Επιχορήγηση ΝΠ Ιατρική Παρέμβαση για την υλοποίηση του Έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ “ΑΝΑΤΟΛΗ”

Επιχορήγηση ΝΠ Ιατρική Παρέμβαση για την υλοποίηση του Έργου Λειτουργία ΚΦΑΑ “ΑΝΑΤΟΛΗ”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001668

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Προϋπολογισμός:

1244400 €

Κωδικός Δικαιούχου:

6314128

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία του ΚΦΑΑ στην Αττική, με αριθμό μητρώου 58/17.3.2023, με δυναμικότητα 40 θέσεων, για την περίοδο 1 Αυγούστου 2023 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024.
Η δράση στοχεύει στην διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και στην ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανήλικων. Προς αυτήν την κατεύθυνση οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν ως εξής:
1.Κοινωνικές Υπηρεσίες: Η κοινωνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει καθημερινά ενέργειες όπως: δημιουργία αποτελεσματικής και εποικοδομητικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Κοινωνικών Λειτουργών και των επωφελούμενων, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, παραπομπή σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και διασύνδεση με άλλα τμήματα της οργάνωσης, φορείς της κοινότητας, διοικητικές και νομικές υπηρεσίες.
2. Ψυχολογικές Υπηρεσίες: Η ψυχολογική υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων που θα διαμένουν στη δομή φιλοξενίας έχουν στόχο την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, τη στήριξη και τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην κοινωνία, τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, τη δημιουργία συστήματος αξιών, την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, τη βελτίωση της πολιτισμικής προσαρμογής, τη διαχείριση κρίσεων και ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών.
3. Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες: Παροχή οργανωμένης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής υποστήριξης στους εξυπηρετούμενους που διαμένουν στη δομή.
4. Διοικητικές Υπηρεσίες/Οικονομικές Διαδικασίες
5. Νομικές Υπηρεσίες
6. Υπηρεσίες Φύλαξης
7. Υπηρεσίες Φροντίδας/Υπεύθυνοι καθημερινής φροντίδας
8. Υπηρεσίες Καθαριότητας
9. Υπηρεσίες Μαγειρικής
10. Υπηρεσίες Διερμηνείας
11. Νοσηλευτικές Υπηρεσίες
12. Υπηρεσίες Επιστημονικά Υπεύθυνου της δομής
13. Υπηρεσίες Συντονιστή της δομής

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ στην Αθήνα, δυναμικότητας 40 Ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα,
συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο