Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής

Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_033

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

6851

Προϋπολογισμός:

15000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

30/06/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η πρόσκληση αφορά την κάλυψη επείγουσων αναγκών ενίσχυσης και υποστήριξης του εθνικού συστήματος υποδοχής. Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν: Α. Επέκταση δυναμικότητας τεσσάρων δομών στην ενδοχώρα, μέσω τεχνικών εργασιών. Β. Επέκταση δυναμικότητας και αναβάθμιση Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Μυτιλήνης. Γ. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, και προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς μη εδώδιμων ειδών (NFIs) για την άμεση κάλυψη επειγουσών αναγκών των διαμενόντων στις περιφερειακές υπηρεσίες της ΥΠΥΤ. Δ. Λοιπές εργασίες αποκατάστασης φθορών οικίσκων και χώρων στέγασης και ενίσχυσης δυναμικότητας περιφερειακών υπηρεσιών της ΥΠΥΤ.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 15.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 05/01/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00 έως την 30/06/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο