Συμφωνητικά

Συμφωνητικά

ΤίτλοςΣυμβατική αξία με ΦΠΑ (€)ΑΔΑΜ/ΑΔΑΗμερομηνία έναρξηςΗμερομηνία λήξης
Προμήθεια χωρισμάτων, υλικών και αναδιαμόρφωση των γραφειακών χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων7396623SYMV013568086 2023-10-1111/10/202310/01/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.9403623SYMV013583718 2023-10-1313/10/202302/10/2023
Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Αξιολόγησης και Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης – ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-20277340823SYMV013535580 2023-10-0504/10/202303/12/2023
Εφαρμογή Διαχείρισης Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου7173423SYMV013576582 2023-10-1211/10/202310/01/2024
Προμήθεια ειδών/εξοπλισμού πληροφορικής για την Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.12399223SYMV013450970 2023-09-2121/09/202320/11/2023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ)563223SYMV014077358 2023-12-2929/12/202330/03/2024
Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μεταναστευτικής και Ένταξης2133333323SYMV013583464 2023-10-1313/10/202331/10/2023
Υπηρεσίες οργάνωσης και υλοποίησης της Υπουργικής Συνδιάσκεψης των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)1306323SYMV013547126 2023-10-0606/10/2023
Απόφαση ανάθεσης και έγκρισης δαπάνης για την σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσίες μετακίνησης των συμμετεχόντων στην Υπουργική Συνδιάσκεψη των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)»395523AWRD013547135 2023-10-0606/10/202305/12/2023
Απόφαση ανάθεσης και έγκριση δαπάνης για τη σύμβαση με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των Δράσεων Δημοσιότητας ΤΑΜΕΥ της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ»1052023AWRD013167155 2023-07-2727/07/202326/10/2023
Εντολή ανάθεσης υπηρεσιών παροχής ηλεκτρονικής πρόσβασης στη βάση δεδομένων δημοσιονομικής βιβλιοθήκης της DOCMAN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.1488 65Z946MAYO-PPY01/01/202431/12/2024
Εντολή ανάθεσης υπηρεσιών παροχής ηλεκτρονικής πρόσβασης στη Νομική Βάση Πληροφοριών “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”136441Z546MAYO-18701/01/202431/12/2024
Εντολή προμήθειας 300 ηλεκτρονικών προσκλήσεων εισόδου για την 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης12009Η0Μ46ΜΔΥΟ-ΧΛΠ05/09/2023
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ27909ПEB46ΜΔΨΟ-П2401/01/202431/12/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)3154023SYMV013449505 2023-09-2121/09/202305/11/2023
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ)4647323SYMV013295391 2023-08-2424/08/202324/08/2025
Μετάβαση στο περιεχόμενο