Λειτουργική ενίσχυση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων

Λειτουργική ενίσχυση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_BMVI_003

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9113

Προϋπολογισμός:

1428012 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2027 2:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση αφορά στη λειτουργική ενίσχυση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που ασκούν καθήκοντα σχετικά με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τα εξής:
– Συντήρηση/ αναβάθμιση του υφιστάμενου αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας
– Συντήρηση/ αναβάθμιση της επέκτασης του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης στο παραποτάμιο τμήμα των Ελληνοτουρκικών συνόρων στην περιοχή του Έβρου
– Κάλυψη λειτουργικών δαπανών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας
– Προμήθεια σφραγίδων διαβατηριακού ελέγχου
– Προμήθεια συσσωρευτών για κάμερες θερμικής απεικόνισης
– Στολές προσωπικού
– Πλαστικά κράνη

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο