Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών

Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_037

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9553

Προϋπολογισμός:

1000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

30/09/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των υποδομών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με ολοκληρωμένα συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο