Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την υλοποίηση του έργου “Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) Χίου της ΜΕΤΑδρασης”

Επιχορήγηση ΝΠ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για την υλοποίηση του έργου “Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) Χίου της ΜΕΤΑδρασης”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001705

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προϋπολογισμός:

559980 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1611202

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

H δράση αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) Χίου της Μετάδρασης (Αρ. μητρώου ΚΦΑΑ 86/2023) με δυναμικότητα 18 θέσεων για το διάστημα από 01/08/2023 έως 31/07/2024. Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) της ΜΕΤΑδρασης στην Χίο λειτουργεί ως απάντηση στην επιτακτική ανάγκη για στέγαση των Ασυνόδευτων Ανηλίκων που καταφθάνουν στην Ελληνική επικράτεια με ικανότητα φιλοξενίας αγοριών και κοριτσιών από 12 έως 18 ετών.
Το ΚΦΑΑ έχει δυναμικότητα 18 θέσεων/κλινών και φιλοξενεί αγόρια και κορίτσια από 12-18 ετών. Όλες οι διαδικασίες παραπομπής ακολουθούν τις εθνικές διαδικασίες, καθώς και τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελλάδας για τη λειτουργία ΚΦΑΑ. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι παραπέμπονται στο ΚΦΑΑ µέσω της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και εντολής.
Το ΚΦΑΑ από την έναρξη της χρηματοδότησης στελεχώνεται από άτομα συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της:
-Κοινωνικούς λειτουργούς
-Ψυχολόγους
-Νοσηλευτή
-Φροντιστές
-Καθαριστές
-Μάγειρα
-Διερμηνείς
-Εκπαιδευτικούς
-Νομικό
-Διοικητικά Υπεύθυνο
-Συντονιστή

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο ΚΦΑΑ, πέραν της στέγασης, περιλαμβάνουν:
-κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (σίτιση, καθαριότητα, ασφάλεια και φύλαξη)
-ψυχοκοινωνική στήριξη
-νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση
-διερμηνεία
-εκπαίδευση (εκμάθηση ελληνικών /άλλων μαθημάτων / ενισχυτική διδασκαλία κλπ)
-δημιουργική απασχόληση
-οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων

Παράλληλα, παρέχεται στους ωφελούμενους ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική υποστήριξη µέσω πρόσβασης στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ή και σε ιδιώτες ιατρούς όπου συγκεκριμένες ειδικότητες ή εξετάσεις δεν καλύπτονται από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας ή όπου η πρόσβαση είναι χρονικά τόσο απομακρυσμένη που να δημιουργεί εύλογους κινδύνους για την υγεία των παιδιών. Για περιπτώσεις που χρήζουν ψυχιατρικής φροντίδας ο ΑΑ έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδοψυχιατρικής με δυνατότητα άμεσης παρέμβασης όπου χρειάζεται. Η λειτουργία του ΚΦΑΑ αποσκοπεί στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την προστασία των ΑΑ από όλους τους κινδύνους, και στην παροχή ενός σταθερού και προστατευμένου περιβάλλοντος, µε απώτερο σκοπό την ομαλή τους ένταξη καθώς και την επανασύνδεση µε τις οικογένειές τους όπου αυτό έχει εφαρμογή και αποτελεί την επιλογή και βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού. Το επιστημονικό, διοικητικό και διευθυντικό προσωπικό έχει και την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του ΚΦΑΑ, την παρακολούθηση και υποστήριξη των αναγκών των φιλοξενούμενων και, ασφαλώς, τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην παιδική προστασία, στην ένταξη ή στην επανασύνδεση του ασυνόδευτου ανηλίκου µε την οικογένειά του, µε βάση το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.
Σε κάθε ένα από τα δωμάτια φιλοξενούνται 2-4 παιδιά με ωφέλιμο χώρο τουλάχιστον 4 τ.μ. ανά παιδί στο υπνοδωμάτιο. Παράλληλα, λειτουργούν χώροι υγιεινής ανά 6 άτομα όπου εξασφαλίζεται διακριτά η χρήση από αγόρια και κορίτσια, και οι οποίοι δύνανται να διαμορφωθούν ανάλογα τη δυναμική των φιλοξενούμενων. Ο προσωπικός χώρος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος και επαρκής για την φύλαξη προσωπικών αντικειμένων των παιδιών. Παρέχεται παράλληλα (και συντηρείται διαρκώς) επαρκής επίπλωση (κλίνες, αποθηκευτικοί χώροι για προσωπικά αντικείμενα και ρουχισμό κλπ.) καθώς και κοινόχρηστη επίπλωση (τραπέζια, καρέκλες, καναπέδες κλπ.). Παράλληλα, υπάρχει μέριμνα για την εξασφάλιση χώρων κατάλληλων για τη μελέτη των ΑΑ.
Υπάρχει εποπτευόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο με κατάλληλα προστατευτικά προγράμματα για την πρόσβαση των παιδιών σε ακατάλληλες ιστοσελίδες και παρέχεται επαρκής εξοπλισμός για να μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο μελέτης και ψυχαγωγίας. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί υποδομή για την πρόσβαση και φιλοξενία ΑΜΕΑ.
Οι εγκαταστάσεις θα είναι ασφαλισμένες για αποζημίωση ζημιών και ασφάλιση αστικής ευθύνης για όλη την διάρκεια του έργου ώστε να καλυφθούν τυχόν απρόβλεπτες ζημίες που έχουν σημαντικό κόστος.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ Χίου, δυναμικότητας 18 Ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο