Επιχορήγηση ΝΠ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Σπίτια Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο V”

Επιχορήγηση ΝΠ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Σπίτια Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο V”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001711

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Προϋπολογισμός:

439200 €

Κωδικός Δικαιούχου:

3050179

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η δράση αφορά στη λειτουργία ΚΦΑΑ “Σπίτια Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο V” στον Νομό Καβάλας με αριθμό μητρώου 133/06.06.2023
και δυναμικότητα 15 θέσεων από 01-08-23 έως 31-07-24.
Τα Σπίτια που βρίσκονται στη Ν. Ηρακλείτσα Καβάλας και ανήκουν στην ιδιοκτησία του Συλλόγου, λειτουργούν για την στέγαση ασυνόδευτων
ανηλίκων κοριτσιών ηλικίας έως 17 ετών μαζί με τα ανήλικα αδέλφια τους βάσει των όσων ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Βασικός
στόχος της λειτουργίας της δομής φιλοξενίας είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας, η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανήλικων και η ένταξη τους στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Εκτός από την στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων, παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες:
α) σίτιση (πέντε γεύματα την ημέρα),
β) υπηρεσίες καθαριότητας και βασικών ειδών υγιεινής,
γ) ψυχοκοινωνική υποστήριξη (συνεδρίες ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής),
δ) νομική συνδρομή,
ε) ιατρική υποστήριξη και φαρμακευτική περίθαλψη,
στ) εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκμάθηση αγγλικών και ελληνικών)
ζ) ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες (δημιουργική απασχόληση, παιχνίδια, αθλητικές δραστηριότητες, κτλ.).
Οι υπηρεσίες παρέχονται όλο το εικοσιτετράωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα από την εξειδικευμένη και ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα έργου
συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακων.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του “ΚΦΑΑ Σπίτια Φιλοξενίας Παιδιών σε κίνδυνο V” στο Νομό Καβάλας δυναμικότητας 15 θέσεων ασυνόδευτων ανηλίκων σε
24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που
προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο