Προμήθεια Περιπολικών Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης άνω των 80 μέτρων με ελικοδρόμιο

Προμήθεια Περιπολικών Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης άνω των 80 μέτρων με ελικοδρόμιο

Κωδικός Πράξης/MIS:

6006894

Ειδικός στόχος:

Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Σχετικοί δείκτες:

O.1.6 Αριθμός θαλάσσιων μέσων μεταφοράς που αποκτήθηκαν

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προϋπολογισμός:

180000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1012501

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

22/12/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2027

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το αντικείμενο της Πράξης αφορά στην προμήθεια δύο (02) περιπολικών πλοίων ανοικτής θαλάσσης, τα οποία θα έχουν ολικό μήκος τουλάχιστον ογδόντα (80) μέτρα, και μεταξύ άλλων θα διαθέτουν ελικοδρόμιο με δυνατότητα προσνήωσης ελικοπτέρων της κατηγορίας των έντεκα (11) τόνων, θα είναι εξοπλισμένα με ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης και δύο (02) θερμικές κάμερες και θα φέρουν δύο (02) μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθέτου απο/προσνήωσης (VTOL) με εξοπλισμό επιτήρησης. Παράλληλα, θα διαθέτουν πλευρικές περιοχές διάσωσης για άμεση περισυλλογή ναυαγών, όπως και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο προσωρινής φιλοξενίας πενήντα (50) ατόμων (χώρος ναυαγών). Μέσω της πράξης, θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων.

Παραδοτέα πράξης:

Δύο (02) περιπολικά πλοία ανοικτής θαλάσσης, με ολικό μήκος τουλάχιστον ογδόντα (80) μέτρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο