Εντολή προμήθειας 300 ηλεκτρονικών προσκλήσεων εισόδου για την 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Εντολή προμήθειας 300 ηλεκτρονικών προσκλήσεων εισόδου για την 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Περιγραφή

Από την Εταιρεία Helexpo – ΔΕΘ ΑΕ, την Προμήθεια 300 ηλεκτρονικών προσκλήσεων εισόδου για την 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συνολικής εκτιμώμενης αξίας χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί μετά από την παραλαβή των προσκλήσεων και έπειτα από την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου. Η αποστολή των προσκλήσεων θα γίνει στο e-mail: ma@migration.gov.gr
Ο κωδικός του ζητούμενου αντικειμένου κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary – CPV, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) είναι:
22457000-8 : Κάρτες εισόδου
ΑΛΕ : 02.21501.2410 989899 Αγορές Λοιπών Αγάθων

Προϋπολογισμός:

1200 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

05/09/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο