Ειδική Δράση (Frontex Equipment): Προμήθεια Παράκτιου Περιπολικού Πλοίου άνω των 30 μέτρων

Ειδική Δράση (Frontex Equipment): Προμήθεια Παράκτιου Περιπολικού Πλοίου άνω των 30 μέτρων

Κωδικός Πράξης/MIS:

6002216

Ειδικός στόχος:

1 - Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προϋπολογισμός:

15000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1012501

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

08/10/2021

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το αντικείμενο του έργου εστιάζει στην προμήθεια ενός (01) σύγχρονου περιπολικού πλοίου άνω των 30 μ., με ειδικό ναυτιλιακό – τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για περιπολίες ημέρα/νύχτα με σκοπό την αύξηση της αστυνόμευσης – επιτήρησης του θαλασσίου πεδίου στοχεύοντας πρωτίστως στην ασφάλεια του πολίτη και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ροών μετανάστευσης.

Η αναφερόμενη προμήθεια θα συμβάλλει κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό στην ενίσχυση της προσπάθειας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την επίτευξη υψηλού και αποτελεσματικού επιπέδου ασφάλειας των θαλασσίων συνόρων της χώρας, τα οποία αποτελούν και εξωτερικά θαλάσσια σύνορα της Ευρ. Ένωσης, ενώ παράλληλα θα παρέχει
άμεση βοήθεια στην αντιμετώπιση περιστατικών έρευνας – διάσωσης και στην αστυνόμευση των λιμένων. Ταυτόχρονα, θα συνεισφέρει στη διαδικασία συλλογής – αποστολής και αξιοποίησης της πληροφορίας. Ειδικότερα η ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να συμβάλει στα ακόλουθα:

– Στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων των παράκτιων περιοχών και κατ’ επέκταση του συνόλου των κατοίκων τόσο της χώρας μας όσο και των υπολοίπων χωρών της Ευρ. Ένωσης.
– Στον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης καθώς και στην καταπολέμηση του φαινομένου του λαθρεμπορίου στις διάφορες μορφές του.
– Στην ενίσχυση των μηχανισμών παράκτιας επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου.
– Στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα / Καταλυτική συνδρομή στην αντιμετώπιση περιστατικών έρευνας και διάσωσης.

Το υλικό κατασκευής του πλοίου άνω των τριάντα μέτρων θα είναι ναυπηγικός χάλυβας ή αλουμίνιο ή συνδυασμός των δύο. Το πλοίο θα είναι σχεδιασμένο για να αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες, ενώ η ακτίνα ενέργειας με την οικονομική ταχύτητα θα είναι τέτοια που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες που θα εξυπηρετεί το εν λόγω πλοίο. Θα διαθέτει δυνατότητα
ενδιαίτησης για δώδεκα (12) άτομα πλήρωμα, ενώ η μεταφορική ικανότητα εντός του πλοίου θα είναι είκοσι (20) άτομα πλέον του πληρώματος. Επίσης θα φέρει σύγχρονο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ναυτιλιακό, ραδιοτηλεπικοινωνιακό και ραδιοναυτιλιακού εξοπλισμού. Επιπλέον των ανωτέρω το εν λόγω σκάφος θα φέρει ένα πνευστό ταχύπλοο περιπολικό σκάφος επί του καταστρώματος.

Παραδοτέα πράξης:

Ένα (01) παράκτιο περιπολικό πλοίο ολικού μήκους άνω των 30 μέτρων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο