Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) 2024-2025

Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) 2024-2025

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_027

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9773

Προϋπολογισμός:

46000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Συγκριτική Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

28/06/2024 8:00 μμ

Περιγραφή

Στόχος της εν λόγω πράξης είναι η επιχορήγηση της λειτουργίας των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) για την παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων κατά το χρονικό διάστημα 01/08/2024 έως 31/07/2025. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους τα ΚΦΑΑ προσφέρουν στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηρεσίες και παροχές, όπως είναι η στέγαση, η σίτιση, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η υγειονομική περίθαλψη, η νομική συνδρομή, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση, η διερμηνεία, η χρηματική ενίσχυση, η παροχή ιματισμού, η ατομική υγιεινή και καθαριότητα.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο