Δημιουργία κεντρικής υποδομής του Εθνικού Συστήματος Εισόδου Εξόδου (EES)

Δημιουργία κεντρικής υποδομής του Εθνικού Συστήματος Εισόδου Εξόδου (EES)

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_BMVI_005

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9993

Προϋπολογισμός:

2552727 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

26/12/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση αφορά στην δημιουργία της κεντρικής υποδομής που θα φιλοξενεί το Εθνικό Σύστημα Εισόδου Εξόδου (ΣΕΕ). Σκοπός της Δράσης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού για τη λειτουργία του Σ.Ε.Ε. από τις αρμόδιες εθνικές Αρχές, η προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού καθώς και η παραμετροποίηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία της κεντρικής υποδομής του Εθνικού Σ.Ε.Ε., βάσει της υπ’ αριθ. 74/2022 Σύμβασης. Το σύστημα αυτό θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 (L 327/20-82 από 09/12/2017).

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο