Εξωτερικό σύστημα παρακολούθησης αναγκαστικών επιστροφών από το Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του

Εξωτερικό σύστημα παρακολούθησης αναγκαστικών επιστροφών από το Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_029

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

5691

Προϋπολογισμός:

420.000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση αφορά την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εξωτερικού ελέγχου των διαδικασιών αναγκαστικής απομάκρυνσης αλλοδαπών τρίτων χωρών, από το Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 420.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 22/12/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο