Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. “Λιμανάκι” στη Λέσβο”

Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. “Λιμανάκι” στη Λέσβο”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001652

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

Προϋπολογισμός:

995520 €

Κωδικός Δικαιούχου:

4041108

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία του ΚΦΑΑ «ΛΙμανάκι» στην Λέσβο με αριθμό μητρώου 92/06.07.2023, με δυναμικότητα 32 θέσεων, για την
περίοδο από 1 Αυγούστου 2023 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024.

Οι ωφελούμενοι παραπέμπονται στο Κ.Φ.Α.Α. µέσω της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας και εντολής.

Το κτίριο βρίσκεται 3,5χλμ από την πόλη της Μυτιλήνης και είναι προσβάσιμο στην αστική συγκοινωνία. Το Κ.Φ.Α.Α. «Λιμανάκι»
στεγάζεται σε διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 380,38τ.μ., με μέγεθος προαύλιου χώρου τα 750 τ.μ.

Η τοποθεσία του Κ.Φ.Α.Α. προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πλήθος υπηρεσιών, προσβάσιμων από τους ωφελούμενους με χρήση
Μ.Μ.Μ. ή μέσω μεταφοράς με όχημα και οδηγό της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ. Επίσης, το Κ.Φ.Α.Α. προσφέρει άμεση πρόσβαση σε παραλία
κατάλληλη για κολύμβηση στους ωφελούμενούς του, η οποία γίνεται οργανωμένα και με εκπαιδευτή κολύμβησης.

Το Κ.Φ.Α.Α. πληροί όλες τις κτιριακές προδιαγραφές που θέτει η υπ’ αριθμ. 187634/23 ΚΥΑ, σχετικά με τα τετραγωνικά ανά ωφελούμενο,
τις κλίνες ανά δωμάτιο, τον αριθμό WC ωφελούμενων και προσωπικού, και διαθέτει κοινόχρηστους χώρους για δραστηριότητες όπως
εστίαση, ψυχαγωγία, μελέτη και χρήση Η/Υ. Τα χαρακτηριστικά του μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνικά χαρακτηριστικά του Κ.Φ.Α.Α.
περιγράφονται σε συνημμένη βεβαίωση η οποία πιστοποιεί την καταλληλότητα και λειτουργικότητά τους.

Το Κ.Φ.Α.Α. «Λιμανάκι» διαθέτει Wi-Fi με σύνδεση στο internet, τηλεόραση και πέντε (5) υπολογιστές για κοινή χρήση. Στο Κέντρο υπάρχει
ντουλάπι εξοπλισμένο κατάλληλα με τις απαραίτητες φαρμακευτικές αγωγές των ανηλίκων και τα απαραίτητα για την παροχή πρώτων
βοηθειών και υπηρεσιών υγειονομικής και νοσηλευτικής φροντίδας, καθώς και πλήρης υλικοτεχνικός και οικιακός εξοπλισμός. Σε κάθε
ωφελούμενο αντιστοιχεί ένα ατομικό ντουλαπάκι με κλειδαριά για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων του κάθε
ωφελούμενου, τα οποία είναι τοποθετημένα εντός των δωματίων τους. Τα χαρακτηριστικά του μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνικά
χαρακτηριστικά του Κ.Φ.Α.Α. περιγράφονται σε συνημμένη βεβαίωση η οποία πιστοποιεί την καταλληλότητα και λειτουργικότητά τους.

Το προσωπικό του Κ.Φ.Α.Α. είναι κατάλληλο, έμπειρο και εκπαιδευμένο για την υποστήριξη των ωφελούμενων. Οι παρεχόμενες
υπηρεσίες του Κ.Φ.Α.Α. είναι επιγραμματικά: Στέγαση, Σίτιση, Υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, Ψυχοκοινωνική
υποστήριξη, Νομική συνδρομή, Εκπαίδευση, Επαγγελματική κατάρτιση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, Πρόσβαση σε
πολιτισμικές/ψυχαγωγικές/αθλητικές δραστηριότητες και ενίσχυση δεσμών με την κοινότητα, Διερμηνεία, Δωρεάν πρόσβαση και
μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός του Κ.Φ.Α.Α., Παροχή χρηματικής ενίσχυσης, Παροχή ιματισμού και άλλων μη
διατροφικών προϊόντων, Κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής, Υγιεινή και καθαριότητα, Ασφάλεια, Συνδεσιμότητα – πρόσβαση στο
διαδίκτυο.

Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της πράξης είναι η “Λειτουργία του ΚΦΑΑ Λιμανάκι, δυναμικότητας 32 Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες
την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών και παροχή όλων των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών”, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο και την πρόσκληση

Μετάβαση στο περιεχόμενο