Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_BMVI_004

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

9453

Προϋπολογισμός:

26000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η Δράση αφορά στην αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μέσω της ενίσχυσης των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη βελτίωση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης σε θέματα ελέγχου και φύλαξης συνόρων. Μέσω της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η πρόσληψη, η εκπαίδευση και απαραίτητος εξοπλισμός για εκατόν πενήντα (150) Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου χρόνου που θα απασχοληθούν σε Αστυνομικές Υπηρεσίες που εδρέυουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο