Πρόγραμμα Οικονομικού Βοηθήματος CASH

Πρόγραμμα Οικονομικού Βοηθήματος CASH

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_017

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

2967

Προϋπολογισμός:

23767156 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

26/04/2024 4:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση αποτελεί μέτρο τήρησης της υποχρέωσης της Χώρας για παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής σε αιτούσες/ντες διεθνή προστασία, με βάση τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου (Οδηγία 2013/33/ΕΚ).

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη23.767.156,60 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 01/04/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 26/04/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο