3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Πέμπτη 27/6/2024

Πρόσκληση

Δια της παρούσης σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και συγκεκριμένα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ/BMVI), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 457538/02.11.2023 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (B’ 6295), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η 3η Συνεδρίαση της ΕπΠα ΤΑΜΕΥ

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27.06.2024

στο ξενοδοχείο «Hyatt Grand Athens» στην αίθουσα «Caryatids».

Η ώρα προσέλευσης/ελέγχου συνδεσιμότητας έχει ορισθεί στις 08:30 και η ώρα έναρξης στις 09:30.

Η προτεινόμενη Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης θα σταλεί. Το υλικό του φακέλου της 3ης Συνεδρίασης θα κοινοποιηθεί στους ορισμένους εκπροσώπους των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Δίαυλος. Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής θα διατίθεται και υλικό σε έντυπη μορφή.

Εναλλακτικά, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δύνανται να συμμετέχουν στις εργασίες της 3ης Συνεδρίασης διαδικτυακά, με χρήση της σύνδεσης που θα κοινοποιηθεί στους εκπροσώπους τους.

Παρακαλούμε όπως η σχετική ενημέρωση περί συμμετοχής του/των εκπροσώπου/ων εκάστοτε φορέα με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. (ma@migration.gov.gr), το αργότερο έως την Πέμπτη 20.06.2024 πέρας εργασιών.

Ο Πρόεδρος της EπΠα

ΤΑΜΕΥ ΠΠ 2021-2027

Πάτροκλος Γεωργιάδης

Γενικός Γραμματέας

Μεταναστευτικής Πολιτικής

 

Πρόσκληση: Πρόσκληση 3η ΕπΠα

Οδηγίες σύνδεσης

"Η εκδήλωση  της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης ΤΑΜΕΥ 2021- 2027 θα μεταδοθεί  ζωντανά στην διεύθυνση https://tamey.gov.gr/mc2021-2027/meetings/3/live.

Για τα μέλη της ΕΠΠΑ που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης αποστέλλεται ο κάτωθι σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης και οδηγίες συμμετοχής:

ZOOM LINK ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/88360831914 

Meeting ID: 883 6083 1914

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Οι συμμετέχοντες που θα συνδεθούν απομακρυσμένα, θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας. 
Από τη γραμμή εργαλείων στο zoom, εμφανίζεται ένα εικονίδιο με την υδρόγειο σφαίρα. Πατώντας το, όπως θα δείτε και στην επισυναπτόμενη εικόνα, θα μπορούν να επιλέξουν τη γλώσσα που επιθυμούν να ακούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Οι συμμετέχοντες μέσω zoom,  με δικαίωμα ψήφου, θα μπορούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, επιλέγοντας Υπέρ ή Κατά από τα αντίστοιχα πεδία, για τα θέματα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΤΑΜΕ, ΜΔΣΘ, ΤΕΑ"

Ημερήσια διάταξη

Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση

α/α 

ΦΟΡΕΑΣ  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ/ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

1 

 Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Πάτροκλος Γεωργιάδης

Πρόεδρος ΕπΠα 

ΝΑΙ 

2 

 Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Στυλιανή Σιαράπη

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

3 

 Γενικός  Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Ηρακλής Μοσκώφ

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

4

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Χάρις Κατσούλη

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Εμμανουήλ (Μάνος) Λογοθέτης

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

6

 Γενικός Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Δήμητρα Λυγούρα

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

7

 Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών

Βικτωρία Δερδεμέζη

 

        

         Αναπληρωτής

ΝΑΙ 

8

 Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Κωνσταντίνος Προκάκης

 

Αναπληρωτής

ΝΑΙ 

9

 Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Διονύσιος-Όθων Χριστοφίλης

Αναπληρωτής 

ΝΑΙ

10

 Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Παναγιώτης Τζώρτζης

Αναπληρωτής

ΝΑΙ 

11 

 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

Δημήτριος Κιρμικίρογλου

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ 

12 

 Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών

Θεοδόσης Λέκκας

 Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

13 

 Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Γκαλίνα Αλτούχοβα

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

14

 Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δημήτρης Σκάλκος

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

15

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαïκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αρβανίτη Μαρία Άννα

          Αναπληρωτής

ΝΑΙ

16

 Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Νίκη Δανδόλου

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

17

 Προϊστάμενος της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Θεοφάνης Παπαδόπουλος

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

18

 Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ευαγγελή Καραγιάννη

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

19

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Σπυρίδων Κρεζίας

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

20

 Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αριστομένης Σταθόπουλος

 

          Αναπληρωτής

ΝΑΙ

21

 Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ουρανία Οικονόμου

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

22

 Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ

Ευάγγελος Ζαχαράκης

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

23

 Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Κωνσταντίνος Σολκίδης

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

24

Εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Εύα Τζαβαλά

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

25

 Συνήγορος του Πολίτη

Ελένη Διάφα

 

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

26

 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου

Αικατερίνη Σταματέκου

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

27

Εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Τακτικό Μέλος

           ΝΑΙ

28

Διεθνές Κέντρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη – ICSD

Στέφανος Πανακούλιας

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

29

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ

Βασιλική Ανδρεαδέλλη

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

30

Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία

Αναστάσιος Υφαντής

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

31

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Κωνσταντίνος Δημόπουλος

Τακτικός Μέλος

ΝΑΙ

32

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Καλλιόπη Στεφανάκη

Τακτικός Μέλος

ΝΑΙ

33

Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΟΧΙ

34

Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Mireia Raga Gomez ISF

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΟΧΙ

35

 Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σοφία Γαβαλά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΟΧΙ

 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

 

α/α 

ΦΟΡΕΑΣ  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ/ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

1

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Σταυρούλα Αρουκάτου

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

2

Γενική Γραμματεία Κοιν.  Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Αικατερίνη Κοντούλη

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

3

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

Στεφανία Ξενάριου

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

4

ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Μαριάννα Κολοβού

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

5

Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων

Φανή Καραμίτσα

Τακτικό Μέλος

ΟΧΙ

Βίντεο Συνεδρίασης
Πρακτικά Συνεδρίασης - Ελληνικά
Πρακτικά Συνεδρίασης - Αγγλική μετάφραση
Παρουσιάσεις Ομιλητών

Παρουσίαση Θεοφάνη Παπαδόπουλου Προϊσταμένου της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ:

Πορεία Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 

Παρουσίαση  Σπυρίδωνα Κρεζία, Αστυνομικός Διευθυντής, ΥΔΕΑΠ

ΥΔΕΑΠ Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 

Παρουσίαση Δημοσθένη Αβαρκιώτη, Προιστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Καταπολέμησης Απάτης (AFCOS)

ΕΑΔ- AFCOS  

Παρουσίαση  Κωνσταντίνου Τσάγκα, Προιστάμενου Μονάδας Α1 ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ

Eνδιάμεσες Εκθέσεις Αξιολόγησης Εθνικά Προγράμματα ΤΑΜΕ-ΜΔΣΘ-ΤΕΑ 2021-2027

Σχέδια Αξιολόγησης και Ετήσιες Εκθέσεις Επιδόσεων 

Παρουσίαση Γεώργιου Κριτσιμά, Προιστάμένου Μονάδας Α2 ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ

Επιλογές Απλουστευμένου Κόστους- Μοναδιαία Κόστη 

Παρουσίαση Χάρις Οικονομοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΤΑΜΕΥ, Στέλεχος Μονάδας Α1 ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ

Επικαιροποιημένη Επικοινωνιακή Στρατηγική ΤΑΜΕΥ 2021-2027 

Παρουσίαση Παντελή Νασόπουλου , Στέλεχος Μονάδας Β2 ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ

Aρμοδιότητες Μονάδας Β2 και Πορεία Υλοποίησης Δράσεων ΠΠ 2021-2027 

Παρουσίαση Βασιλικής Κακοσίμου, Διευθύντρια Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσία Ασύλου

Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου 

Παρουσίαση Eιρήνης Γερογλή, Εκπρόσωπος ΔΟΜ-Αποστολή Ελλάδας

ΔΟΜ - Πρόγραμμα ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 

Παρουσίαση Κλαίρης Παυλάκη, Σύμβουλος σε ζητήματα παιδικής προστασίας στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Προγράμματα για την στήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων 

Παρουσίαση Κατερίνας Στυλιανέα, Συντονίστρια του Προγράμματος ACE

ACE 2 

Παρουσίαση Κωνσταντίνου Σούλου, Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΥΔΕΑΠ

Παρουσίαση ΝΠΠ 2021 2027 ΤΑΜΕ

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας -Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 

Παρουσίαση Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Εκπρόσωπος ΕΛΑΣ

Αναγκαστικές Επιστροφές 

Παρουσίαση Μπέττυ Φερεντίνου, Εκπρόσωπος ΔΟΜ-Αποστολή Ελλάδας

Πρόγραμμα  Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών 

Παρουσίαση Δημήτρη Λιάκου, Προισταμένου Μονάδας Β1 ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Β1​ Διαχείρισης έργων/δράσεων ΤΕΑ και ΜΔΣΘ 

Παρουσίαση Διονύσιου Χριστοφίλη, Αντιπλοιάρχου ΛΣ,Συντονιστής για τη Χρηματοδότηση του Εξοπλιστικού Προγράμματος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πορεία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027 

Παρουσίαση Παναγιώτη Τζώρτζη, Σμήναρχος, Εκπρόσωπος ΥΕΘΑ

Πορεία Υλοποίησης Προγραμμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Απόφαση Επιτροπής Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και συγκεκριμένα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων ως μέρος του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (ΜΔΣΘ/BMVI), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 457538/02.11.2023 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (B’ 6295), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  συνήλθε σε 3η  Συνεδρίαση στις 27 Ιουνίου 2024, δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 165936/07.06.2024 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

 

Στη 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, παρέστησαν εκπρόσωποι τριάντα πέντε (35 ) μελών με δικαίωμα ψήφου (εκ των οποίων τριάντα  ένα (31 ) με φυσική παρουσία και τέσσερα  (4) απομακρυσμένα μέσω τηλεδιάσκεψης) επί συνόλου σαράντα πέντε (45) μελών, καθώς και τρία  (3 ) μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου με φυσική παρουσία και ένα (1) χωρίς δικαίωμα ψήφου μέσω τηλεδιάσκεψης , σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο συμμετεχόντων (Παράρτημα 1). Επίσης, στις εργασίες της 3ης Συνεδρίασης συμμετείχαν ως παρατηρητές  με φυσική παρουσία δύο (2) μέλη της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκπροσωπήθηκαν από τους Εκπροσώπους  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  κο Σαματά Παναγιώτη και την κα Mireia Raga Gomez και δύο (2) απομακρυσμένα μέσω τηλεδιάσκεψης , η κα Wolfova Katerina και ο κ.Jorge Heredia.

 

 Κατά την εισαγωγική του ομιλία,  ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κος Πάτροκλος Γεωργιάδης, έκανε μια σύντομη ανασκόπηση του έργου της Διαχειριστικής από το 2019 που ξεκίνησε το έργο της με 11 στελέχη και με απορρόφηση 50% των κονδυλίων. Σήμερα, όπως ανέφερε, η απορρόφηση αυξήθηκε κατακόρυφα με αποτέλεσμα να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες του μεταναστευτικού με την ενεργοποίηση της νέας Π.Π 2021-2027 και την πρωτιά των Ταμείων στην Ελλάδα και την Ε.Ε. σε επίπεδο προσκλήσεων , εντάξεων και απορρόφησης. Επιπλέον,  η Δ.Α επανδρώθηκε με καταρτισμένο προσωπικό καθιστώντας την αποτελεσματική και έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.

 

Στη συνέχεια ακολούθησε ο:

 1. Χαιρετισμός Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Ν.Παναγιωτόπουλου
 2. Χαιρετισμός Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κα. Σ.Βούλτεψη με αναφορά στα έργα για τα ασυνόδευτα ανήλικα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.
 3. Χαιρετισμός του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χ.Στυλιανίδη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.
 4. Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ.Ε.Λογοθέτη εκ μέρους του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ.Μ.Χρυσοχοίδη.
 5. Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) κ. Δ. Σκάλκου.
 6. Χαιρετισμός της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα. Κaterina Wοlfova μέσω τηλεδιάσκεψης.
 7. Χαιρετισμός της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κα Ν.Δανδόλου
 8. Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών κ.Δ.Κιρμικίρογλου.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη η Ημερήσια Διάταξη της 3ης Συνεδρίασης με τα ακόλουθα θέματα:

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1. Έναρξη , Έλεγχος Απαρτίας , Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης και Έγκριση Πρακτικών 2Ης Συνεδρίασης Ζαππείου στις 17 Ιανουαρίου 2023
 2. Ανασκόπηση Γραπτών Διαδικασιών.

 

ΙΙ.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Παρουσίαση από τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ):

 

 1. Εισαγωγική τοποθέτηση και Επισκόπηση
 2. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ 2021-2027
 • Εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων   της παρ.1 του αρ.15  και του Παραρτήματος III του Καν (ΕΕ) 2021/1060: Αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης της αγοράς δημοσίων συμβάσεων (ΗEC 1) ,  Αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων( HEC 3 ) και  Υλοποίηση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) σύμφωνα με την
 1. Ενημέρωση για την πρόοδο  στην ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των δημόσιων   οργανισμών, εταίρων και δικαιούχων (παρ. ιθ, αρ.40 του Καν. ΕΕ 2021/1060) 
 2. Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση των προγραμμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους (παρ. 1β  άρθρο 40 του Καν. ΕΕ 2021/1060 )
 3. Πρόοδος που έχει σημειωθεί στην διεξαγωγή αξιολογήσεων (παρ.1ε,αρ.40 του Καν.ΕΕ 2021/1060) 
 • Αντιμετώπιση των συστάσεων (παρ.1γ,αρ.40, του Καν. ΕΕ 2021/1060) 
 • Ειδικές Προβλέψεις για Διεθνείς Οργανισμούς 
 1. Τροποποίηση των  Προγραμμάτων (παρ.5 αρ.24 του Καν. ΕΕ 2021/1060) 
 2. Θεματικό Μέσο, προκλήσεις και πρόοδος Υλοποίησης 
 3. Τοποθέτηση Προϊσταμένου Εντεταλμένης Αρχής ΥΔΕΑΠ, κ. Σπυρίδωνος Κρεζία, Αστυνομικού Διευθυντή,
 4. Τοποθέτηση Fundamental Rights Officer Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Κωνσταντίνου Σολκίδη,
 5. Συνέργειες και Συμπληρωματικότητα των ΤΑΜΕΥ με το ΕΚΤ+, κα Ράνια Οικονόμου, Προϊσταμένη ΕΥΣΕΚΤ.
 1. Η Συνεισφορά  του ΠΔΕ στην υλοποίηση των ΤΑΜΕΥ, κα Φανή Καραμήτσα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων. 
 1. Παρουσίαση ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ λογιστικής χρήσης 2023 (παρ. 2β αρ.40 του Καν. ΕΕ 2021/1060) , των σχεδίων αξιολόγησης (παρ.2γ, αρ.40 του Καν. ΕΕ 2021/1060) και των εκθέσεων αναφοράς της ενδιάμεσης αξιολόγησης (παρ.1εγ, αρ.40 και άρθρο 44 του Καν. ΕΕ 2021/1060), κ. Κωνσταντίνος Τσάγκας, Προϊστάμενος Μονάδας Α1
 2. Παρουσίαση Μεθόδων για Απλοποιημένα Μοναδιαία Κόστη, κ. Γιώργος Κριτσιμάς, Προϊστάμενος Μονάδας Α2
 3. Παρουσίαση της υλοποίησης των Δράσεων Επικοινωνίας και Προβολής (παρ.1στ, αρ.40 του Καν. ΕΕ 2021/1060)Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΤΑΜΕΥ 2021-2027, κα Χάρις Οικονομοπούλου

 

ΙΙI.EΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΩΝ 

 

Θέματα AMIF 

 1. Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής (παρ.2α, αρ.40 του Καν. ΕΕ 2021/1060), Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης 

 

 1.  Πορεία υλοποίησης των  δράσεων /έργων  ΤΑΜΕ και άλλων πόρων (παρ.1α, αρ.40 του Καν.ΕΕ 2021/1060), κ. Παντελής Νασόπουλος, Aναπληρωτής Προϊστάμενος Μονάδας Β2 
 1. Παρουσίαση προόδου προγραμμάτων ΤΑΜΕ 2021-2027 
 1. Παρουσίαση Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου 
 1. Δράσεις για τη στήριξη των βασικών δομών Υποδοχής, κα Ευαγγελία Κτιστάκη, Διευθύντρια Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
 2. Δράσεις για το Άσυλο, κα Βασιλική Κακοσίμου, Διευθύντρια Υποστήριξης- Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου
 • Πρόγραμμα Ιπποκράτης, κα Ειρήνη Γερογλή, Εκπρόσωπος ΔΟΜ
 1. Προγράμματα Νόμιμης Μετανάστευσης και Ένταξης 
 1. Προγράμματα για τη στήριξη των Ασυνόδευτων Ανηλίκων, κα Παυλάκη Κλαίρη ,σύμβουλος Παιδικής Προστασίας  στο Γραφείο  Γενικού Γραμματέα Ευαλώτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας
 2. Πρόγραμμα ACE, κα Κατερίνα Στυλιανέα Πρόγραμμα HELIOS και ΗELIOS Junior, κ. Άγγελος Αθανασόπουλος, εκπρόσωπος  ΔΟΜ
 • Πρόγραμμα Κέντρου Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων, Μιχάλης Κοσμίδης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής  
 1. Προγράμματα Επιστροφών 

 

 1. Οι προκλήσεις του ΤΑΜΕ και οι δράσεις για την αντιμετώπιση των συστάσεων της Schengen Evaluation, κ. Κωνσταντίνος Σούλος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, ΥΔΕΑΠ 
 1.  Αναγκαστικές Επιστροφές, Εκπρόσωπος ΕΛΑΣ , κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, εκπρόσωπος ΕΛΑΣ 
 1.  Πρόγραμμα Εθελούσιων Επιστροφών, Μπέτυ Φερεντίνου εκπρόσωπος ΔΟΜ 

 

Θέματα  BMVI 

 1.  Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (παρ.1α, αρ.40 του Καν.(ΕΕ)2021/1060), κ. Δημήτρης Λιάκος, Προϊστάμενος Μονάδας Β1 
 1. Παρουσίαση προόδου προγραμμάτων BMVI 2021-2027 
 2.  Πορεία Υλοποίησης προγραμμάτων αρμοδιότητας ΕΦ ΥΔΕΑΠ, κ. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αστυνομικός Υποδιευθυντής
 3. Πορεία Υλοποίησης προγραμμάτων Λιμενικού Σώματος, κ. Διονύσιος Χριστοφίλης, Αντιπλοίαρχος ΛΣ – Συντονιστής για την χρηματοδότηση εξοπλιστικού προγράμματος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
 4. Πορεία Υλοποίησης προγραμμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτης Τζώρτζης,  Σμήναρχος, εκπρόσωπος ΥΕΘΑ   

 

 

 

Θέματα  ISF 

 

 1. Πορεία υλοποίησης, προόδου και  επίτευξης οροσήμων του Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (παρ.1α του αρ.40 Καν.(ΕΕ)2021/1060), κ. Κωνσταντίνος Σούλος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής , ΥΔΕΑΠ»

 

 

Αρχικά, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Wolfova στον χαιρετισμό της συνεχάρη της Διαχειριστική Αρχή για τη συμπερίληψη εταίρων με δικαίωμα ψήφου στην επιτροπή παρακολούθησης του ΤΑΜΕ και ενθάρρυνε τις αρχές να εξετάσουν παρόμοιες ρυθμίσεις για τις επιτροπές παρακολούθησης του ΜΔΣΘ και του ΤΕΑ. Η κ. Wolfova επισήμανε ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του προγράμματος ΤΕΑ, το οποίο ενδέχεται να μην φτάσει το 10 % του αρχικού κονδυλίου του προγράμματος, σε αντίθεση με τη θετική ένδειξη από τα προγράμματα ΤΑΜΕ και ΜΔΣΘ. Στο πλαίσιο αυτό, ενθάρρυνε τα ενδιαφερόμενα μέρη να ξεκινήσουν αμέσως την υλοποίηση των δράσεων σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Η κ. Wolfova, επεσήμανε ότι τα σημαντικά αυξημένα κονδύλια που έχει λάβει η Ελλάδα κάτω από τα προγράμματά της, απαιτούν στενή παρακολούθηση των έργων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης, με στόχο την επίτευξη σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, την ποιότητα των παραδοτέων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βιωσιμότητα τους. Η εκπρόσωπος της ΕΕ, προσέθεσε ότι οι εν λόγω δράσεις παρακολούθησης δεν θα πρέπει να προέρχονται μόνο από τη διαχειριστική αρχή, αλλά και από τα μέλη των επιτροπών παρακολούθησης. Επιπρόσθετα, η κ. Wolfova αναφέρθηκε στην εν εξελίξει φάση προετοιμασίας ενόψει της εφαρμογής της νομοθετικής δέσμης στην οποία βασίζεται το Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1 Ιουλίου 2026. Τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ για τα κράτη μέλη για την κάλυψη των προσδιορισθεισών αναγκών θα είναι τα προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και των μέσων διαχείρισης των συνόρων και θεωρήσεων (ΜΔΣΘ), και κάλεσε τις αρχές για έναν έγκαιρο προγραμματισμό και με σκοπό ορθή διαχείριση των εν λόγω πόρων για την κάλυψη των αναγκών.

Τέλος, η κ. Wolfova αναφέρθηκε στα περιστατικά που εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και επανέλαβε ότι η Επιτροπή αναμένει ότι ο μηχανισμός παρακολούθησης που εφαρμόζεται στην Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κατάσταση. Υπό την έννοια αυτή, η κ. Wolfova διασφάλισε ότι η Επιτροπή θα παραμείνει σε στενή επικοινωνία με τη διαχειριστική αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη διεξαγωγή ερευνών και η κατάλληλη παρακολούθηση. Η συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη και άλλων φορέων θεμελιωδών δικαιωμάτων θεωρείται καίριας σημασίας για τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων

 Ακολούθησε η τοποθέτηση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ., κου Θεοφάνη Παπαδόπουλου, ο οποίος παρουσίασε  την πορεία υλοποίησης των ΤΑΜΕΥ 2021-2027. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους  αναγκαίους πρόσφορους όρους της παρ.1 του αρ.15  και του Παραρτήματος III του Καν (ΕΕ) 2021/1060, κάνοντας αναφορά στις Τριμηνιαίες Αναφορές του Υπεύθυνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για καταγγελίες, παρατυπίες και περιπτώσεις παραβίασης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στα μέτρα που έχει λάβει η Διαχειριστική Αρχή για την εκπλήρωσή τους μέσω της υλοποίησης των προγραμμάτων.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί  στην ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των δημόσιων   οργανισμών, εταίρων και δικαιούχων και στα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση των προγραμμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.

Επίσης, παρέθεσε την  πρόοδο που έχει σημειωθεί στην διεξαγωγή αξιολογήσεων και την αντιμετώπιση των συστάσεων της  παρ.1γ,αρ.40, του Καν. ΕΕ 2021/1060 καθώς και τις  Ειδικές Προβλέψεις για τους Διεθνείς Οργανισμούς οι οποίες έχουν ενσωματωθεί  στο νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΤΑΜΕΥ 2021-2027.

Τέλος, αναφέρθηκε στην Τροποποίηση Προγραμμάτων και το Θεματικό Μέσο, με τις προκλήσεις και την πρόοδο που υπάρχει στην υλοποίηση του.

 

Ακολούθως,  ο  Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,  κος Σπυρίδων Κρεζίας , Αστυνομικός Διευθυντής, ανέλυσε  το ρόλο της Υ.Δ.Ε.Α.Π. ως ενδιάμεσου φορέα παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό των δράσεων που θα διαχειριστεί η ΥΔΕΑΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Αναφέρθηκε στις 64 εθνικές δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 573 εκ. Ευρώ  οι  οποίες εκχωρήθηκαν στην ΥΔΕΑΠ με Υ.Α της Διαχειριστικής Αρχής καθώς και στις βασικές κατηγορίες δράσεων , τις  πολιτικές, τους στόχους και τους προϋπολογισμούς του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας  και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για την Διαχείριση των Συνόρων  (ΜΔΣΘ).

 

Ακολούθησε τοποθέτηση του Fundamental Rights Officer Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Κωνσταντίνου Σολκίδη σχετικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και το θεσμικό τους πλαίσιο. Έκανε αναφορά στον θεσμό του Υπευθύνου  Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στον κανονισμό της (ΕΕ)2021/1060 για την χρηματοδότηση και ειδικότερα στο άρθρο 15 αυτού καθώς στην υποβολή εκθέσεων.

Έγινε παρουσίαση των αναγκαίων πρόσφορων όρων που αφορούν τα θεμελιώδη  δικαιώματα και την προστασία τους στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων των Ταμείων.

 

Στη συνέχεια ο Δημοσθένης Αβαρκιώτης , ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Καταπολέμησης της απάτης (AFCOS) εστίασε στην κοινή πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από την Υπηρεσία του και την ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ την Δράση 1.2.4 του ΕΣΚΔΔ 2022-2025 στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου  καθώς και την  πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων .

 

Η κα Ράνια Οικονόμου, Προϊσταμένη της ΕΥΣΕΚΤ, αναφέρθηκε στην ανάγκη για συνέργεια και συμπληρωματικότητα των δράσεων των δύο Ταμείων και όχι αλληλοεπικάλυψη. Παρουσίασε το πρόγραμμα HELIOS «Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων των τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών». Στα Περιφερειακά Προγράμματα και μέσω των ειδικών στόχων τους εξυπηρετούνται δράσεις που αφορούν  μεταξύ άλλων την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, δράσεις εκπαίδευσης για ασυνόδευτα παιδιά και δράσεις ένταξης για  εφήβους.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Α1, κ. Κωνσταντίνος Τσάγκας, έκανε παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ λογιστικής χρήσης 2023 (παρ.2β αρ.40 του Καν. ΕΕ 2021/1060) , των σχεδίων αξιολόγησης (παρ.2γ, αρ.40 του Καν.ΕΕ 2021/1060) και  των εκθέσεων αναφοράς της ενδιάμεσης αξιολόγησης (παρ.1εγ, αρ.40 και άρθρο 44 του Καν.ΕΕ 2021/1060)

Κατόπιν, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Α2, Γιώργος Κριτσιμάς, ανέλυσε το  πλαίσιο εφαρμογής Επιλογών Απλοποιημένου Κόστους, τις μορφές  επιλογών Απλοποιημένου Κόστους , την εφαρμογή τους κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, τη χρήση τους στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 καθώς και τα πλεονεκτήματα χρήσης του απλουστευμένου κόστους.

 

Στη συνέχεια η Υπεύθυνη Επικοινωνίας των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 και Στέλεχος της Μονάδας Α1, κα Χ. Οικονομοπούλου, παρουσίασε την επικαιροποιημένη επικοινωνιακή στρατηγική των ΤΑΜΕΥ αναλύοντας τους στρατηγικούς στόχους δημοσιότητας , τα βασικά σημεία των αλλαγών όπως τους Πίνακες Εργαλεία των Δράσεων Δημοσιότητας, το ετήσιο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας ,την διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας πινακίδων για τους δικαιούχους . Τέλος αναφέρθηκε στα  βασικά συστατικά για μια επιτυχημένη επικοινωνιακή στρατηγική η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερο στοχευμένες δράσεις, σωστό σχεδιασμό αλλά και συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση.

 

Ακολούθως η κα Φανή Καραμήτσα, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων,  αναφέρθηκε στο ΠΔΕ και στις δαπάνες του 2023 και ειδικότερα στις δαπάνες ΠΔΕ για τα μεταναστευτικά. Οι δαπάνες του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους για τα μεταναστευτικά ανήλθαν το 2023 στο 4% επι του συνόλου των δημοσίων δαπανών ενώ το 2024 βρίσκονται ήδη στο α ’εξάμηνο στο 4,7%.

 

Κατά την έναρξη του τμήματος των παρουσιάσεων των ειδικότερων θεμάτων των Ταμείων και ειδικότερα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Μονάδας Β2 κ. Π. Νασόπουλος, παρέθεσε στοιχεία για την  πορεία υλοποίησης των δράσεων/έργων του ΤΑΜΕ.

 

Στη συνέχεια στο πλαίσιο της παρουσίασης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κα Ευαγγελία Κτιστάκη αναφέρθηκε στις δράσεις για τη στήριξη των βασικών δομών Υποδοχής και την αναβάθμιση αυτών όπως παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, υπηρεσίες μετακινήσεων πολιτών Τρίτων Χωρών και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων. Ανέλυσε τις αρμοδιότητες και την διάρθρωση της ΥΠΥΤ  με τις περιφερειακές δομές υποδοχής, συνολικής χωρητικότητας περίπου 400.000 θέσεων, η οποία υποστηρίζεται και από το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ.

 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Υποστήριξης- Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, κα Βασιλική Κακοσίμου αναφέρθηκε  στις δράσεις Ασύλου κατά την ΠΠ 2014-2020 και παρουσίασε αναλυτικά τις νέες δράσεις που έχουν ενταχθεί στην ΠΠ 2021-2027 τονίζοντας την συνεισφορά τους στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που άπτονται της διαδικασίας ασύλου.

 

Το Πρόγραμμα ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ παρουσιάστηκε από την εκπρόσωπο του ΔΟΜ, κα Ειρήνη Γερογλή με αναλυτική περιγραφή του ,ένα πρόγραμμα  παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Ο ΔΟΜ θα έχει την συνολική διαχείριση της πράξης με την συνεργασία εξωτερικών συνεργατών.

 

Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων των ειδικότερων θεμάτων του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) , τοποθέτηση έγινε από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Β1, κο Δ. Λιάκο για την πορεία υλοποίησης των δράσεων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Μέσου Χρηματοδοτικής για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων.

 

Ακολούθησε παρουσίαση  της πορείας Υλοποίησης του προγράμματος ΜΔΣΘ αρμοδιότητας ΕΦ ΥΔΕΑΠ, από τον κ. Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο Αστυνομικό Υποδιευθυντή, αναλύοντας τις  34 εκχωρημένες δράσεις με 26 σχέδια προσκλήσεων προς έγκριση από την Δ.Α. Το περιεχόμενο των δράσεων αφορά την κάλυψη μισθοδοσίας, πληροφοριακό σύστημα των υπηρεσιών και τα επιχειρησιακά μεταφορικά μέσα, εξοπλισμό επιτήρησης, εκπαιδεύσεις ,μελέτες  και ανάπτυξη κρυπτογραφημένου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

 

 Στην συνέχεια  παρουσιάστηκε η  πορεία Υλοποίησης προγραμμάτων Λιμενικού Σώματος, από τον κ. Διονύσιο Χριστοφίλη, Αντιπλοίαρχο ΛΣ – Συντονιστή για την χρηματοδότηση εξοπλιστικού προγράμματος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  Έγινε αναφορά στην πορεία του έργου για την Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ), στα πλωτά μέσα και προμήθεια πλοίων για τα οποία θα γίνει εκ νέου διαγωνισμός  στο πλαίσιο του ΜΔΣΘ 2021-2027 καθώς πολλά από αυτά αφορούν διαγωνισμούς οι οποίοι δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν στην ΠΠ 2014-2020.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος ρώτησε αν συμπεριλαμβάνονται  και τα σκάφη υγειονομικού εξοπλισμού, το οποίο επιβεβαίωσε ο κύριος Χριστοφίλης.

Τέλος, αναφέρθηκε στις δράσεις του ΤΕΑ με τρέχον σύνολο περίπου 4.910.000 εκ Ευρώ και τις δράσεις του ΜΔΣΘ με τρέχον σύνολο 497.200.000 εκ Ευρώ καθώς και στην προσπάθεια για την εμπροσθοβαρή απορρόφηση των κονδυλίων

 

Έπειτα ο  κ. Παναγιώτης Τζώρτζης, Σμήναρχος, εκπρόσωπος ΥΕΑΘΑ αναφέρθηκε στις ενταγμένες και υπό ένταξη δράσεις του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

 

Για τα Προγράμματα Μετανάστευσης και Ένταξης , από την Γενική Γραμματεία Ευάλωτών Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας , η κα Κλαίρη Παυλάκη αναφέρθηκε στα προγράμματα για τη στήριξη των Ασυνόδευτων Ανηλίκων όπως τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ), τα κέντρα ημιαυτόνομης διαβίωσης τα οποία υλοποιούνται μέσω του ΤΑΜΕ και στα οποία φιλοξενούνται κατ’ έτος 4.000 παιδιά. Το Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας  που υλοποιείται με την συμβολή του ΤΑΜΕ.

 

 Το Πρόγραμμα ACE παρουσίασε η συντονίστρια του προγράμματος κα Κατερίνα Στυλιανέα, ένα πρόγραμμα ελληνομάθειας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε  παιδιά ηλικίας 12-17 ετών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο υλοποιούμενο μέχρι τώρα από  την UNICEF. Οι πόροι μέσω του ΤΑΜΕ θα ανέλθουν περίπου τα 10 εκ Ευρώ.

 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Μιχάλης Κοσμίδης και παρουσίασε τα κέντρα λήψης βιομετρικών δεδομένων, σημεία εκτός των Υπηρεσιών Μετανάστευσης, τα οποία υποστηρίζουν τη διαδικασία έκδοσης των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών (Π.Τ.Χ.) και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕ. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ και αφορά την λειτουργία 4 κέντρων λήψης βιομετρικών δεδομένων μέσω  της λειτουργίας των οποίων θα υπερδιπλασιαστεί και ο αριθμός των φακέλων που θα διεκπεραιώνονται. Από 1/7/2024 θα ξεκινήσει την λειτουργία του και το Κέντρο Λήψης στην Θεσσαλονίκη.

 

Στο πλαίσιο των τοποθετήσεων των Προγραμμάτων Επιστροφών, έγινε παρουσίαση των προκλήσεων του ΤΑΜΕ και των δράσεων  για την αντιμετώπιση των συστάσεων της Schengen  Evaluation  από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή , στέλεχος της ΥΔΕΑΠ, κο Κωνσταντίνο Σούλο. Επίσης, αναφέρθηκε ενδελεχώς στις δράσεις αναγκαστικών επιστροφών και στην επίδραση που θα έχει σε αυτές το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης. Τέλος αναφέρθηκε και στην στην πορεία υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)

 

Το πρόγραμμα των αναγκαστικών επιστροφών  και ο ρόλος της ελληνικής αστυνομίας σε αυτές παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, κο Αλέξανδρο Αγγελόπουλο. Ανέλυσε τους τρόπους υλοποίησης των επιστροφών ,τα προβλήματα κατά την απομάκρυνση των αλλοδαπών στα πλαίσια των αναγκαστικών επιστροφών καθώς και τις νομοθετικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με το Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την ενίσχυση των αναγκαστικών επιστροφών αλλά και την συνεργασία με FRONTEX με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Το πρόγραμμα των Εθελούσιων Επιστροφών, παρουσιάστηκε από την εκπρόσωπο του ΔΟΜ, κα Μπέττυ Φερεντίνου. Οι εθελούσιες επιστροφές αποτελούν μια από τις κυριότερες δραστηριότητες του ΔΟΜ με πάνω από 60.000 άτομα να έχουν λάβει υποστήριξη. Η τρέχουσα δράση μέσω του ΤΑΜΕ ανέρχεται στα 52 εκ Ευρώ με 17.000 ωφελούμενους.

 

Στη συνέχεια παρέμβαση ζήτησε και έκανε η κα Τζαβαλά,  αναφέροντας τη συμβολή της χρηματοδότησης των δράσεων των Ταμείων στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Εθνική Επιτροπή έχει έναν ειδικό ρόλο βάσει και το Ενωσιακό Δίκαιο και τόνισε ότι η Επιτροπή πρέπει να συμμετέχει σε όλα τα στάδια προετοιμασίας των προγραμμάτων καθώς και στην αξιολόγηση των προτάσεων των προγραμμάτων. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει εξοικείωση με το ευρύτερο πλαίσιο των Δικαιωμάτων του Χάρτη, έλλειψη την οποία θα μπορούσε η Επιτροπή να συμβάλλει στην κάλυψη της . Τέλος πρότεινε την επικαιροποίηση του Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιώματων με πρόσφατα νομοθέτηματα στα θέματα της κακοποίησης των γυναικών.

 

Κατόπιν της συζήτησης η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα:

 1. Ως προς τα Οριζόντια Θέματα:
 • την έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης της 3ης Συνεδρίασης.
 • την έγκριση των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης που έλαβε χώρα στις 17.01.2023
 • την έγκριση της επικαιροποίησης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

 

 1. Ως προς τα Θέματα ΤΑΜΕ:
 • την έγκριση της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων του ΤΑΜΕ, λογιστικής χρήσης 2023

 

 1. Ως προς τα Θέματα ΜΔΣΘ:
 • την έγκριση της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων του ΜΔΣΘ, λογιστικής χρήσης 2023

 

 1. Ως προς τα Θέματα ΤΕΑ:
 • την έγκριση της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων του ΤΕΑ, λογιστικής χρήσης 2023

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

α/α 

ΦΟΡΕΑΣ  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ/ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

1 

 Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Πάτροκλος Γεωργιάδης

Πρόεδρος ΕπΠα 

ΝΑΙ 

2 

 Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Στυλιανή Σιαράπη

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

3 

 Γενικός  Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Ηρακλής Μοσκώφ

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

4

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Χάρις Κατσούλη

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Εμμανουήλ (Μάνος) Λογοθέτης

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

6

 Γενικός Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Δήμητρα Λυγούρα

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

7

 Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών

           Βικτωρία Δερδεμέζη

 

        

         Αναπληρωτής

ΝΑΙ 

8

 Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Κωνσταντίνος Προκάκης

 

Αναπληρωτής

ΝΑΙ 

9

 Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Διονύσιος-Όθων Χριστοφίλης

Αναπληρωτής 

ΝΑΙ

10

 Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Παναγιώτης Τζώρτζης

Αναπληρωτής

ΝΑΙ 

11 

 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

Δημήτριος Κιρμικίρογλου

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ 

12 

 Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών

Θεοδόσης Λέκκας

 Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

13 

 Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Γκαλίνα Αλτούχοβα

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

14

 Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δημήτρης Σκάλκος

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

15

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαïκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αρβανίτη Μαρία Άννα

          Αναπληρωτής

ΝΑΙ

16

 Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Νίκη Δανδόλου

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

17

 Προϊστάμενος της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Θεοφάνης Παπαδόπουλος

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

18

 Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ευαγγελή Καραγιάννη

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ 

19

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Σπυρίδων Κρεζίας

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

20

 Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αριστομένης Σταθόπουλος

 

          Αναπληρωτής

ΝΑΙ

21

 Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ουρανία Οικονόμου

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

22

 Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ

Ευάγγελος Ζαχαράκης

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

23

 Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Κωνσταντίνος Σολκίδης

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

24

Εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Εύα Τζαβαλά

Τακτικό Μέλος

ΝΑΙ

25

 Συνήγορος του Πολίτη

Ελένη Διάφα

 

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

26

 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου

Αικατερίνη Σταματέκου

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

27

Εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Τακτικό Μέλος

           ΝΑΙ

28

Διεθνές Κέντρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη – ICSD

Στέφανος Πανακούλιας

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

29

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ

Βασιλική Ανδρεαδέλλη

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

30

Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία

Αναστάσιος Υφαντής

Τακτικό Μέλος 

ΝΑΙ

31

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Κωνσταντίνος Δημόπουλος

Τακτικός Μέλος

ΝΑΙ

32

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Καλλιόπη Στεφανάκη

Τακτικός Μέλος

ΝΑΙ

33

Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΟΧΙ

34

Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Mireia Raga Gomez ISF

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΟΧΙ

35

 Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σοφία Γαβαλά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΟΧΙ

 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

 

α/α 

ΦΟΡΕΑΣ  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ/ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

1

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Σταυρούλα Αρουκάτου

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

2

Γενική Γραμματεία Κοιν.  Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Αικατερίνη Κοντούλη

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

3

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

Στεφανία Ξενάριου

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

4

ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

    Μαριάννα Κολοβού

Αναπληρωτής

ΝΑΙ

5

Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων

Φανή Καραμίτσα

Τακτικό Μέλος

ΟΧΙ

 

Απόφαση: Ψ0ΛΤ46ΜΔΨΟ-Δ5Ο

Συνημμένα