ΜΔΣΘ 2021-2027

Category: ΜΔΣΘ 2021-2027

2021EL65BVPR001 – Έκδοση 2.0

Πρόγραμμα Ελλάδας – Μέσο ΧρηματοδοτικήςΣτήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και τηνΠολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για τηνΟλοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων   1. Programme strategy: main challenges and policy responses Reference:

Περισσότερα »

2021EL65BVPR001 – Έκδοση 1.3

Πρόγραμμα Ελλάδας – Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων Έκδοση 1.3 1. Programme strategy: main challenges

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο