Αναβάθμιση τεχνικών και διαδικασιών ως προς την επεξεργασία πειστηρίων οπτικοακουστικού υλικού

Αναβάθμιση τεχνικών και διαδικασιών ως προς την επεξεργασία πειστηρίων οπτικοακουστικού υλικού

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ISF_001

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

8815

Προϋπολογισμός:

373500 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Η αλματώδης αύξηση χρήσης συστημάτων καταγραφής δραστηριοτήτων εικόνας (CCTVSystems, χρήση κινητών συσκευών από πολίτες) και η αλόγιστη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στο διαδίκτυο επιφέρει και αντίστοιχη αύξηση υλικού (φωτογραφία – video) διαθέσιμου προς έρευνα στις Αρχές. Η ανάγκη να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δυνατοτήτων ώστε να διασφαλιστεί ένα διαχρονικά βιώσιμο περιβάλλον ασφάλειας και να επιτευχθεί η αποτελεσματική ανταπόκριση στο ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο των απειλών με συντονισμένο τρόπο υπαγορεύει την εκτέλεση της συγκεκριμένης δράσης. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης, αποτελεί πύλη εισόδου στην Ε.Ε. και αυταπόδεικτα οφείλει να προσφέρει ισχυρό αντίκρισμα από την άποψη της ασφάλειας για την προστασία όλων στην Ε.Ε.
Τα σωστά εργαλεία είναι απαραίτητα προκειμένου να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες της ανταλλαγής πληροφοριών με σκοπό την αποτελεσματική δίωξη του εγκλήματος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να προβλέπονται οι απαραίτητες διασφαλίσεις, ώστε η ανταλλαγή δεδομένων να σέβεται τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για την εξέταση των πειστήριων ψηφιακών αρχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά εγκληματολογικά λογισμικά, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις επιστημονικής – εγκληματολογικής κοινότητας, του ENFSI και τις απαιτήσεις που εκπορεύονται από τις πιστοποιήσεις του ISO. Επίσης, δέουσα κρίνεται η χρήση τέτοιων λογισμικών τα οποία να είναι αναγνωρισμένα και να χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες εγκληματολογικές υπηρεσίες της Ε.Ε., για την ομοιομορφία της εξέτασης και της παραγωγής των αποτελεσμάτων της.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο