Προμήθεια κινητών συσκευών ανίχνευσης καρδιακών παλμών για τον εντοπισμό παράνομα εισερχομένων μεταναστών και προμήθεια συστημάτων καμερών CCTV

Προμήθεια κινητών συσκευών ανίχνευσης καρδιακών παλμών για τον εντοπισμό παράνομα εισερχομένων μεταναστών και προμήθεια συστημάτων καμερών CCTV

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_031

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

5534

Προϋπολογισμός:

3523462 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά στην προμήθεια φορητών συστημάτων ανίχνευσης καρδιακών παλμών και συστημάτων κλειστών κυκλωμάτων έγχρωμης τηλεόρασης, για την επιτήρηση των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων των νομοθετημένων συνοριακών σημείων διέλευσης (εισόδου – εξόδου), καθώς και η εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών στο χειρισμό και τη λειτουργία συσκευών ανίχνευσης καρδιακών παλμών.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 3.523.462,77€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 10/11/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο