Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027

TitleDate
02η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-202717/01/2023
01η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-202716/12/2022

Γραπτές διαδικασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-2027

TitleDate
10η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-202715/04/2024
9η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-202723/02/2024
8η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-202723/02/2024
7η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-202712/10/2023
6η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-202725/07/2023
5η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-202716/06/2023
4η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-202731/05/2023
3η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-202724/05/2023
2η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-202708/05/2023
1η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021-202727/04/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο