Προμήθεια συστημάτων επιτήρησης θαλασσίων συνόρων

Προμήθεια συστημάτων επιτήρησης θαλασσίων συνόρων

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001101

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 - Αριθμός αντικειμένων εξοπλισμού που αποκτήθηκε για τα συνοριακά σημεία διέλευσης

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Προϋπολογισμός:

21000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1010300

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

29/09/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2027

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων καθώς και των δυνατοτήτων Έρευνας και Διάσωσης (SAR), μέσω της αναβάθμισης των υποδομών των Ναυτικών Παρατηρητηρίων, προσδίδοντας επαύξηση των δυνατοτήτων επιτήρησης και συγκεκριμένα της έγκαιρης αναγνώρισης στόχων στη θαλάσσια περιοχή επιτήρησης στο πλαίσιο συνδρομής του Πολεμικού Ναυτικού στην αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών. Συγκεκριμένα η ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων θα συνδράμει σε μέγιστο βαθμό στην κάλυψη των απαιτήσεων εντοπισμού και αναγνώρισης στόχων μεγέθους πνευστών λέμβων που διακινούν τους πρόσφυγες και στην έγκαιρη συνδρομή των πλωτών μέσων. Ειδικότερα θα υλοποιηθούν:

Υποέργο 1: Αφορά την Προμήθεια έξι (6) ηλεκτροπτικών συστημάτων μεγάλης εμβέλειας επί των Παρατηρητηρίων του ΠΝ συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων αυτών και της κατάλληλης εκπαίδευσης. Ο αισθητήρας ηλεκτροπτικού (Η/Ο), αποτελεί σύστημα παρακολούθησης και υπόδειξης, προσδίδοντας δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης, παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Υποέργο 2: Αφορά την Προμήθεια δέκα (10) ραδιοεντοπιστικών συστημάτων επιτηρήσεως (RADAR) μεγάλης εμβέλειας επί των Παρατηρητηρίων του ΠΝ συμπεριλαμβανομένου των υποδομών (πυλώνας), των εγκαταστάσεων αυτών και της κατάλληλης εκπαίδευσης. Τα Ρ/Ε αποτελούν συστήματα παρακολούθησης και υπόδειξης, προσδίδοντας δυνατότητες επιτήρησης, παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Υποέργο 3: Αφορά την Προμήθεια δέκα (10) συστημάτων ραδιογωνιομέτρησης εκπομπών ραντάρ επί των Παρατηρητηρίων του ΠΝ συμπεριλαμβανομένου των εγκαταστάσεων αυτών και της κατάλληλης εκπαίδευσης. Οι αισθητήρες ραδιογωνιομέτρησης αποτελούν συστήματα έγκαιρου εντοπισμού εκπομπών ραντάρ, προσδίδοντας δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης, παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης μέσω της μεθόδου του τριγωνισμού.

Παραδοτέα πράξης:

Υποέργο 1: Προμήθεια έξι (6) ηλεκτροπτικών συστημάτων μεγάλης εμβέλειας επί των Παρατηρητηρίων του ΠΝ συμπεριλαμβανομένου των εγκαταστάσεων αυτών και της κατάλληλης εκπαίδευσης.
Υποέργο 2: Προμήθεια δέκα (10) ραδιοεντοπιστικών συστημάτων επιτηρήσεως (RADAR) μεγάλης εμβέλειας επί των Παρατηρητηρίων του ΠΝ συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής των υποδομών (δέκα (10) πυλώνες), των εγκαταστάσεων αυτών και της κατάλληλης εκπαίδευσης.
Υποέργο 3: Προμήθεια δέκα (10) συστημάτων ραδιογωνιομέτρησης εκπομπών ραντάρ επί των Παρατηρητηρίων του ΠΝ συμπεριλαμβανομένου των εγκαταστάσεων αυτών και της κατάλληλης εκπαίδευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο