Πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Καβάλας

Πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Καβάλας

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_015

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1466

Προϋπολογισμός:

21500000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση αφορά την πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου που θα απασχοληθούν στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ροδόπης και Καβάλας για την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και της επιχειρησιακής ανταπόκρισης στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Καβάλας.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 21.500.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 04/04/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο