Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με Αστυνομικό Προσωπικό (Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ)

Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με Αστυνομικό Προσωπικό (Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ)

Κωδικός Πράξης/MIS:

6012175

Ειδικός στόχος:

Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

Σχετικοί δείκτες:

O.1.8 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

982805 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1011801

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

27/05/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Δράση αφορά στην κάλυψη των δαπανών [κάλυψη οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας (ήτοι, ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας, έξοδα διανυκτέρευσης και έξοδα κίνησης)] που απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, για την απόσπαση αστυνομικού προσωπικού – Ειδικών Φρουρών στις Διευθύνσεις Αστυνομίας (Δ.Α.) που εδρεύουν στην περιοχή του Έβρου (Δ.Α. Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης) (Ελληνοτουρκικά χερσαία και ποτάμια σύνορα) και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Δ.Α. Λέσβου, Χίου, Σάμου και Β’ Δωδεκανήσου) (Ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα), με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ικανότητας – ετοιμότητας, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Χώρας και την αρτιότερη διαχείριση των εισερχόμενων μεικτών μεταναστευτικών ροών.
Ειδικότερα,
Το αστυνομικό προσωπικό – Ειδικοί Φρουροί που αποσπώνται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας (Δ.Α.) που εδρεύουν στην περιοχή του Έβρου, ως ενισχυτική δύναμη, διατίθεται προς εκτέλεση, κατά περίπτωση, των κάτωθι καθηκόντων:
Δ.Α. Αλεξανδρούπολης:
α) Στην πρώτη ζώνη ελέγχου (παραποτάμιες περιοχές), με στόχο την αποτροπή και πρόληψη της παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών (μεταναστών – προσφύγων), από τα Ε/Τ ποτάμια σύνορα, κατά περίπτωση:

 • Κατοπτεύσεις – παρατηρήσεις.
 • Εποχούμενες περιπολίες κατά μήκος του ποταμού Έβρου.
 • Έλεγχοι οχημάτων (ΣΤΕΚ) στις παραποτάμιες περιοχές.
 • Διαχείριση συλληφθέντων υπηκόων τρίτων χωρών (μεταναστών – προσφύγων) [κρατητήρια Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.), μεταγωγές].
 • Διαβατηριακός έλεγχος στο Τ.Δ.Ε. Κήπων και έλεγχοι περιμετρικά του Α.Τ. Κήπων, για τον εντοπισμό προσώπων που προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελληνική Επικράτεια.

β) Στη δεύτερη ζώνη ελέγχου, κατά περίπτωση, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη υπηκόων τρίτων χωρών (μεταναστών – προσφύγων), που κατάφεραν να εισέλθουν στην Ελληνική Επικράτεια:

 • Έλεγχοι οχημάτων (ΣΤΕΚ) κατά μήκος του κεντρικού οδικού άξονα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη υπηκόων τρίτων χωρών (μεταναστών – προσφύγων) που προωθούνται προς το εσωτερικό της Χώρας με τη βοήθεια διακινητών.
 • Διενέργεια ελέγχων σε σταθμούς Ο.Σ.Ε και υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ).
 • Επιπλέον έλεγχοι για την εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης.

Δ.Α. Ορεστιάδας:

 • Πλήρωμα περιπολικού περιπολίας
 • Χειριστές (φορητών) καμερών θερμικής απεικόνισης
 • Προσωπικό Σταθμού Ελέγχου Κίνησης (ΣΤΕΚ) και
 • Προσωπικό φύλαξης κρατουμένων.

Το αστυνομικό προσωπικό – Ειδικοί Φρουροί που αποσπώνται στις αναφερόμενες Διευθύνσεις Αστυνομίας (Δ.Α.) που εδρεύουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ως ενισχυτική δύναμη, διατίθεται προς εκτέλεση, κατά περίπτωση, των κάτωθι καθηκόντων:

 • Καταγραφής και ταυτοποίησης (διαδικασία screening) των υπηκόων τρίτων χωρών (μεταναστών – προσφύγων).
 • Δακτυλοσκόπησης (με χρήση των σταθμών Eurodac).
 • Αφενημέρωσης (διαδικασία debriefing) των υπηκόων τρίτων χωρών (μεταναστών – προσφύγων) και συλλαμβανομένων διακινητών τους.
 • Καταχώρησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Ελληνικής Αστυνομίας «Χαρτογράφηση κυκλοφορίας Αλλοδαπών»
 • Διενέργειας περιπολιών (πεζών – εποχούμενων).

Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της εν λόγω δράσης είναι η απόσπαση αστυνομικού προσωπικού ή/και Ειδικών Φρουρών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες των Διευθύνσεων Αστυνομίας (Δ.Α.) που εδρεύουν στην περιοχή του Έβρου (Δ.Α. Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης) και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου [Δ.Α. Λέσβου, Σάμου, Χίου και Β’ Δωδεκανήσου (Α.Τ. Λέρου, Α.Τ. Καλύμνου, Τ.Α. Κω)].

Μετάβαση στο περιεχόμενο