Εν συνεχεία υποστήριξη των Επιχειρησιακών Μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της διαχείρισης των θαλάσσιων συνόρων

Εν συνεχεία υποστήριξη των Επιχειρησιακών Μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της διαχείρισης των θαλάσσιων συνόρων

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_003

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

566

Προϋπολογισμός:

15600000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

28/06/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η λειτουργική ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω της συντήρησης και εν συνεχεία υποστήριξης των μέσων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρήσεων διαχείρισης (επιτήρησης) των θαλασσίων συνόρων, για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την καταπολέμηση της

εγκληματικότητας στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 15.600.000,00 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την31/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 28/06/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Δείτε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο