1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 συνήλθε σε 1η Συνεδρίαση διαδικτυακά (μέσω τηλεδιάσκεψης/πλατφόρμα Webex), δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 744297/09.12.2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο