Ειδική Δράση “Προστασία δημόσιων χώρων μέσω έξυπνων εργαλείων ανίχνευσης απειλών (SAFEGUARD)

Ειδική Δράση “Προστασία δημόσιων χώρων μέσω έξυπνων εργαλείων ανίχνευσης απειλών (SAFEGUARD)

Κωδικός Πράξης/MIS:

6006936

Ειδικός στόχος:

3- Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας

Σχετικοί δείκτες:

O.3.1- Αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης,
O.3.2- Αριθμός προγραμμάτων ανταλλαγών / εργαστηρίων / επισκέψεων μελέτης,
O.3.3- Αριθμός εξαρτημάτων εξοπλισμού που αγοράστηκαν,
O.3.5- Αριθμός στοιχείων υποδομής / εγκαταστάσεων που συνδέονται με την ασφάλεια / εργαλείων / μηχανισμών που κατασκευάστηκαν / αγοράστηκαν / αναβαθμίστηκαν,
R.3.12- Αριθμός συμμετεχόντων που θεωρούν την κατάρτιση χρήσιμη για την εργασία τους

Δικαιούχος/οι:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

Προϋπολογισμός:

1111000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

10115067

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/01/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

30/06/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις (εμπορικά κέντρα, χώροι λατρείας, μεταφορές) θέτουν καίρια ζητήματα στις Υπηρεσίες Επιβολής Νόμου (YEN) όσον αφορά την αποτελεσματική προστασία των δημόσιων χώρων. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε η εκτεταμένη κατάχρηση υπηρεσιών Ιστού και μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τρομοκράτες, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για την ενορχήστρωση επιχειρήσεων και τη στρατολόγηση μελών. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση ύποπτων συμπεριφορών σε δημόσιους χώρους, πριν και κατά τη διάρκεια μεγάλων εκδηλώσεων. Η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών μπορεί να συμβάλει στην: α) συσχέτιση πιθανών εγκληματικών/τρομοκρατικών δραστηριοτήτων (π.χ. πληροφορίες από social media, ύποπτα αντικείμενα), και β) Παρεμπόδιση/περιορισμό πιθανών απειλών.

Η Ειδική Δράση SAFEGUARD, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις, στοχεύει στην ενοποίηση, επικύρωση και παρουσίαση μίας ολιστικής σουίτας εργαλείων νέας γενιάς. Στόχος είναι η δραστική βελτίωση της ικανότητας των YEN στην προστασία δημόσιων χώρων κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά θα επιτρέψουν την έρευνα, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την παρεμπόδιση τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων που στρέφονται ενάντια σε δημόσιους χώρους. Για την υλοποίηση του στόχου του, το SAFEGUARD θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα επιτυχημένων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ (S4AllCities, CONNEXIONs, CREST, PREVISION και PRAETORIAN).

Η Ειδική Δράση SAFEGUARD αξιοποιεί μια ισχυρή πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών από ανοικτές πηγές (Open-Source Intelligence, OSINT) για συλλογή και ανάλυση δεδομένων από online πηγές, με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), ανίχνευση ιστού και social media, πολυτροπική και οπτική αναλυτική, και εκτίμηση απειλών, για τον εντοπισμό απειλών σε δημόσιους χώρους, προλαμβάνοντας τρομοκρατικές επιθέσεις. Παρέχει πλατφόρμα πλατφόρμα Διοίκησης και Ελέγχου (Command & Control, C&C) για παρακολούθηση δημόσιων χώρων σε πραγματικό χρόνο, με σύγχρονες τεχνολογίες, όπως αυτόνομα ρομποτικά συστήματα και αισθητήρες IoT. Mη επανδρωμένα αεροχήματα (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) καλύπτουν δυναμικά τον δημόσιο χώρο, ενώ συσκευές και αισθητήρες IoT, συμπεριλαμβανομένων κινητών και σταθερών καμερών, προσφέρουν καλύτερη επίγνωση καταστάσεων. Οι πολυτροπικές ροές δεδομένων από IoT αξιοποιούνται για οπτική παρακολούθηση και ιχνηλάτηση, με δυνατότητες εντοπισμού αντικειμένων, αναγνώρισης δραστηριοτήτων και ανάλυσης πλήθους με τεχνολογίες ΤΝ. Εφαρμόζονται τεχνικές ευφυούς εκτίμησης απειλών για έγκαιρες προειδοποιήσεις, ενώ οι πληροφορίες και οι ειδοποιήσεις στους αξιωματικούς YEN παρέχονται μέσω φιλικής πλατφόρμας με δυνατότητες
AR. Τέλος, το SAFEGUARD προσφέρει ρεαλιστικές προσομοιώσεις με τρισδιάστατη (3D) ανακατασκευή και προβολή σε Εικονική Πραγματικότητα (VR) τοποθεσιών, όπως κτίρια και πλατείες, για εύκολο επιχειρησιακό και τακτικό σχεδιασμό, καθώς και εκπαίδευση των αστυνομικών.

Για την υλοποίηση πλήρως λειτουργικού συστήματος με ETE -8, το SAFEGUARD θα προσδιορίσει επιχειρησιακά σενάρια, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά σενάρια, τα διδάγματα και τα κενά που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των έργων αναφοράς, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες πεδίου.

Παραδοτέα πράξης:

D1.1: “Εγχειρίδιο διαχείρισης έργου και διασφάλισης ποιότητας”, Επικεφαλής: EKETA, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό , Προθεσμία Παράδοσης: M03
D1.2: “Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας” Επικεφαλής: EKETA, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό, Προθεσμία Παράδοσης: M06
D1.3: “Έκθεση δημόσιας δραστηριότητας” Επικεφαλής: EKETA, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Δημόσιο, Προθεσμία Παράδοσης: M30
D1.4: “Έκθεση για τις διαδικασίες προμηθειών και τον εξοπλισμό” Επικεφαλής: NSP, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό, Προθεσμία Παράδοσης: M18
D2.1: “Καθορισμός περιπτώσεων χρήσης και απαιτήσεων χρήστη” Επικεφαλής: KEMEA, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό, Προθεσμία Παράδοσης: M07
D2.2: “Έκθεση για το νομικό πλαίσιο και το πλαίσιο δεοντολογίας και ασφάλειας του SAFEGUARD” Επικεφαλής: KEMEA, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό, Προθεσμία Παράδοσης: M30
D3.1: “Εργαλεία παρακολούθησης και ανάλυσης κειμένου” Επικεφαλής: EKETA, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό, Προθεσμία Παράδοσης: M25
D3.2: “Πολυτροπική αναλυτική και οντολογία του SAFEGUARD” Επικεφαλής: EKETA, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό, Προθεσμία Παράδοσης: M26
D4.1: “Λειτουργία μη επανδρωμένων αεροχημάτων, εργαλεία οπτικής παρακολούθησης και εκτίμηση απειλών” Επικεφαλής: ΕΠΙΣΕΥ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό, Προθεσμία Παράδοσης: M26
D4.2: “Τριδιάστατη χαρτογράφηση, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα” Επικεφαλής: ITE, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό, Προθεσμία Παράδοσης: M27
D5.1: “Τεχνικές απαιτήσεις και αρχιτεκτονική” Επικεφαλής: ITE, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό, Προθεσμία Παράδοσης: M10
D5.2: “Ανάπτυξη και ενοποίηση του συστήματος του SAFEGUARD” Επικεφαλής: EKETA, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό, Προθεσμία Παράδοσης: M28
D5.3: “Εκπαίδευση τελικών χρηστών και σεμινάρια κατάρτισης”. Επικεφαλής: BDI, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό, Προθεσμία Παράδοσης: M30
D5.4: “Έκθεση για τον έλεγχο και επικύρωση του συστήματος και την εφαρμογή του στο πεδίο”. Επικεφαλής: KEMEA, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό, Προθεσμία Παράδοσης: M30
D6.1: “Υλικό διάδοσης αποτελεσμάτων έργου και δραστηριότητες αρχικής γνωστοποίησής τους” Επικεφαλής: ΚΜΟΠ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Δημόσιο, Προθεσμία Παράδοσης: M15
D6.2: “Τελική έκθεση για τις δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων έργου” Επικεφαλής: ΚΜΟΠ, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Δημόσιο, Προθεσμία Παράδοσης: M30
D6.3: “Ανάλυση αγοράς, επιχειρηματικά μοντέλα & σχέδιο αξιοποίησης αποτελεσμάτων έργου” Επικεφαλής: KEMEA, Τύπος: Έκθεση, Επίπεδο Δημοσιότητας: Εμπιστευτικό, Προθεσμία Παράδοσης: M30

Μετάβαση στο περιεχόμενο