Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. “Φοίνικας” στη Λέσβο”

Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. “Φοίνικας” στη Λέσβο”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001654

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

Προϋπολογισμός:

933300 €

Κωδικός Δικαιούχου:

4041110

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία του ΚΦΑΑ «Φοίνικας» στην Λέσβο με αριθμό μητρώου 91/06.07.2023, με δυναμικότητα 30 θέσεων, για την
περίοδο 1 Αυγούστου 2023 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024.
Οι ωφελούμενοι παραπέμπονται στο Κ.Φ.Α.Α. µέσω της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας και εντολής.
Στεγάζεται σε ένα διατηρητέο οίκημα που αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο, τον δεύτερο όροφο και τη σοφίτα, με συνολική έκταση 466,43τ.μ., το οποίο περιβάλλεται από αυλή έκτασης 713 τ.μ. Η αυλή είναι περιφραγμένη και κατάλληλη για εξωτερικές δραστηριότητες των ωφελούμενων.

Η τοποθεσία, το κτίριο, ο εξωτερικός χώρος του Κ.Φ.Α.Α., έχουν επιλεγεί για να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης σε
πολύ μικρά παιδιά, κάτω των 12 ετών, προσφέροντάς τους τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης κατά το ευαίσθητο αυτό ηλικιακό στάδιο.
Η τοποθεσία του Κ.Φ.Α.Α. προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε πλήθος υπηρεσιών, προσβάσιμων από τους ωφελούμενους με
τα πόδια ή μέσω μεταφοράς με όχημα και οδηγό της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ. Καθώς το Κ.Φ.Α.Α. βρίσκεται εντός της πόλης της Μυτιλήνης και
πολύ κοντά στο κέντρο της, καμία από τις υπηρεσίες και τους χώρους δραστηριοτήτων των ωφελούμενων δεν απέχει πάνω από 2,5
χιλιόμετρα.

Το Κ.Φ.Α.Α. πληροί όλες τις κτιριακές προδιαγραφές που θέτει η υπ’ αριθμ. 187634/23 ΚΥΑ, σχετικά με τα τετραγωνικά ανά ωφελούμενο,
τις κλίνες ανά δωμάτιο, τον αριθμό WC ωφελούμενων και προσωπικού και διαθέτει πλήρως διακριτούς κοινόχρηστους χώρους για
δραστηριότητες των ωφελούμενων, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, μελέτη και χρήση Η/Υ.

Το Κ.Φ.Α.Α. «Φοίνικας» διαθέτει Wi-Fi με σύνδεση στο internet, τηλεόραση και τέσσερις (4) υπολογιστές για κοινή χρήση. Στο Κέντρο υπάρχει
ντουλάπι εξοπλισμένο κατάλληλα με τις απαραίτητες φαρμακευτικές αγωγές των ανηλίκων και τα απαραίτητα για την παροχή πρώτων
βοηθειών και υπηρεσιών υγειονομικής και νοσηλευτικής φροντίδας, καθώς και πλήρης υλικοτεχνικός και οικιακός εξοπλισμός. Σε κάθε
ωφελούμενο αντιστοιχεί ένα ατομικό ντουλαπάκι με κλειδαριά για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων του κάθε ωφελούμενου,
τα οποία είναι τοποθετημένα εντός των δωματίων τους. Τα χαρακτηριστικά του μηχανολογικού εξοπλισμού του Κ.Φ.Α.Α. περιγράφονται σε
συνημμένη βεβαίωση η οποία πιστοποιεί την καταλληλότητα και λειτουργικότητά τους.

Το προσωπικό του Κ.Φ.Α.Α. είναι κατάλληλο, έμπειρο και εκπαιδευμένο για την υποστήριξη των ωφελούμενων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
του Κ.Φ.Α.Α. είναι επιγραμματικά: Στέγαση, Σίτιση, Υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, Ψυχοκοινωνική υποστήριξη,
Νομική συνδρομή, Εκπαίδευση, Επαγγελματική κατάρτιση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, Πρόσβαση σε
πολιτισμικές/ψυχαγωγικές/αθλητικές δραστηριότητες και ενίσχυση δεσμών με την κοινότητα, Διερμηνεία, Δωρεάν πρόσβαση και μετακίνηση
σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός του Κ.Φ.Α.Α., Παροχή χρηματικής ενίσχυσης, Παροχή ιματισμού και άλλων μη διατροφικών
προϊόντων, Κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής, Υγιεινή και καθαριότητα, Ασφάλεια, Συνδεσιμότητα – πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ Φοίνικας, δυναμικότητας 30 Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα,
συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών και παροχή όλων των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμικό
πλαίσιο και την πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο