Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ- ΜΕΥ στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ- ΜΕΥ στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027, ΜΔΣΘ 2021-2027, ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΤΒ_02

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

5542

Προϋπολογισμός:

5000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2029 2:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ), σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται της διαχείρισης των Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας (ΤΕΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021- 2027.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 5.000.000 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 12/02/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2029 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο