Προστατευτικός εξοπλισμός προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

Προστατευτικός εξοπλισμός προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_BMVI_017

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

10084

Προϋπολογισμός:

1000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Η Δράση στοχεύει στην αποτελεσματική μέριμνα για την ασφάλεια του Αστυνομικού προσωπικού- ΣΦΟΧ μέσω της προμήθειας και χορήγησης προστατευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια συνεχούς αστυνόμευσης/ επιτήρησης των συνοριακών περιοχών, του ελέγχου των μεταναστευτικών ροών και του διασυνοριακού εγκλήματος.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο