Υπηρεσίες οργάνωσης και υλοποίησης της Υπουργικής Συνδιάσκεψης των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

Υπηρεσίες οργάνωσης και υλοποίησης της Υπουργικής Συνδιάσκεψης των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

Περιγραφή

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης της Υπουργικής Συνδιάσκεψης των MED5 (Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Μάλτας και Ελλάδας) που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ). Η συνάντηση συνεργασίας θα λάβει χώρα στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του REGENCY ENTERTAINMENT LEISURE & TOURISM SINGLE MEMBER SA – Hyatt Regency Thessaloniki Hotel, στη πόλη της Θεσσαλο- νίκης.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

11148 €

Προϋπολογισμός:

13063 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

06/10/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο