Επιχορήγηση ΝΠ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την υλοποίηση του έργου “Κ.Φ.Α.Α. ΕΣΤΙΑ”

Επιχορήγηση ΝΠ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την υλοποίηση του έργου “Κ.Φ.Α.Α. ΕΣΤΙΑ”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001692

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Προϋπολογισμός:

585600 €

Κωδικός Δικαιούχου:

5040677

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “ΕΣΤΙΑ” στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με αριθμό μητρώου 81/17.03.2023 και δυναμικότητα 20 θέσεων, για το διάστημα απο 01/08/2023 έως 31/07/2024.
Σκοπός λειτουργίας του ΚΦΑΑ είναι η δημιουργία και παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας, προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και υποστήριξης, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονόμησης και ανεξαρτησίας για την προετοιμασία μετάβασης των ανηλίκων σε άλλο πλαίσιο φιλοξενίας, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της ηλικίας και τις προσωπικές περιστάσεις τους (αναδοχή, ημιαυτόνομη διαβίωση, δομές ενηλίκων κ.ά.) . Κύριος στόχος της λειτουργίας του ΚΦΑΑ είναι η εξασφάλιση ικανών συνθηκών διαβίωσης για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών και την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων καθώς και η ομαλή κοινωνική ένταξή τους. Η πληθυσμιακή ομάδα στόχος του ΚΦΑΑ αφορα σε αγόρια ηλικίας άνω των δώδεκα (12) και έως δεκαοκτώ (18) ετών. Το ΚΦΑΑ είναι δυναμικότητας 20 ατόμων, με όλους τους απαραίτητους χώρους για την άνετη φιλοξενία των ωφελούμενων (υπνοδωμάτια, χώροι δραστηριοτήτων, χώροι υγιεινής ) καθώς και συγκεκριμένα πρόγραμματα παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΥΑ 187634/2023 – ΦΕΚ Β΄ 2125).

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ “ΕΣΤΙΑ” δυναμικότητας 20 θέσεων ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα,συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση

Μετάβαση στο περιεχόμενο