Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου “ΚΦΑΑ Αγ. Αθανάσιος”

Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου “ΚΦΑΑ Αγ. Αθανάσιος”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001598

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προϋπολογισμός:

1244400 €

Κωδικός Δικαιούχου:

5060509

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος” με αριθμό μητρώου 87/17.03.2023 στο Πέραμα Ιωαννίνων, με δυναμικότητα 40 θέσεων για το διάστημα από 01.08.2023 έως 31.07.2024, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η Δομή Φιλοξενίας “Άγιος Αθανάσιος” θα λειτουργεί με παραπομπές από την Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας και αποτελείται από ένα κτίριο δύο ορόφων καθώς και περιβάλλοντα χώρο μερικών στρεμμάτων που χρησιμεύει για εξωτερικές δραστηριότητες.

Εκτός από την στέγαση, στους ασυνόδευτους ανήλικους παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες:
– Σίτιση (πέντε γεύματα την ημέρα, φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό από μάγειρα, φρούτα, σνακς)
– Υπηρεσίες Διερμηνείας
– Υπηρεσίες καθαριότητας και βασικών ειδών υγιεινής
– Ψυχο-κοινωνική υποστήριξη
– Νομική συνδρομή
– Ιατρική υποστήριξη μέσω παραπομπών
– Διανομή χρηματικού βοηθήματος
– Εκπαιδευτικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (υποστηρικτική διδασκαλία εντός της Δομής για την εκμάθηση της ελληνικής και
αγγλικής γλώσσας, μαθηματικών και πληροφορικής, ομαδικά αθλήματα, ζωγραφική, χειροτεχνία, χορό, ψυχαγωγικές εκδρομές) με στόχο
την ενίσχυση της προσωπικότητας των παιδιών και την καλλιέργεια των προσωπικών τους κλίσεων
– Σεμινάρια ευαισθητοποίησης και διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων στην τοπική κοινότητα

Βασικός σκοπός της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος” είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ “Αγ. Αθανάσιος” δυναμικότητας 40 θέσεων ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο