Επιχορήγηση ΝΠ ΖΕΥΞΙΣ M.K.O. για την υλοποίηση της πράξης “Λειτουργία ΚΦΑΑ ΦΟΙΒΟΣ

Επιχορήγηση ΝΠ ΖΕΥΞΙΣ M.K.O. για την υλοποίηση της πράξης “Λειτουργία ΚΦΑΑ ΦΟΙΒΟΣ

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001674

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΖΕΥΞΙΣ Μ.Κ.Ο.

Προϋπολογισμός:

995520 €

Κωδικός Δικαιούχου:

3050843

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “ΦΟΙΒΟΣ” με αριθμό μητρώου 57/21.03.2023, στην Αττική, με δυναμικότητα 32 θέσεων για το διάστημα από 01.08.2023 έως 31.07.2024, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών, βάσει του Πλαισίου Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΦΕΚ Β2125, 31 Μαρτίου 2023, Αριθμ. 187634), και της τροποποίησής του (ΦΕΚ Β 4154, 24 Ιουνίου 2023). Στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανήλικους προσφέρονται υπηρεσίες και παροχές, όπως είναι η στέγαση, η σίτιση, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η υγειονομική περίθαλψη, η νομική συνδρομή, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση, η διερμηνεία, πρόσβαση και μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός ΚΦΑΑ, η χρηματική ενίσχυση, τηλεκάρτες/χρόνος ομιλίας, συνδεσιμότητα – πρόσβαση στο Διαδίκτυο, πρόσβαση σε σταθερό τηλέφωνο, ο ιματισμός, η υγιεινή και καθαριότητα, η κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής και η ασφάλεια.Το ΚΦΑΑ λειτουργεί όλο το 24ωρο. Η στελέχωση και οι βάρδιες ακολουθούν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 και 17 του Πλαισίου Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΦΕΚ Β2125, 31 Μαρτίου 2023), και της τροποποίησης αυτού (ΦΕΚ Β 4154, 24 Ιουνίου 2023) Βρίσκεται στον αστικό αστό και η πρόσβαση σε αυτόν είναι εύκολη με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να φιλοξενούνται ανήλικοι διαφορετικής ηλικιακής ομάδας και φύλου, εφόσον αυτό εξυπηρετει το βέλτιστο συμφέρον τους κατόπιν εισήγησης της Μονάδας Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης και Μετεργαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ “ΦΟΙΒΟΣ” δυναμικότητας 32 θέσεων ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο