Προμήθεια Εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης (SAR)

Προμήθεια Εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης (SAR)

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_025

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

4600

Προϋπολογισμός:

603000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Στόχος της πράξης είναι η απόκτηση Εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης (SAR) για την επαύξηση της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης και των αποστολών αεροδιακομιδής.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 603.000€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 05/10/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο