Απόφαση ανάθεσης και έγκριση δαπάνης για τη σύμβαση με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των Δράσεων Δημοσιότητας ΤΑΜΕΥ της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ»

Απόφαση ανάθεσης και έγκριση δαπάνης για τη σύμβαση με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των Δράσεων Δημοσιότητας ΤΑΜΕΥ της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ»

Περιγραφή

Το αντικείμενό της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει την φιλοξενία από την SPORTCAMP Μ.Α.Ε. ομάδας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων από εννέα (9) φορείς λειτουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και εποπτευόμενων διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕ, με σκοπό την προάσπιση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διακήρυξη Καλών Πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια του εντοπισμού, της φροντίδας, της λήψης αποφάσεων και της παροχής υπηρεσιών στα ασυνόδευτα παιδιά, αλλά και την δυνατότητα να ενστερνιστούν, μέσω εναλλακτικών μεθόδων εκπαίδευσης, άθλησης, διασκέδασης και ενεργού συμμετοχής προπονητών, αθλητών και Ολυμπιονικών, ως προτύπων που επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους νέους ανθρώπους, έννοιες όπως η ανεκτικότητα, η ισότητα και η ίση μεταχείριση. Τα αποτελέσματα της παρούσας δράσης δημοσιότητας και προβολής θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση δημοσιότητας της Υπηρεσίας το επόμενο διάστημα.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ):

9220 €

Προϋπολογισμός:

10520 €

Ημερομηνία δημοσίευσης:

25/07/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο