτεςχρόνος ομιλίας συνδεσιμότητα πρόσβαση στο διαδίκτυο πρόσβαση σε σταθερό τηλέφωνο ο ιματισμός η υγιεινή και καθαριότητα η κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής και η ασφάλεια Το ΚΦΑΑ λειτουργεί όλο το 24ωρο Το επιστημονικό προσωπικό εργάζεται σε ημερήσιες βάρδιες και σε εκ περιτροπής ετοιμότητα κατά τις βραδυνές βάρδιες και οι υπεύθυνοι καθημερινής φροντίδας καλύπτουν και τις τρεις βάρδιες

01/08/202331/03/202565331075%ΖΕΥΞΙΣ Μ.Κ.Ο.
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001668Επιχορήγηση ΝΠ Ιατρική Παρέμβαση για την υλοποίηση του Έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ “ΑΝΑΤΟΛΗ”

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση για 12 μήνες της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας ΑΝΑΤΟΛΗ για ασυνόδευτα ανήλικα αγόρια ηλικίας 1218 ετών με χωρητικότητα 40 ατόμων επί της οδού Μεσογείων 65 Η λειτουργία της δομής έχει στόχο τη διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας για τους ασυνόδευτους ανήλικους την κάλυψη των βασικών τους αναγκών την υποστήριξή τους για την ομαλή τους ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην κοινωνία και σταδιακά την ομαλή μετάβασή τους στην ενηλικίωση

01/08/202331/03/2025124440075%ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001683Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικό ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ – Νεφέλη 3”

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας τους τα ΚΦΑΑ προσφέρουν στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότηταΗ επικοινωνία του φυσικού αντικειμένου τόσο στο τοπικό περιβάλλον του ΚΦΑΑ Νεφέλη 3 όσο και πανελλαδικά καθιστά κατανοητό το έργο μας στην κοινωνία ενίοτε επιφυλακτική προς τους πρόσφυγες Συνεπώς αποτελεί μέρος του φυσικού αντικειμένου Οι επικοινωνιακές δράσεις βασίζονται στην πλούσια εμπειρίατου κέντρου και περιλαμβάνουν εκδηλώσεις προς το ευρύ κοινό πχ προώθηση του Διαβατήριου Δικαιωμάτων αθλητικά και καλλιτεχνικά δρώμενα συνεργασία με Λυρική Σκηνή φωτογραφικές εκθέσεις διοργάνωση Bazaar κλπ Οι δραστηριότητες αυτές προβάλλονται από τα ισχυρά επικοινωνιακά εργαλεία του Κοινωνικού ΕΚΑΒ περιοδικό το Λάλημα ενημερωτικό φυλλάδιο ιστοσελίδα Instagram Facebook βίντεο επαγγελματικής ποιότητας κλπ Στις επικοινωνιακές δράσεις πρωταγωνιστούν σταθερά και οι φιλοξενούμενοι του ΚΦΑΑ

01/08/202331/03/2025111996075%ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001686Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία του ΚΦΑΑ – Καλλίστη 1”

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας τους τα ΚΦΑΑ προσφέρουν στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότηταΗ επικοινωνία του φυσικού αντικειμένου τόσο στο τοπικό περιβάλλον του ΚΦΑΑ Καλλίστη 1 όσο και πανελλαδικά καθιστά κατανοητό το έργο μας στην κοινωνία ενίοτε επιφυλακτική προς τους πρόσφυγες Συνεπώς αποτελεί μέρος του φυσικού αντικειμένου Οι επικοινωνιακές δράσεις βασίζονται στην πλούσια εμπειρία της δομής και περιλαμβάνουν εκδηλώσεις προς το ευρύ κοινό πχ προώθηση του Διαβατήριου Δικαιωμάτων αθλητικά και καλλιτεχνικά δρώμενα συνεργασία με Λυρική Σκηνή φωτογραφικές εκθέσεις διοργάνωση Bazaar κλπ Οι δραστηριότητες αυτές προβάλλονται από τα ισχυρά επικοινωνιακά εργαλεία του Κοινωνικού ΕΚΑΒ περιοδικό το Λάλημα ενημερωτικό φυλλάδιο ιστοσελίδα Instagram Facebook βίντεο επαγγελματικής ποιότητας κλπ Στις επικοινωνιακές δράσεις πρωταγωνιστούν σταθερά και οι φιλοξενούμενοι του ΚΦΑΑ

01/08/202331/03/202593330075%ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001687Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου “λειτουργία του ΚΦΑΑ – Καλλίστη 2

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας τους τα ΚΦΑΑ προσφέρουν στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότηταΗ επικοινωνία του φυσικού αντικειμένου τόσο στο τοπικό περιβάλλον του ΚΦΑΑ Καλλίστη 2 όσο και πανελλαδικά καθιστά κατανοητό το έργο μας στην κοινωνία ενίοτε επιφυλακτική προς τους πρόσφυγες Συνεπώς αποτελεί μέρος του φυσικού αντικειμένου Οι επικοινωνιακές δράσεις βασίζονται στην πλούσια εμπειρία της δομής και περιλαμβάνουν εκδηλώσεις προς το ευρύ κοινό πχ προώθηση του Διαβατήριου Δικαιωμάτων αθλητικά και καλλιτεχνικά δρώμενα συνεργασία με Λυρική Σκηνή φωτογραφικές εκθέσεις διοργάνωση Bazaar κλπ Οι δραστηριότητες αυτές προβάλλονται από τα ισχυρά επικοινωνιακά εργαλεία του Κοινωνικού ΕΚΑΒ περιοδικό το Λάλημα ενημερωτικό φυλλάδιο ιστοσελίδα Instagram Facebook βίντεο επαγγελματικής ποιότητας κλπ Στις επικοινωνιακές δράσεις πρωταγωνιστούν σταθερά και οι φιλοξενούμενοι του ΚΦΑΑ

01/08/202331/03/202593330075%ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001688Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία του ΚΦΑΑ – Καλλίστη 3

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας τους τα ΚΦΑΑ προσφέρουν στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότηταΗ επικοινωνία του φυσικού αντικειμένου τόσο στο τοπικό περιβάλλον του ΚΦΑΑ Καλλίστη 3 όσο και πανελλαδικά καθιστά κατανοητό το έργο μας στην κοινωνία ενίοτε επιφυλακτική προς τους πρόσφυγες Συνεπώς αποτελεί μέρος του φυσικού αντικειμένου Οι επικοινωνιακές δράσεις βασίζονται στην πλούσια εμπειρία της δομής και περιλαμβάνουν εκδηλώσεις προς το ευρύ κοινό πχ προώθηση του Διαβατήριου Δικαιωμάτων αθλητικά και καλλιτεχνικά δρώμενα συνεργασία με Λυρική Σκηνή φωτογραφικές εκθέσεις διοργάνωση Bazaar κλπ Οι δραστηριότητες αυτές προβάλλονται από τα ισχυρά επικοινωνιακά εργαλεία του Κοινωνικού ΕΚΑΒ περιοδικό το Λάλημα ενημερωτικό φυλλάδιο ιστοσελίδα Instagram Facebook βίντεο επαγγελματικής ποιότητας κλπ Στις επικοινωνιακές δράσεις πρωταγωνιστούν σταθερά και οι φιλοξενούμενοι του ΚΦΑΑ

01/08/202331/03/2025124440075%ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001684Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία του ΚΦΑΑ – Νεφέλη 1”

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας τους τα ΚΦΑΑ προσφέρουν στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότηταΗ επικοινωνία του φυσικού αντικειμένου τόσο στο τοπικό περιβάλλον του ΚΦΑΑ Νεφέλη 1 όσο και πανελλαδικά καθιστά κατανοητό το έργο μας στην κοινωνία ενίοτε επιφυλακτική προς τους πρόσφυγες Συνεπώς αποτελεί μέρος του φυσικού αντικειμένου Οι επικοινωνιακές δράσεις βασίζονται στην πλούσια εμπειρία της δομής και περιλαμβάνουν εκδηλώσεις προς το ευρύ κοινό πχ προώθηση του Διαβατήριου Δικαιωμάτων αθλητικά και καλλιτεχνικά δρώμενα συνεργασία με Λυρική Σκηνή φωτογραφικές εκθέσεις διοργάνωση Bazaar κλπ Οι δραστηριότητες αυτές προβάλλονται από τα ισχυρά επικοινωνιακά εργαλεία του Κοινωνικού ΕΚΑΒ περιοδικό το Λάλημα ενημερωτικό φυλλάδιο ιστοσελίδα Instagram Facebook βίντεο επαγγελματικής ποιότητας κλπ Στις επικοινωνιακές δράσεις πρωταγωνιστούν σταθερά και οι φιλοξενούμενοι του ΚΦΑΑ

01/08/202331/03/2025111996075%ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001685Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου “λειτουργία του ΚΦΑΑ – Νεφέλη 2”

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων Στο πλαίσιο λειτουργίας τους τα ΚΦΑΑ προσφέρουν στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές όπως είναι η στέγαση η σίτιση η ψυχοκοινωνική υποστήριξη η υγειονομική περίθαλψη η νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση η διερμηνεία η χρηματική ενίσχυση η παροχή ιματισμού η ατομική υγιεινή και καθαριότηταΗ επικοινωνία του φυσικού αντικειμένου τόσο στο τοπικό περιβάλλον του ΚΦΑΑ Νεφέλη 2 όσο και πανελλαδικά καθιστά κατανοητό το έργο μας στην κοινωνία ενίοτε επιφυλακτική προς τους πρόσφυγες Συνεπώς αποτελεί μέρος του φυσικού αντικειμένου Οι επικοινωνιακές δράσεις βασίζονται στην πλούσια εμπειρία της δομής και περιλαμβάνουν εκδηλώσεις προς το ευρύ κοινό πχ προώθηση του Διαβατήριου Δικαιωμάτων αθλητικά και καλλιτεχνικά δρώμενα συνεργασία με Λυρική Σκηνή φωτογραφικές εκθέσεις διοργάνωση Bazaar κλπ Οι δραστηριότητες αυτές προβάλλονται από τα ισχυρά επικοινωνιακά εργαλεία του Κοινωνικού ΕΚΑΒ περιοδικό το Λάλημα ενημερωτικό φυλλάδιο ιστοσελίδα Instagram Facebook βίντεο επαγγελματικής ποιότητας κλπ Στις επικοινωνιακές δράσεις πρωταγωνιστούν σταθερά και οι φιλοξενούμενοι του ΚΦΑΑ

01/08/202331/03/2026111996075%ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
AMIF_0142- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001581Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ για την υλοποίηση του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας”

Η πράξη αφορά στην εφαρμογή του θεσμού της Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΑΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 66Α έως 66ΚΔ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι Δικαιούχοι (Επίτροποι) θα διαθέσουν 180 Εντεταλμένους Επιτροπείας (ΕΕΠ), φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό των Επιτρόπων, και θα αναλάβουν την επιμέλεια, την εκπροσώπησή σε θέματα προσωπικής κατάστασης, και τη συνδρομή συνολικά 2.700 ΑΑ σε περιουσιακά θέματα. Το έργο των ΕΕΠ θα υποστηρίζεται από 12 Συντονιστές Επιτρόπων, επιφορτισμένων με την εποπτεία, το συντονισμό και την υποστήριξη των ΕΕΠ. Η πράξη μεριμνά επίσης για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας καθώς και για την ψυχολογική και νομική υποστήριξη των ΑΑ όπου παραστεί ανάγκη, ενώ προβλέπει και την κάλυψη μικροεξόδων τους.

01/11/202331/12/2025582840075%ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001706Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την υλοποίηση του έργου: “Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) Σάμου της ΜΕΤΑδρασης”

Η Πράξη αυτή αφορά στην λειτουργία ΚΦΑΑ της ΜΕΤΑδρασης στη Σάμο για τη φιλοξενία 15 ΑΑ αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 1218 ετών Στόχος της Πράξης είναι η παροχή ενός ασφαλούς πλαισίου φιλοξενίας και η κάλυψη των βασικών αναγκών τους Παράλληλα προβλέπεται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Νομική και Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική Εκπαίδευση Διερμηνεία και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη με στόχο την υποστήριξη των επωφελούμενων σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν στην σωματική ακεραιότητα και ψυχική υγεία τους στη νομική τους κατάσταση αλλά και στην εκπαίδευση και ένταξή τους Η προτεινόμενη Πράξη θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις της ΜΕΤΑδρασης στον τομέα της Παιδικής Προστασίας ενισχύοντας τον αντίκτυπό τους και εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητά τους

01/08/202331/03/202546665075%ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001705Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την υλοποίηση του έργου “Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) Χίου της ΜΕΤΑδρασης”

Η Πράξη αυτή αφορά στην λειτουργία ΚΦΑΑ της ΜΕΤΑδρασης στη Χίο για τη φιλοξενία 18 ΑΑ αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 1218 ετών Στόχος της Πράξης είναι η παροχή ενός ασφαλούς πλαισίου φιλοξενίας και η κάλυψη των βασικών αναγκών τους Παράλληλα προβλέπεται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Νομική και Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική Εκπαίδευση Διερμηνεία και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη με στόχο την υποστήριξη των επωφελούμενων σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν στην σωματική ακεραιότητα και ψυχική υγεία τους στη νομική τους κατάσταση αλλά και στην εκπαίδευση και ένταξή τους Η προτεινόμενη Πράξη θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις της ΜΕΤΑδρασης στον τομέα της Παιδικής Προστασίας ενισχύοντας τον αντίκτυπό τους και εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητά τους

01/08/202331/03/202555998075%ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001744Επιχορήγηση ΝΠ ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Lighthouse”

Η πράξη αφορά στην δημιουργία και λειτουργία Κεντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων δυναμικότητας 30 θέσεων στην Αθήνα με στόχο την αποτελεσματική προστασία των παιδιών και την ομαλή τους ένταξη στο κοινωνικό και πολιτισμικό συγκείμενο της Ελλάδας και της ΕΕ αλλά και την ομαλή μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή την αυτόνομη διαβίωση και την επαγγελματική ένταξη Βαση της σχετικής πρόσκλησης η Πράξη αφορά το διάστημα σπό 182023 εως και 3172024

01/08/202331/03/202593330075%ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001722Επιχορήγηση ΝΠ ΣΜΑΝ – Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων για την υλοποίηση του Έργου ” Κ.Φ.Α.Α. Σταθμός Εφήβων”

Το έργο αφορά στη λειτουργία του Σταθμού Εφήβων δυναμικότητας 17 θέσεων Στον Σταθμό Εφήβων φιλοξενούνται 17 ασυνόδευτοι ανήλικοι αγόρια ηλικίας 1218 ετών και παρέχονται υπηρεσίες στέγασης σίτισης και ένδυσης υγειονομικής περίθαλψης συμβουλευτικής ψυχολογικής και νομικής υποστήριξης και πληροφόρησης εκπαίδευσης δημιουργικής απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας διερμηνείας

01/08/202331/03/202549775975%ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001712Επιχορήγηση ΝΠ ΣΜΑΝ – Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. ΣΠΙΤΙ2 Ν.Ιωνία”

Το έργο ΣΠΙΤΙ1 αποτελεί μία νέα δομή μακροπρόθεσμης φιλοξενίας για 16 ασυνόδευτους ανήλικους UAMs στη Νέα Ιωνία Αθήνα Από τον Σεπτέμβριο του 2020 λειτουργεί ως ένας καινοτόμος ξενώνας για 12 ασυνόδευτα αγόρια και κορίτσια ηλικίας 012 ετών και 2 ασυνόδευτες ανήλικες μητέρες με τα παιδιά τους Συνολικά 16 παιδιά Το κτίριο του ΣΠΙΤΙ2 είναι σε καλή κατάσταση στη γειτονία της Νέας Ιωνίας κοντά σε δημόσιες υπηρεσίες και χώρους πρασίνου ενώ έχει ανακαινιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο σχετικός οδηγός της EASO Ευρωπαϊκή Υπηρεσία υποστήριξης για το Άσυλο και η ελληνική νομοθεσία Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων στέγαση σίτιση ψυχοκοινωνική υποστήριξη υγειονομική περίθαλψη νομική συνδρομή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση διερμηνεία πρόσβαση και μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός δομής χρηματική ενίσχυση ιματισμός υγιεινή και καθαριότητα κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής και η ασφάλεια

01/08/202331/03/202549776075%ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ|
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001723Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. Δεριγνύ”

Με ομόφωνη απόφασή της η ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε την υλοποίηση από το ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων προγράμματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων Η δόμή στελεχωμένη με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό θα προσφέρει δέσμη υπηρεσιών που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες στέγη φαγητό κλπ μέχρι την προετοιμασία για την αυτονόμηση και την κοινωνική ένταξη

01/08/202331/03/2025124440075%ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001724Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. ΘΗΡΑΣ”

Με ομόφωνη απόφασή της η ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε την υλοποίηση από το ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων προγράμματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων Η δόμή στελεχωμένη με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό θα προσφέρει δέσμη υπηρεσιών που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες στέγη φαγητό κλπ μέχρι την προετοιμασία για την αυτονόμηση και την κοινωνική ένταξη

01/08/202331/03/2025124440075%ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001725Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. στη ΝΙΚΑΙΑ”

Με ομόφωνη απόφασή της η ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε την υλοποίηση από το ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων προγράμματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων Η δόμή στελεχωμένη με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό θα προσφέρει δέσμη υπηρεσιών που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες στέγη φαγητό κλπ μέχρι την προετοιμασία για την αυτονόμηση και την κοινωνική ένταξη

01/08/202331/03/2025124440075%ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001726Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ”

Με ομόφωνη απόφασή της η ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε την υλοποίηση από το ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων προγράμματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων Η δόμή στελεχωμένη με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό θα προσφέρει δέσμη υπηρεσιών που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες στέγη φαγητό κλπ μέχρι την προετοιμασία για την αυτονόμηση και την κοινωνική ένταξη

01/08/202331/03/202596441075%ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001691Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. Ασπροπύργου

Με ομόφωνη απόφασή της η ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε την υλοποίηση από το ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων προγράμματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων Η δόμή στελεχωμένη με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό θα προσφέρει δέσμη υπηρεσιών που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες στέγη φαγητό κλπ μέχρι την προετοιμασία για την αυτονόμηση και την κοινωνική ένταξη

01/08/202331/03/2025124440075%ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001711Επιχορήγηση ΝΠ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Σπίτια Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο V”

Xρηματοδότηση της λειτουργίας της υφιστάμενης δομής ΚΦΑΑ του Συλλόγου Το Χαμόγελο του Παιδιού στον Νομό Καβάλας όπου διατίθενται δέκα πέντε θέσεις για διαμονή ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων κοριτσιών ηλικίας έως 17 ετών μαζί με τα ανήλικα αδέλφια τους για την χρονική περίοδο από 01082023 έως 31072024

01/08/202331/03/202543920075%ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
AMIF_0192- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001741Επιχορήγηση του Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Πενταλόφου”

Η δράση αφορά την χρηματοδότηση της λειτουργίας της υφιστάμενης Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ανήλικα κορίτσια άνω των 10 ετών σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις στέγασης των προτύπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΦΑΑ στον οικισμό Πενταλόφου συνολικής δυναμικότητας 40 θέσεων Η χρηματοδότηση της δράσης είναι για το διάστημα ενός έτους και ειδικότερα από 01082023 έως και 31072024

01/08/202331/03/2025117120075%ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
AMIF_0011- ΚΕΣΑ6000140ΕΣΤΙΑ 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία

Παροχή στέγασης σε σπίτια σε αιτούντες άσυλο σε λειτουργικά και κατάλληλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στα άρθρα 13 έως 15 της υπαρ 19202022 ΦΕΚ 2731Β262022

16/04/202231/12/20233123965775%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
AMIF_0102- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001398Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η λειτουργία τεσσάρων 4 Κέντρων για τη Λήψη Βιομετρικών Δεδομένων φωτογραφία προσώπου δακτυλικά αποτυπώματα και υπογραφή τα οποία επιτρέπουν την ταυτοποίηση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών που υποβάλλουν αίτηση για έκδοση ή και ανανέωση άδειας διαμονής στην Ελλάδα Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία τριών 3 Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και ενός 1 τετάρτου στη Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνει την εύρεση και διαμόρφωση κατάλληλων χώρων τον εξοπλισμό και τη στελέχωση αυτών με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών μίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ΔΑΜ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αντιμετωπίζουν μεγάλο όγκο αιτημάτων έκδοσης ή ανανέωσης αδειών διαμονής από Πολίτες Τρίτων Χωρών ΠΤΧ. Επιπλέον για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων προβλέπεται η επέκταση της λειτουργικότητας του υφιστάμενου ΟΠΣ Μετανάστευσης με την ενσωμάτωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν στις νέες διαδικασίες λήψης βιομετρικών δεδομένων

20/01/202330/06/2029881600075%ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.
AMIF_0026003159Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – Πρόγραμμα Philos01/03/202231/12/20272200000075%ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
AMIF_0056001560Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στις δομές φιλοξενίας ενδοχώρας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου) – Μέρος Β΄22/12/202131/12/202560645630ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
AMIF_0051- ΚΕΣΑ6001481Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στις δομές φιλοξενίας ενδοχώρας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου)

Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Facilities Management στις δομές φιλοξενίας ενδοχώρας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου

01/07/202331/12/20242190255175%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ| UNISON FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ|
AMIF_0056001557Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στις δομές φιλοξενίας ενδοχώρας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου) – Μέρος Α’03/12/202131/12/202537165237ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
AMIF_0041- ΚΕΣΑ6000400Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης και τηλεδιερμηνείας στις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης εντός της Ελληνικής Ενδοχώρας μη συμπεριλαμβανομένου τις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων ΚΕΔΝ προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών όπως αυτές ορίζονται στον ν 46862020

01/03/202330/06/2024600000075%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
AMIF_0061- ΚΕΣΑ6000543Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Αρχής Προσφυγών για τους Αιτούντες Διεθνούς Προστασία

Η δράση αφορά στην παροχή διερμηνείας τηλεδιερμηνείας απόδοσης εγγράφων μετάφρασης και συναφών υπηρεσιών στην έδρα της Αρχής Προσφυγών στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη i Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας κατά την προφορική ακρόαση των προσφευγόντων ενώπιον των Ανεξάρητων Επιτροπών Προσφυγών και τον προγραμματισμού των προσφυγών τηλεφωνικές κλήσεις στους προσφεύγοντες ii Παροχή υπηρεσιών απόδοσης εγγράφων που αποτελούν μέρος του φακέλου της υπόθεσης ασύλου III Μετάφραση κειμένων ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικών με τη διαδικασία ασύλου σε β βαθμό από τα ελληνικά σε έως είκοσι μία 21 γλώσσες και διαλέκτους Ο αριθμός των επωφελούμενων από το σύνολο των ενεργειών ανά μήνα εκτιμάται σε ογδόντα 80 άτομα εκ των οποίων εξήντα 60 άντρες και είκοσι 20 γυναίκες

01/03/202328/02/20275389475%ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
AMIF_0061- ΚΕΣΑ6000412Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου για τους αιτούντες διεθνή προστασία

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου για τους αιτούντες διεθνή προστασία

01/03/202328/02/2025850000075%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ|
AMIF_0031- ΚΕΣΑ6000320Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δικαιούχων βάση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα ΚράτηΜέλη στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΕ αριθμ 6042013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 Δουβλίνο ΙΙΙ

01/02/202331/12/2029180000075%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥGS ΤΡΑΒΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ| ΑΚΤΙΝΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ|
AMIF_0111- ΚΕΣΑ6001308Παροχή υπηρεσιών σίτισης σε δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα

Παροχή υπηρεσιών παρασκευής μεταφοράς και διαμονής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία

26/07/202330/03/20257059308475%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
AMIF_0116001537Παροχή υπηρεσιών σίτισης σε δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα – Μέρος Α’30/09/202131/12/20253807355175%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
AMIFTA.36(5)- Τεχνική βοήθεια — ενιαίος συντελεστής (άρθρο 36 παράγραφος 5 του ΚΚΔ)6000280Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω συμφωνίας πλαίσιο βάσει της από 28072022 με αρ πρωτ 2796 Διακήρυξης για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για τη Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΤΑΜΕΥ 20212027 Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης ΤΑΜΕ 20212027 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ΤΑΕ 20212027 και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων ΜΔΣΘ 20212027 με ανοικτή διαδικασία που προκηρύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των εκτελεστικών συμβάσεων που θα υπογραφούν βάσει αυτής για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων στα ως άνω συμβουλευτικά αντικείμενα Για τη συμβασιοποίηση εφαρμόζεται ο Ν 44122016 και η σχετική νομοθεσία για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες

28/07/202231/12/202914307133100%ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ( Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.)CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ| DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ| PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ|
ΕΦ_AMIF_013- Επιστροφή6016624Πραγματοποίηση των αναγκαστικών επιστροφών παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)

Η εν λόγω Πράξη αφορά στη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής των παράτυπων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών, που εμπλέκονται στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών όσο και η ασφάλεια της ελληνικής επικράτειας, πάντα με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων, που δεν έχουν το δικαίωμα παραμονής στη χώρα μας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας απομάκρυνσης και επανεισδοχής τους στη χώρα καταγωγής τους ή στη χώρα από την οποία είχαν εισέλθει.

01/08/202431/12/20291614029575% ενωσιακή και 25% εθνικήΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ /ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
AMIF_0081- ΚΕΣΑ6000500Υπηρεσίες μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας

Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών ΠΤΧ για την κάλυψη των υπηρεσιών μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών εντός της Ελληνικής επικράτειας

01/03/202331/08/2024199650075%ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
AMIF_0092- Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη6001154Υπηρεσίες Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης

ΤΟ έργο Υπηρεσίες Υποστήριξης Συντήρησης και Αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ Μετανάστευσης στοχεύει στην υποστήριξη και συντήρηση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος καθώς και στην υλοποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία των απαραίτητων αναβαθμίσεων του ΟΠΣ της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής ΓΓΜΠ με στόχο την ενσωμάτωση σε αυτό νέων απαιτήσεων της Υπηρεσίας που απορρέουν από την κοινοτική και την Eθνική Nομοθεσία Επέκταση των δυνατοτήτων διαλειτουργικής επικοινωνίας του ΟΠΣ με τρίτα συστήματα Επέκταση των G2C υπηρεσιών της ΓΓΜΠ Μεταβολές στις διαδικασίες που άπτονται της εκτύπωσης του Αυτοτελούς Εγγράφου Μεταβολές στις προϋποθέσεις και διαδικασίες που αφορούν στην πολιτογράφηση Πολιτών Τρίτων Χωρών ΠΤΧ Μεταβολές σε διοικητικές διαδικασίες

01/03/202330/06/2026250000075%ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.BYTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ| NETCOMPANY INTRASOFT S A ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

image_pdf
PDF by tamey.gov.gr/amif2021-2027/calls/grant-agreements
Μετάβαση στο περιεχόμενο