ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ

Περιγραφή

Α.1 Αντικείμενο της παρούσας εντολής αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς από την εταιρεία για λογαριασμό της Υπηρεσίας για διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στο Εξωτερικό, και οι οποίες αφορούν την αποστολή και παραλαβή αλληλογραφίας συστημένων επιστολών (εφεξής αποστολές) για το έτος 2024. Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα αναλάβει την επίδοση εγγράφων της Υπηρεσίας με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια, από το σημείο παραλαβής μέχρι τον προορισμό τους. Η επιλογή της διαδικασίας και των μέσων μεταφοράς αποτελεί δικαίωμα και ευθύνη της εταιρείας. Ο εκτιμώμενος όγκος της επιστολικής αλληλογραφίας (των αποστολών) της Υπηρεσίας για το 2024 θα ανέρχεται σε περίπου 200 αποστολές στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, σε 150 αποστολές στην υπόλοιπη επικράτεια και σε περίπου 20 αποστολές στο εξωτερικό (κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ε.Ε.), ενώ θα υπάρξει πιθανόν και διακίνηση μικρών δεμάτων βάρους έως 5 κιλών και μέγιστου αριθμού μέχρι 10 το έτος. Η εταιρεία θα παραλαμβάνει τις αποστολές προς διεκπεραίωση από τα γραφεία της Υπηρεσίας στην οδό Θηβών 196-198, στον 4ο όροφο του ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΤΚ 18233 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη –Αθήνα, από την γραμματεία (γραφεία 4.4.15 ή/και 4.4.20) όπου και θα παραδίδει την εισερχόμενη αλληλογραφία, ενώ όσον αφορά τους τρίτους παραλήπτες των αποστολών της, αυτή θα παραδίδεται / παραλαμβάνεται στην / από την διεύθυνση του τρίτου παραλήπτη.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

2250 €

Προϋπολογισμός:

2790 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

18/12/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο