Προμήθεια χωρισμάτων, υλικών και αναδιαμόρφωση των γραφειακών χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Προμήθεια χωρισμάτων, υλικών και αναδιαμόρφωση των γραφειακών χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Περιγραφή

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια χωρισμάτων και υλικών και η τοποθέτησή τους για την αναδιαμόρφωση των γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας.
Αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:
• Αποξήλωση-Απομάκρυνση χωρισμάτων αλουμινίου με φάσες μελαμίνης, περίπου 49m2.
• Αποξήλωση και απομάκρυνση χωρισμάτων από ξηρά δόμηση με σκελετό 5αρι 75m2 περίπου.
• Απομάκρυνση υπαρχουσών εσωτερικών θυρών και επανατοποθέτηση του στις νέες θέσεις που θα προκύψουν.
• Προμήθεια και τοποθέτηση νέων γυάλινων χωρισμάτων από τζαμαρία 5+5, τρίπλεξ, εμβαδού περ 37 m2 με περιμετρικό προφίλ αλουμινίου χρώματος λευκού.
• Προμήθεια και τοποθέτηση φιλμ αμμοβολής εμβαδού περίπου 22 m2.
• Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) νέων γυάλινων θυρών 10 χιλ., securit στα γυάλινα χωρίσματα
• Προμήθεια περ. 60 m2 γυψοσανίδας και τοποθέτηση νέων χωρισμάτων από γυψοσανίδα 1+1 με μόνωση πετροβάμβακα και 5αρι σκελετό αποτελούμενο από στρωτήρες και ορθοστάτες.
• Νέες διαμορφώσεις στη οροφή μετά τις αποξηλώσεις με ορυκτή ίνα.
• Προμήθεια μελαμίνης εμβαδού περίπου 24m2 για την διαμόρφωση ντουλαπών αποθήκευσης φακέλων, κουτί λευκό και φύλλα μελαμίνης σε χρώμα οξιάς.
• Τοποθέτηση νέου βινυλικού δαπέδου στα σημεία που θα γίνουν οι αποξηλώσεις.
• Προμήθεια ασταριού και πλαστικού χρώματος για το αστάρωμα και τον χρωματισμό των νέων τοίχων από γυψοσανίδα με πλαστικό χρώμα, επιφάνειας περίπου 250 τ.μ.
• Μικρές διαμορφώσεις στην ύδρευση και αποχέτευση στο χώρο του WC για κουζίνας.
• Αποκομιδή των υλικών και καθαρισμός του χώρου από μπάζα.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

59650 €

Προϋπολογισμός:

73966 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

11/10/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο