Δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών

Δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ISF_007

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

5175

Προϋπολογισμός:

9849000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά στην ολοκληρωμένη επιχειρησιακή κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών με λογισμικά συστήματα, εξοπλισμό και μέσα μεταφοράς, με στόχο την κοινή και ενιαία προσέγγιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 9.849.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 10/11/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο