Ενίσχυση με προσωπικό Field Workers για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες

Ενίσχυση με προσωπικό Field Workers για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_008

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1229

Προϋπολογισμός:

9000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε τρίτες χώρες με προσωπικό Field Workers, για την αντιμετώπιση της αυξημένης ροής αιτήσεων θεώρησης Schengen από τρίτες χώρες.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 9.000.000,00 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 10/03/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο