Εντολή ανάθεσης υπηρεσιών παροχής ηλεκτρονικής πρόσβασης στη βάση δεδομένων δημοσιονομικής βιβλιοθήκης της DOCMAN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Εντολή ανάθεσης υπηρεσιών παροχής ηλεκτρονικής πρόσβασης στη βάση δεδομένων δημοσιονομικής βιβλιοθήκης της DOCMAN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Περιγραφή

Στην βιβλιοθήκη νομοθεσίας www.mydocman.gr θα αναρτάται και κωδικοποιείται το σύνολο του κανονιστικού νομοθετικού πλαισίου (νόμοι, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις) έπειτα από συστηματική παρακολούθηση και ανάρτηση των ΦΕΚ, με άμεση κωδικοποίηση των μεταβολών που επέρχονται. Θα αναρτώνται επίσης και οι εγκύκλιοι που εκδίδονται από φορείς της Δημόσιας διοίκησης. Επίσης στην ιστοσελίδα θα αναρτάται δυσεύρετη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις Δημόσιες συμβάσεις, καθώς και νομολογία του ΣτΕ και νομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για το ανωτέρω θέμα. Η βιβλιοθήκη Νομοθεσίας www.mydocman.gr ως μία εξειδικευμένη βάση δεδομένων, επεξεργάζεται περαιτέρω το κανονιστικό πλαίσιο, τις εγκύκλιους και τη νομολογία που αφορούν θέματα Δημοσίων συμβάσεων, Δημοσίων Δαπανών, Δημόσιο Λογιστικό, το ενιαίο μισθολόγιο, τα ειδικά μισθολόγια, ΚΦΕ, ΚΕΔΕ, τον κώδικα Διοικητικής διαδικασίας, τον Υπαλληλικό κώδικα, θέματα αιρετών Περιφερειών, ΟΤΑ Α βαθμού, εκδίδοντας ηλεκτρονικά βιβλία, οδηγούς εκκαθάρισης και εγχειρίδια.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

1200 €

Προϋπολογισμός:

1488 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

20/12/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο