Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών πλοίων και σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών πλοίων και σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_004

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

930

Προϋπολογισμός:

116900000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

30/06/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η προμήθεια σκαφών με στόχο να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 122.350.000,00 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 13/02/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 30/06/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο