Δημοσιότητα Προσκλήσεων

Δημοσιότητα Προσκλήσεων

AMIF_014: Υλοποίηση Του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

AMIF_016: Εφαρμογή Των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών Και Μέτρων Επανένταξης Καθώς Και Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής

AMIF_019: Επιχορήγηση Φορέων Για Τη Λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)

AMIF_025: Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILs)

Μετάβαση στο περιεχόμενο