Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_009

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1232

Προϋπολογισμός:

700000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

28/06/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης στελεχών του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 700.000,00 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 13/03/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 28/06/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο